Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Rada Powiatu Słubickiego przyjęła poprawki do tzw. „uchwały obywatelskiej”, która określa zasady, na jakich grupy mieszkańców mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą. Radni zdecydowali również o zaciągnięciu kredytu na prefinansowanie remontu drogi z Nowych Biskupic do Rzepina.

radni sesja_nadzw

Mieszkańcy mogą więcej

Sesja nadzwyczajna odbyła się 29 lipca. Radni przyjęli poprawki do uchwały, która określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Sama dokument został przyjęty przez radę już wcześniej, podczas sesji 25 czerwca, ale organ nadzoru (wojewoda) nakazał wprowadzenie w niej kilku poprawek.

Kiedy uchwała wejdzie w życie, grupa co najmniej 20 osób będzie mogła utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej. A komitet zbierać podpisy mieszkańców powiatu pod proponowanym przez siebie projektem uchwały.

Do korzystania z obywatelskiego prawa do zgłaszania projektów uchwał przekonuje wicestarosta Robert Włodek. - Chciałbym gorąco zachęcić mieszkańców, aby korzystali z tego narzędzia i współdecydowali o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą – podkreśla.

Wsparcie na remont drogi

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na remont drogi z Nowych Biskupic do Rzepina (więcej o remoncie TUTAJ). Projekt jest finansowany ze środków unijnych, ale najpierw trzeba na niego wyłożyć własne pieniądze. Wysokość zobowiązania to 5 mln 764 tys. zł.

droga rzepin

Jak wyjaśnia skarbnik Grażyna Neumann, kredyt zostanie spłacony ze środków, które będą zrefundowane z funduszy INTERREG, i ma zostać zaciągnięty tylko do wysokości refundacji ze środków unijnych. Przypomnijmy, że do remontu drogi dokładają się również gminy Słubice i Rzepin (po 1 mln zł).

Program naprawczy na kredyt

Radni zdecydowali również o zaciągnięciu kredytu na restrukturyzację zadłużenia zaplanowaną w programie naprawczym powiatu (pisaliśmy o nim TUTAJ). Jego wysokość to 13 mln 272 tys. zł. Jak przekonuje skarbniczka, kredyt ten nie zwiększy istniejącego długu powiatu, ale zmieni czas jego spłaty, który wydłuży się do 2040 roku. Kredyt ma być spłacany z przyszłych dochodów samorządu.

Wszystkie uchwały można znaleźć na stronie BIP powiatu słubickiego - KLIKNIJ.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.