Kliknij przycisk i otwórz MENU >>

Słubice wczoraj i dziś

Ta dawna i nieco bardziej współczesna historia Słubic. Nieznane szerzej fakty, ciekawe opowieści, analizy dokumentów, rozmowy ze świadkami. Publikacje zawsze oparte na analizie materiałów źródłowych. Dział prowadzi Roland Semik, pasjonat historii i regionalista, społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego.

Niniejszym artykułem mam nadzieję zamknąć temat zabytkowej kładki przy ul. Sportowej w Słubicach, przynajmniej ze swojej strony i przynajmniej na najbliższe dni. Publikuję zapis mojej rozmowy z Ryszardem Chusteckim - dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach, który zarządza zrujnowaną kładką.
To już ostatnie tygodnie istnienia historycznej kładki przy ul. Sportowej w Słubicach... 18 kwietnia b.r. w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na rozbiórkę tego obiektu: http://bip.slubice.pl/?a=3751.
Jedną z wybitnych osób, które wywodzą się z podsłubickiej Cybinki, jest prof. Dariusz Dolański, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalnie dla czytelników działu „Słubice wczoraj i dziś” opowiedział o swoich związkach z ziemią słubicką.
29 marca br. o godz. 11.00 w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach odbył się wykład otwarty pt. „Szańce, kule i szkielety. Pole bitwy pod Kunowicami w świetle badań archeologicznych z lat 2009-2010”. Autorem tego odczytu odbywającego się w ramach XIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki był dr Grzegorz Podruczny.
Od 22 lat integralnym elementem historii najnowszej Słubic jest słubickie koło Związku Sybiraków, instytucja pielęgnująca pamięć o Polakach zesłanych na Sybir, promująca postawy patriotyczne i współkreująca obraz lokalnej społeczności. Miesiąc kwiecień to doskonała okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności Koła...
W ramach cyklu artykułów pod szyldem „Słubice wczoraj i dziś” parokrotnie zwracałem uwagę na brak miejscowego archiwum, muzeum czy innej placówki gromadzącej w jednym miejscu szereg najważniejszych dokumentów związanych z historią miasta. Pewnym sposobem na ograniczenie tego problemu mogłoby być stworzenie cyfrowej bazy źródeł o historii Słubic.
Sylwetka frankfurckiego historyka, urodzonego w przedwojennych Słubicach. Relacja byłej sanitariuszki DRK o nieznanych grabieżach na terenie Słubic. I miłe słowa od dyrektora Collegium Polonicum. O tym wszystkim w moim dzisiejszym tekście...
W trakcie prac nad wnioskiem w sprawie ścieżki edukacyjnej po historycznych miejscach Słubic miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi. Wśród nich jest Wolfgang Buwert, z którym 9 marca b.r. przeprowadziłem obszerną rozmowę. Poniżej publikuję jej fragmenty, m.in. w temacie byłego Obozu Specjalnego NKWD Nr 6 w Słubicach...
Już za nieco ponad 3 miesiące Słubice czeka 200. rocznica śmierci jednego z rabinów pochowanych na miejscowym kirkucie. Przy tej okazji można się spodziewać przyjazdu wielu chasydów z różnych całego świata...
Siedziba dawnej fabryki broni mieściła się w budynku przy Crossener Str. 27 (ob. ul. 1 Maja), na terenie ówczesnej dzielnicy Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt. Ostatnia, pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmiała: Gewehr- und Patronenfabrik G. Teschner & Co. (Inhaber: Wilhelm Collath). Przez pewien czas była to jedna z największych, prywatnych fabryk broni na terenie Niemiec...