Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
To już moje trzecie autorskie zestawienie ważniejszych rocznic związanych z historią Słubic, tym razem na rok 2012. Jak już wówczas podkreślałem, nie wszystkie z nich doczekają się uroczystych obchodów, bo wcale nie muszą, ale już sama wiedza o nich bez wątpienia wzmacnia tożsamość regionalną mieszkańców.

Serdecznie zapraszam do lektury i uzupełniania najnowszego zestawienia w komentarzach.

Styczeń
 • 01.01.: 45. rocznica przekazania gospodarki gazem w Słubicach pod nadzór Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego (1967); 40. rocznica wejścia w życie umowy między PRL i NRD o bezpaszportowym i bezwizowym ruchu turystycznym (1972); podpisana 21.11.1971, wypowiedziana 30.10.1980.
 • 02.01.: 75. rocznica urodzin prof. Henryka Olszewskiego, wieloletniego wykładowcy doktryn politycznych i prawnych w Collegium Polonicum w Słubicach (1937).
 • 10.01.: 5. rocznica pożaru Dużego Bazaru w Słubicach (2007).
 • 15.01.: 66. rocznica przybycia z Krakowa do Słubic sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (1946).
 • 19.01.: 65. rocznica wyborów do Sejmu Ustawodawczego; Słubice były siedzibą Obwodu Wyborczego nr 42 w Okręgu Wyborczym nr 33 z siedzibą w Świebodzinie (1947).

01

Luty

 • 01.02.: 5. rocznica objęcia funkcji dyrektora LO im. Zbigniewa Herberta w Słubicach przez Marię Jaworską (2007); 5. rocznica objęcia funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach przez Aurelię Wolny (2007); 5. rocznica  objęcia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 „Miś Uszatek” w Słubicach przez Annę Szurko (2007).
 • 06.02.: 11. rocznica uroczystego otwarcia kompleksu Collegium Polonicum w Słubicach (2001).
 • 08.02.: 65. rocznica ustąpienia Józefa Langi z funkcji starosty słubickiego (1947); niecałe cztery miesiące później zastąpił go Antoni Goryński.
 • 20.02.: 67. rocznica wysadzenia w powietrze przez niemieckich saperów wieży Kleista oraz wieży Bismarcka we frankfurckim przedmieściu Dammvorstadt (1945).

Marzec

 • 03.03.: 10. rocznica zdobycia przez Pawła Czapiewskiego złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Wiedniu; 10. rocznica pobicia przez Pawła Czapiewskiego halowego rekordu Polski w biegu na 800 m, jego ówczesny rekord 1:44,78 s. obowiązuje do dzisiaj (2002).
 • 11.03.: 120. rocznica urodzin Tadeusza Tańskiego, patrona Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach (1892); 70. rocznica urodzin Marka Kotańskiego, patrona Gimnazjum Nr 2 w Słubicach (1942).
 • 12.03.: 25. rocznica wyznaczenia granicy pomiędzy istniejącą już parafią pw. NMP Królowej Polski oraz przyszłą parafią pw. Ducha Świętego w Słubicach  (1987).
 • 16.03.: 65. rocznica II Zjazdu Powiatowego PPR w Słubicach; w skład komitetu weszło 17 osób (1947).
 • 17.03.: 65. rocznica wręczenia tysięcznej legitymacji partyjnej Jadwidze Balcerek w Domu Partyjnym przy ul. Mickiewicza w Słubicach (1947); 60. rocznica powołania sekcji piłki nożnej w Klubie Sportowym „Ogniwo” Słubice (1952).
 • 30.03.: 66. rocznica opuszczenia Słubic przez radzieckie oddziały wojskowe (1946).

Kwiecień

 • 08.04.: 21. rocznica zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obywateli Polski i zjednoczonych Niemiec (1991).
 • 15.04.: 100. rocznica wyboru przez specjalny komitet projektu przyszłego kościoła według architektów Richarda Thiede i Fritza Bremera (1912); kościół miał stanąć przy Roßmarkt (ob. Plac Przyjaźni), ale w związku z brakiem potrzebnych funduszy pomysł budowy został porzucony.
 • 16.04.: 21. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą (1991).
 • 18.04.: 85. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego, honorowego obywatela Słubic (1927).
 • 21.04.: 2. rocznica uchwały Rady Miejskiej o nadaniu Martinowi Patzeltowi tytułu Honorowego Obywatela Słubic (2010);
 • 24.04.: 70. rocznica urodzin prof. Feliksa Zedlera, wieloletniego wykładowcy postępowania cywilnego w Collegium Polonicum w Słubicach (1942).
 • 27.04.: 227. rocznica śmierci księcia Leopolda Brunszwickiego na wschodnim brzegu Odry we Frankfurcie (1785); jego ciało odnaleziono 5 dni później przy Holzhofstraße 1 (ob. ul. Kopernika w Słubicach); w latach 1787-1945 przy Prinzenufer (ob. ul. Nadodrzańska) znajdował się pomnik ku czci księcia Leopolda.

Maj

 • 01.05.: 8. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004).
 • 03.05.: 31. rocznica uroczystej Mszy Świętej na Placu Bohaterów w Słubicach z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta MB Królowej Polski (1981).
 • 18.05.: 25. rocznica dopisania Towarzystwa Miłośników Ziemi Słubickiej do rejestru stowarzyszeń i związków miasta i gminy Słubice; dopisanie to nastąpiło decyzją naczelnika miasta Juliusza Żwirka (1987).
 • 19.05.: 2. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami a Elektrenami na Litwie (2010).
 • 22.05.: 67. rocznica zarządzenia o połączeniu ziem b. powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberg) w obwód rypiński (później rzepiński) w składzie Okręgu III Ziem Odzyskanych (1945); stolicą obwodu początkowo był Rypin (Rzepin), następnie - Słubice.
 • 25.05.: 67. rocznica objęcia Dammvorstadt (Słubic) przez administrację polską (1945); 20. rocznica uchwały Senatu UAM w Poznaniu o budowie Collegium Polonicum w Słubicach (1992).
 • 26.05.: 5. rocznica wychowanka Polonii Słubice Łukasza Fabiańskiego do składu Arsenalu Londyn za 4 mln 350 tys. euro (2007).
 • 27.05.: 85. rocznica oficjalnego otwarcia w prawobrzeżnej dzielnicy Frankfurtu  Dammvorstadt Stadionu Wschodniomarchijskiego według projektu Otto Morgenschweisa (1927).
 • 28.05.: 1. rocznica wyburzenia historycznego wiaduktu przy ul. Sportowej w Słubicach; wiadukt był integralną częścią kompleksu Stadionu Wschodniomarchijskiego, potem stadionu OSiR (2011).

Czerwiec

 • 01.06.: 65. rocznica powołania Antoniego Goryńskiego na starostę słubickiego oraz Stanisława Bućko na jego zastępce (1947); 65. rocznica uruchomienia w Słubicach pierwszej placówki Komunalnej Kasy Oszczędności, placówka powstała z inicjatywy Józefa Badowskiego (1947).
 • 04.06.: 40. rocznica podpisania przez Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Słubicach oficjalnej umowy w sprawie współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką (1972).
 • 05.06.: 120. rocznica oficjalnego poświęcenia wieży Kleista (1892).
 • 30.06.: 1. rocznica prezentacji projektu „Ścieżka edukacyjna po historycznych miejscach Słubic” na XI sesji Rady Miejskiej w Słubicach (2011).

02

Lipiec

 • 07. (cały miesiąc): 15. rocznica nadejścia do Słubic tzw. „powodzi stulecia”, stan alarmowy i ewakuacja mieszkańców miasta (1997).
 • 01.07.: 30. rocznica przekształceń w słubickim „Pekaes”; przemianowanie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych „Pekaes” Delegatura w Słubicach na „Pekaes” Auto-Transport S.A. Zajezdnia Słubice (1982).
 • 03.07.: 65. rocznica usamodzielnienia się Słubic pod względem zaopatrzenia w wodę; podwieszony pod mostem rurociąg mógł zostać zdemontowany (1947).
 • 13.07.: 276. rocznica powodzi w mieście, podczas której przerwany został wał pomiędzy Krowim Grodem (Kuhburg) a „czerwonym folwarkiem” (Rotvorwerk) (1736).
 • 15.07.: 11. rocznica uroczystego przekazania przez Karla Dedeciusa prywatnego archiwum Europejskiemu Uniwersytetowi Viadrina (2001).
 • 25.07.: 205. rocznica pożaru, wskutek którego spłonął młyn Raetscha (Raetsch-Mühle) w Biskupicach (1807); ze względu na swoje strategiczne znaczenie młyn szybko został odbudowany.
 • 29.07.: 100. rocznica otwarcia Domu Strzeleckiego (ob. kościół NMP Królowej Polski) po przebudowie według planów berlińskiego architekta C. Beyera; dobudowano wówczas wieżę i poszerzono budynek o część wschodnią (1912); 80. rocznica urodzin prof. Heinza Vatera z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, którego przodkowie spoczywają na cmentarzu żydowskim w Słubicach (1932).
 • 31.07.: 70. rocznica urodzin dr. Pawła Łączkowskiego, byłego wicepremiera w rządzie Hanny Suchockiego, obecnie profesora kontraktowego w Collegium Polonicum w Słubicach (1942).

Sierpień

 • 02.08.: 67. rocznica potwierdzenia na konferencji w Poczdamie rozdziału Frankfurtu nad Odrą i Słubic (1945).
 • 12.08.: 253. rocznica bitwy pod Kunowicami (1759).
 • 11.08.: 225. rocznica odsłonięcia pomnika księcia Leopolda Brunszwickiego w prawobrzeżnej dzielnicy Frankfurtu Dammvorstadt, czyli późniejszych Słubicach (1787).
 • 19.08.: 10. rocznica śmierci Marka Kotańskiego, patrona Gimnazjum Nr 2 w Słubicach (2002).
 • 24.08.: 253. rocznica śmierci Ewalda Christiana von Kleista, śmiertelnie rannego podczas bitwy pod Kunowicami (1759).
 • 27.08.: 4. rocznica uchwały Rady Miejskiej o nadaniu prof. Gesine Schwan tytułu Honorowego Obywatela Słubic (2008); 4. rocznica podjęcia przez radę miejską w Słubicach uchwały Nr XXIV/221/08 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia odbudowy wieży Kleista w Słubicach oraz domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą (2008);  1. rocznica ujawnienia poniemieckich kości walających się na cmentarzu komunalnym w Słubicach (2011).
 • 29.08.: 21. rocznica powołania Trójkąta Weimarskiego przez dyplomację Polski, Niemiec i Francji (1991).
 • 30.08.: 45. rocznica ustąpienia Zdzisława Strzeleckiego z funkcji przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Słubicach (1967).

Wrzesień

 • 01.09.: 73. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939); 45. rocznica powołania Antoniego Masło na funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Słubicach (1967); 45. rocznica rozpoczęcia działalności przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Słubicach (1967).
 • 06.09.: 110. rocznica urodzin Józefa Krupy, komendanta wojennego Słubic w latach 1945-1946 (1902).
 • 09.09.: 4. rocznica wyboru Andrzeja Bycki na starostę słubickiego (2008); w 2010 r. został wybrany ponownie.
 • 12.09.: 14. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami i Heilbronn (1998).
 • 17.09.: 73. rocznica agresji sowieckiej na Polskę (1939); 6. rocznica wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru 12 przedstawicielom środowiska Sybiraków w Słubicach, m.in. Wiktorowi Jasiewiczowi i Leonowi Timofiejczykowi – odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczył burmistrz Ryszard Bodziacki (2006).
 • 27.09.: 2. rocznica działu „Słubice wczoraj i dziś” na Słubickim Portalu Informacyjnym – Slubice24.pl (2010).
 • 29.09.: 45. rocznica urodzin pochodzącego ze Słubic posła RP Bogusława Wontora (1967); 5. rocznica Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego na stadionie OSiR w Słubicach (2007).

Październik

 • 04.10.: 20. rocznica podjęcia przez Radę Miejską w Słubicach uchwały o kompleksowej sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy Słubice; ustawa dała możliwość kupna mieszkania przez jego dotychczasowego użytkownika za około 70% ceny rynkowej (1992).
 • 07.10.: 20. rocznica rozpoczęcia budowy kościoła parafialnego przy ul. Wojska Polskiego w Słubicach (1992).
 • 09.10.: 50. rocznica tragedii z udziałem 23 Pułku Czołgów Średnich w Słubicach podczas defilady Układu Warszawskiego w Szczecinie (1962).
 • 11.10.: 260. rocznica urodzin księcia Leopolda Brunszwickiego, który utonął w nurtach Odry podczas wielkiej powodzi i którego zwłoki znaleziono później w okolicach dzisiejszej ul. Kopernika w Słubicach (1752).
 • 15.10.: 195. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, patrona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach (1817).
 • 17.10.: 4. rocznica podpisania umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami i Szostką na Ukrainie (2008).
 • 18.10.: 235. rocznica urodzin Heinricha von Kleista (1777); 60. rocznica decyzji o przeniesieniu 23 Pułku Czołgów Średnich z Kostrzyna nad Odrą do Słubic (1952).
 • 23.10.: 1. rocznica odebrania nagrody Dialog 2011 przez Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą (2011).
 • 25.10.: 50. rocznica poświęcenia odremontowanego, gotyckiego kościoła w Lisowie przez ks. biskupa Jerzego Strobę (1962).
 • 26.10.: 6. rocznica nadania Stanisławowi Ciecierskiemu tytułu Honorowego Obywatela Słubic (2006).
 • 27.10.: 21. rocznica pierwszych w pełni wolnych powojennych wyborów do Sejmu i Senatu; większość głosów w Słubicach, podobnie jak w większości kraju, przypadło SLD i UD (1991).
 • 31.10.: 50. rocznica urodzin gen. bryg. Jarosława  Miki, który zawodową służbę wojskową rozpoczynał w 23 Pułku Czołgów Średnich w Słubicach (1962).

Listopad

 • 07.11.: 65. rocznica przemianowania ul. Armii Czerwonej na ul. Jedności Robotniczej w Słubicach (1947).
 • 08.11.: 32. rocznica spotkania w Słubicach premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla (1990); 2. rocznica wręczenia Tadeuszowi Mazowieckiemu tytułu Honorowego Obywatela Słubic (2010).
 • 09.11.: 6. rocznica wizyta pisarza Salomona Perela w Gimnazjum Nr 2 w Słubicach (2006).
 • 11.11.: 10. rocznica poświęcenia sztandaru Związku Sybiraków – Koło w Słubicach (2002).
 • 19.11.: 16. rocznica rozpoczęcia budowy Collegium Polonicum; rektor UAM prof. Stefan Jurga oraz rektor EUV prof. Hans Weiler uroczyście odsłonili „wiechę” na pierwszej części budynku głównego CP (1996).
 • 21.11.: 5. rocznica pierwszego występu wychowanka Polonii Słubice Łukasza Fabiańskiego w reprezentacji Polski w piłce nożnej (2007).
 • 25.11.: 110. rocznica urodzin Justusa Delbrücka, członka niemieckiego ruchu oporu a w 1945 r. więźnia obozu specjalnego NKWD nr 6 w Słubicach (1902); 50. rocznica powstania Słubickiego Towarzystwa Kultury z prezesem Janem Krompiewskim na czele (1962).

Grudzień

 • 12.12.:  1. rocznica powołania Marcina Jabłońskiego na wojewodę lubuskiego przez premiera RP Donalda Tuska (2011).
 • 13.12.: 31. rocznica wybuchu stanu wojennego w Polsce; 3 inspekcji wszystkich zakładów pracy w Słubicach przez wojskową grupę operacyjną (dotychczasową terenową grupę operacyjną); kontrolowanie wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta na rogatce przy ul. Transportowej (1981); 2. rocznica objęcia urzędu przez burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza (2010).
 • 17.12.: 280. rocznica decyzji króla Prus Fryderyka Wilhelma I w sprawie zamknięcia rowami i palisadami do tej pory otwartych przedmieść Frankfurtu nad Odrą, w tym prawobrzeżnej dzielnicy Dammvorstadt, czyli dzisiejszych Słubic (1732).
 • 20.12.: 221. rocznica śmierci Mendela von Podheiza, rabina Frankfurtu nad Odrą pochowanego na kirkucie w Słubicach (1791).
 • 21.12.: 5. rocznica wstąpienia Polski do Układu z Schengen; na moście w Słubicach zniknęły regularne kontrole graniczne (2007).
 • 28.12.: 5. rocznica uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2007-2013 (2007).
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.