Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Tradycją działu „Słubice wczoraj i dziś” stało się coroczne zestawie lokalnych rocznic, które czekają Słubice w nadchodzącym roku. Nie inaczej jest tym razem i mimo, że każdy z nas planuje pewnie osobiste rocznice i jubileusze albo ma własne kryteria ich doboru, to zachęcam również do lektury poniższego, autorskiego zestawienia.

Styczeń:
 • 01.01.: 40. rocznica zakończenia pracy Szczepana Grześkowiaka na stanowisku dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach (1974).
 • 02.01.: 65. rocznica urodzin prof. Barbary Adamiak, wieloletniej wykładowczyni z zakresu postępowania administracyjnego w Collegium Polonicum w Słubicach (1949).
Luty:
 • 03.02.: 1. rocznica śmierci Szczepana Grześkowiaka, wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach (2013).
 • 15.02.: 70. rocznica nalotu bombowego RAF na Frankfurt nad Odrą, podczas którego ucierpiał m.in. miejscowy cmentarz żydowski, obecnie przy ul. Transportowej w Słubicach (1944).
 • 19.02.: 185. rocznica sesji Rady Miejskiej we Frankfurcie nad Odrą podczas której opowiedzianą się za poprawą warunków lokalowych uczniów szkoły na prawobrzeżnym przedmieściu Dammvorstadt (1829); wskutek tych starach powstała później szkoła przy Roßmarkt, obecnie Galeria „Jedynka” przy Placu Przyjaźni w Słubicach.
 • 21.02.: 65. rocznica urodzin gen. Edwarda Szwagrzyka, w latach 1984-1987 dowódcy 23 Pułku Czołgów Średnich w Słubicach (1949).
 • 25.02.: 15. rocznica uchwały Rady Miejskiej o powołaniu Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Słubicach (1999).
1 
Marzec:
 • 09.03.: 65. rocznica rozpoczęcia pierwszych w historii Słubic Misji, zakończonych 10 dni później postawieniem krzyża misyjnego przed kościołem NMP Królowej Polski w Słubicach (1949); 50. rocznica wpisania kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jazusa w Lisowie do rejestru zabytków (1964).
 • 10.03. - 660. rocznica najstarszej historycznej wzmianki dotyczącej wsi Świecko, dawniej Schwetig (1354).
 • 11.03.: 25. rocznica ukonstytuowania się Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w Słubicach, w skład którego weszli: Józef Rapcewicz, Krzysztof Nowikiewicz, Józef Kuczyński, Tadeusz Matczak, Bronisław Radkiewicz, Jan Rommel, Roman Skowroński, Stanisław Tomaszewski, Ryszard Wawryniuk oraz Kazimierz Zgliński (1989).
 • 30.03.: 68. rocznica opuszczenia Słubic przez radzieckie oddziały wojskowe (1946); 65. rocznica przejścia młyna elektrycznego w posiadanie GS „Samopomoc Chłopska” (1949).
Kwiecień:
 • 02.04.: 55. rocznica urodzin byłego burmistrza Słubic Ryszarda Bodziackiego (1959).
 • 08.04.: 23. rocznica zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obywateli Polski i zjednoczonych Niemiec (1991).
 • 16.04.: 23. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą (1991).
Maj:
 • 01.05.: 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004).
 • 10.05.: 10. rocznica powstania stowarzyszenia „My Life - erzählte Zeitgeschichte” e.V. pod kierunkiem dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum dr. Krzysztofa Wojciechowskiego (2004); oficjalne obchody jubileuszu planowane są na wrzesień 2014 r.
 • 22.05.: 200. rocznica otwarcia cmentarza komunalnego w Słubicach, do 1945 r. pod nazwą Dammvorstadt-Friedhof (1814).
 • 25.05.: 75. urodziny prof. Andrzeja J. Szwarca, wieloletniego wykładowcy z zakresu prawa karnego w Collegium Polonicum w Słubicach (1939).
 • 31.05.: 15. rocznica „wiechy” na budynku biblioteki Collegium Polonicum z udziałem rektora Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prof. Stefana Jurgi i rektora Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. Hansa N. Weilera (1999).
Czerwiec:
 • 01.06.: 70. rocznica utworzenia działu kobiecego w obozie pracy wychowawczej „Oderblick” w Świecku (1944).
 • 04.06.: 25. rocznica pierwszych po wojnie wolnych wyborów do Sejmu i Senatu (1989); 10. rocznica nadania Gimnazjum nr 1 Słubicach imienia druha Zygmunta Imbierowicza (2004).
 • 08.06.: 15. rocznica wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera w Collegium Polonicum w Słubicach (1999).
 • 12.06.: 45. rocznica zainaugurowania pierwszych w historii Dni Słubic (1969), które w 1992 r. przekształcono w polsko-niemieckie Święto Odry, a następnie Międzynarodowe Dni Hanzy.
 • 14.06.: 90. rocznica inauguracji Targów Rzemieślniczo-Rolniczych Marchii Wschodniej (OGELA) na dzisiejszych boiskach bocznych przy ul. Sportowej w Słubicach (1924).
 • 18.06.: 100. rocznica wydania przez magistrat we Frankfurcie nad Odrą pozwolenia na budowę kościoła na placu Roßmarkt, obecnie Plac Przyjaźni (1914); budowa kościoła według projektu architektów „Bremer&Thiede” nie doczekała się realizacji ze względu na wybuch I wojny światowej, a potem światowy kryzys gospodarczy.
 • 22.06.: 90. rocznica zakończenia Targów Rzemieślniczo-Rolniczych Marchii Wschodniej (OGELA) na dzisiejszych boiskach bocznych przy ul. Sportowej w Słubicach (1924); 45. rocznica zakończenia pierwszych w historii Dni Słubic (1969); 30. rocznica sesji poluarno-naukowej „40-lecie Polski Ludowej” zorganizowanej przez Słubickie Towarzystwo Kultury (1984).
 • 25.06.: 10. rocznica objęcia funkcji proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski przez ks. Andrzeja Gereja CM (2004).
 • 27.06.: 640. rocznica aktu cesarza Ludwika Bawarskiego (ówczesnego władcy kraju i Frankfurtu nad Odrą), stanowiący najstarszy pisemny dowód na istnienie mostu odrzańskiego we Frankfurcie (1374).
 • 29.06.: 70. rocznica śmierci Ericha Schulza, uhonorowanego 6 lipca 2010 r. kamieniem pamięci przy ul. Sienkiewicza 48, dawniej Schützenstr. 48 (1944).
 • 30.06.: 5. rocznica powstania stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań” przy ul. Piłsudskiego w Słubicach (2009).
Lipiec:
 • 01.07.: 5. rocznica powstania Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Rancho Maja” w Drzecinie, działającego pod kierunkiem Piotra Gołdyna (2009).
 • 02.07.: 615. rocznica uchwały Rady Miejskiej we Frankfurcie nad Odrą, która stanowi najstarszy znany dokument wzmiankujący istnieje cmentarza żydowskiego w Kunowicach, obecnie przy ul. Transportowej w Słubicach (1399).
 • 05.07.: 20. rocznica rozpoczęcia II kadencji przez byłego burmistrza Słubic Ryszarda Bodziackiego oraz wyboru Andrzeja Kozłowskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach (1994).
 • 22.07.: 65. rocznica odsłonięcia Pomnika Braterstwa na Placu Poległych (Bohaterów) w Słubicach; projekt pomnika przygotował architekt powiatowy Mieczysław Krajniak (1949).
 • 27.07.: 5. rocznica wpisania fasady dawnego kina „Piast” w Słubicach do rejestru zabytków województwa lubuskiego (2009).
Sierpień:
 • 01.08: 40. rocznica zmian w zarządzaniu PSS „Społem” w Słubicach, kiedy to skutecznie przeforsowano ideę kierownictwa jednoosobowego w miejsce wieloosobowych zarządów (1974); dyrektor PSS „Społem” w Słubicach został Irena Piechocka, którą 18 grudnia zastąpił Stanisław Wasilewski.
 • 02.08.: 69. rocznica potwierdzenia na konferencji w Poczdamie rozdziału Frankfurtu nad Odrą i Słubic (1945).
 • 08-09.08.: 65. rocznica pierwszej wizytacji kanonicznej w Słubicach; poprowadził ją dziekan dekanatu rypińskiego ks. Marian Sawicki (1949).
 • 12.08.: 255. rocznica bitwy pod Kunowicami (1759).
 • 22.08.: 195. rocznica poświęcenia pomnika upamiętniającego bitwę pod Kunowicami, wzniesionego z inicjatywy Historischer Verein oraz rodziny von Prittwitz (1909); pomnik przybrał formę wąskiej piramidy z kamieni polnych, a z przodu posiadał tablicę z inskrypcją.
2
Wrzesień:
 • 01.09.: 75. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939); 40. rocznica rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach (1974).
 • 14.09.: 35. rocznica uroczystego otwarcia przez PSS „Społem” pawilonu „Lubusz” przy ul. Dąbrówki w Słubicach (1979).
Październik:
 • 01.10.: 35. rocznica rozpoczęcia pracy naukowej przez dr. Krzysztofa Wojciechowskiego poprzez angaż na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (1979).
 • 07.10.: 15. rocznica „wiechy” na II części budynku głównego Collegium Polonicum z udziałem rektora UAM prof. Stefana Jurgi i prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. Gesine Schwan (1999); jednocześnie rocznica uroczystej inauguracji roku akademickiego 1999/2000 w II części budynku głównego (1999).
 • 29.10.: 120. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta, patrona Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach (1894); 60. rocznica uchwały Prezydium PRN w Słubicach powołującej do życia Słubickie Zakłady Przemysłu Terenowego; obejmowały one 3 zakłady produkcyjne oraz 3 zakłady usługowe: kowalski w Rąpicach, blacharski w Rzepinie oraz introligatorski w Słubicach (1954).
Listopad:
 • 01.11.: 475. rocznica wyprodukowania pierwszego arkusza papieru w fabryce papieru w Rosiejewie (1539); 2. rocznica zainaugurowania w Słubicach polsko-niemieckich spacerów pojednania i wzajemnego szacunku, odbywanych z okolic mostu na Odrze na teren cmentarza komunalnego w Słubicach z okazji Dnia Wszystkich Świętych (2012).
 • 12.11.: 5. rocznica uroczystego odsłonięcia, „kamienia pamięci” ku czci Karla Rittera przy skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. Wawrzyniaka, dawniej Holzhofstr. 18 (2009).
 • 20.11.: 65. rocznica wyboru Celiny Biełasik na przewodniczącą MRN w Słubicach (1949).
Grudzień:
 • 15.12.: 40. rocznica I Sejmiku Kultury Wiejskiej, zorganizowanego przez Słubickie Towarzystwo Kultury przy wsparciu SMOK (1984).
 • 16.12.: 20. rocznica uchwały Rady Miejskiej w Słubicach przekształcenia Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w zespół budżetowy pod nazwą Zespół Administracji Oświaty w Słubicach (1994).
 • 21.12.: 7. rocznica wstąpienia Polski do Układu z Schengen; na moście w Słubicach zniknęły regularne kontrole graniczne (2007).
 • 26.12.: 25. rocznica śmierci Karola Cymorka, kombatanta i społecznika Słubic okresu PRL (1989).
 • 31.12.: 70. rocznica ostatniego przed zakończeniem wojny spotkania niemieckiej wspólnoty ewangelickiej w nieistniejącym już budynku przy An der Seidenfabrik 11, ul. Mickiewicza  
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.