Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
In virtute

Gmina Słubice i Ośrodek Pomocy Społecznej zakończyły realizację projektu i nazwie „In virtute”, w ramach którego pomagano ofiarom przemocy w rodzinie. Pomoc ta obejmowała kilka obszarów, od psychologicznej, po wsparcie prawne i mediacje. 

Projekt „In virtute” dofinansowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Gmina Słubice otrzymała na jego realizację 12 tys. zł.

Dzięki temu od czerwca ponad 20 osób skorzystało z pomocy i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Jakiego rodzaju była to pomoc?

Po pierwsze - psychologiczna. - Praca terapeutyczna z ofiarami przemocy w rodzinie składała się z diagnozy problemu, tworzenia i wprowadzania planu bezpieczeństwa, pracę nad skutkami przemocy, psychoedukację na temat myśli, emocji i ich wpływu na zachowanie, nabywanie umiejętności regulacji emocji, pracę nad skutkami doświadczania traumy oraz naukę metod redukcji stresu – wyjaśnia Sabina Matkowska, kierownik Biura Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

Po drugie, ofiary przemocy mogły skorzystać z pomocy prawnej i mediacyjnej. Polegały one na diagnozie sytuacji prawnej, ustaleniu, jakie są możliwości prawne, żeby rozwiązać problemy i na pomocy w pisaniu wniosków do sądu.

W ramach projektu kupiono również sprzęt komputerowy - laptopa i drukarkę, które służyć będą specjalistom udzielającym porad w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.