Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Dokładnie rok temu opracowałem pierwsze autorskie zestawienie ważniejszych rocznic związanych z historią Słubic, a przypadających na rok 2010. Przykładem tamtego zestawienia przygotowałem wybór rocznic nadchodzących w roku 2011. Nie wszystkie z nich doczekają się uroczystych obchodów, ale wiedza o nich bez wątpienia pogłębi tożsamość regionalną mieszkańców.

Serdecznie zapraszam do lektury i uzupełniania zestawienia w komentarzach.

Styczeń
 • 09.01.: 65. rocznica ustąpienia ppor. Józefa Krupy ze stanowiska komendanta wojennego Słubic (1946), funkcję tę pełnił od 10 sierpnia 1945.
 • 10.01.: 4. rocznica pożaru „dużego bazaru” w Słubicach (2007).
 • 15.01.: 65. rocznica przybycia z Krakowa do Słubic sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (1946).
 • 17.01.: 110. rocznica otwarcia stacji diakonis przy Placu Bohaterów (Neumarkt) w Dammvorstadt w obecności m.in. szefa rządu Regierungsbezirk Frankfurt (Oder) Franza Ewalda Jesco von Puttkamera  (1901).
Luty
 • 01.02.: 55. rocznica powstania spółdzielni PSS „Społem” w Słubicach (1956).
 • 06.02.: 10. rocznica uroczystego otwarcia kompleksu Collegium Polonicum w Słubicach (2001).
 • 11.02.: 15. rocznica śmierci ks. Stanisława Matuszewskiego, wieloletniego proboszcza parafii NMP w Słubicach (1996).
 • 20.02.: 66. rocznica wysadzenia w powietrze przez niemieckich saperów wieży Kleista i wieży Bismarcka w Dammvorstadt (1945).
Marzec
 • 03.03.: 65. rocznica ponownego otwarcia po wojnie stadionu w Słubicach (1946).
 • 12.03.: 110. rocznica uruchomienia targu koni na Placu Przyjaźni (Roßmarkt) w Dammvorstadt (1901). 30. rocznica objęcia przewodnictwa rady miejskiej w Słubicach przez przewodniczącego miejskiego komitetu SD Jana Szymańskiego (1981).
 • 16.03.: 35. rocznica objęcia władzy w Słubicach przez naczelnika Wojciecha Szczęsnego; Szczęsny mianowany przez wojewodę gorzowskiego zastąpił na tym stanowisku Józefa Szmańdę i sprawował władzę przez prawie 10 lat (1976).
 • 26.03.: 20. rocznica objęcia władzy w Słubicach przez burmistrza Ryszarda Bodziackiego; Bodziacki zastąpił na tym stanowisku Józefa Rapcewicza (1991).
 • 28.03.: 5. rocznica debiutu wychowanka Polonii Słubice Łukasza Fabiańskiego  w reprezentacji Polski w piłce nożnej (2006).
 • 30.03.: 65. rocznica opuszczenia Słubic przez radzieckie oddziały wojskowe (1946).
Kwiecień
 • 01.04.: 110. rocznica uroczystego odsłonięcia wieży Kleista, wzniesionej wg projektu Wilhelma Kreisa (1901).
 • 08.04.: 20. rocznica zniesienia obowiązku posiadania wiz dla obywateli Polski i zjednoczonych Niemiec (1991).
 • 12.04.: 10. rocznica przeniesienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach do budynku przy al. Niepodległości 23.
 • 16.04.: 20. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą (1991).
 • 26.04.: 505. rocznica powołania Alma Mater Viadrina (1506).27.04.: 226. rocznica śmierci księcia Leopolda Brunszwickiego na wschodnim brzegu Odry we Frankfurcie (1785); jego ciało odnaleziono 5 dni później przy Holzhofstraaße 1 (ob. ul. Kopernika w Słubicach); w latach 1787-1945 przy Prinzufer (ob. ul. Nadodrzańska) znajdował się pomnik ku czci księcia Leopolda.
Maj
 • 01.05.: 7. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 03.05.: 260. rocznica prośby gminy Dammvorstadt do magistratu we Frankfurcie o przeznaczenie miejscowego cmentarza wyłącznie do pochówków mieszkańców dzielnicy (1751). 135. rocznica urodzin  Bertholda Cohna (1876-1918), jednego z frankfurckich Żydów wzmiankowanych na pomniku 17 żołnierzy żydowskich na kirkucie w Słubicach (1916); jego macewę znaleziono w 1997 w lesie pod Słubicami.  30. rocznica uroczystej Mszy Świętej na Placu Bohaterów w Słubicach z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja i Święta MB Królowej Polski (1981).
 • 17.05. 60. rocznica wydania rozkazu Ministra Obrony Narodowej o sformowany 23 Pułku Czołgów w garnizonie wojskowym w Słubicach (1951).
 • 19.05.: 1. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami a Elektrenami na Litwie (2010).
 • 22.05.: 66. rocznica zarządzenia o połączeniu ziem b. powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberg) w obwód rypiński (później rzepiński) w składzie Okręgu III Ziem Odzyskanych (1945); stolicą obwodu początkowo był Rypin (Rzepin), następnie - Słubice.
 • 25.05.: 66. rocznica objęcia Dammvorstadt (Słubic) przez administrację polską (1945); 19. rocznica uchwały Senatu UAM w Poznaniu o budowie Collegium Polonicum w Słubicach (1992).
 • 27.05.: 70. rocznica wymuszonego przez nazistowskie władze ustąpienia Otto Billerbecka z posady głównego ogrodnika na kirkucie w Dammvorstadt (1941). 65. rocznica objęcia władzy w Słubicach przez burmistrza Stanisława Twardowskiego; zastąpił na tym stanowisku Józefa Magera (1946).
 • 31.05.: 80. rocznica umowy w sprawie budowy Drenziger Str. (ul. Szamarzewskiego) (1931).
Czerwiec
 • 10.06.: oficjalne obchody 50-lecia Liceum Ogólnokształcąceo im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.14.06.: 200. rocznica śmierci Jehudy Lejba Margaliota, rabina Frankfurtu nad Odrą pochowanego na kirkucie w Słubicach (1811).
 • 17.06.: 20. rocznica podpisania w Bonn traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (1991); pod jego treścią podpisali się Jan Krzysztof Bielecki, Krzysztof Skubiszewski, Helmut Kohl oraz Hans-Dietrich Genscher; 20. rocznica umowy między rządami RP i RFN o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (1991).
 • 28.06.: 65. rocznica przekształcenia obwodu rzepińskiego z siedzibą w Słubicach w powiat rzepiński również z siedzibą w Słubicach (1946).
Lipiec
 • 05.07.: 95. rocznica śmierci Juliusa Birama (1881-1916), jednego z frankfurckich Żydów wzmiankowanych na pomniku 17 żołnierzy żydowskich na kirkucie w Słubicach (1916); jego macewę znaleziono w 1997 w lesie pod Słubicami. 20. rocznica śmierci ks. Joachima Kowalskiego, wieloletniego proboszcza parafii NMP w Słubicach (1991).
 • 13.07.: 280. rocznica powodzi w mieście, podczas której przerwany został wał pomiędzy Krowim Grodem (Kuhburg) a „czerwonym folwarkiem” (Rotvorwerk) (1736).
 • 15.07.: 10. rocznica uroczystego przekazania przez Karla Dedeciusa prywatnego archiwum Europejskiemu Uniwersytetowi Viadrina (2001).25.07.: 50. rocznica objęcia parafii NMP w Słubicach przez ks. Joachima Kowalskiego (1961).
Sierpień
 • 01.08.: 30. rocznica objęcia parafii NMP w Słubicach przez ks. Mariana Pawlosa (1981).
 • 02.08.: 66. rocznica potwierdzenia na konferencji w Poczdamie rozdziału Frankfurtu nad Odrą i Słubic (1945).
 • 12.08.: 252. rocznica bitwy pod Kunowicami (1759).
 • 16.08.: 15. rocznica wizytacji budowy Collegium Polonicum przez premiera RP Włodzimierza Cimoszewicza (1996).
 • 17.08.: 120. rocznica rozpoczęcia prac nad budową wieży Kleista (1891).
 • 18.08.: 65. rocznica urodzin prof. Stefana Jurgi, byłego rektora UAM i honorowego obywatela Słubic (1946).
 • 24.08.: 252. rocznica śmierci Ewalda Christiana von Kleista, śmiertelnie rannego podczas bitwy pod Kunowicami (1759).
 • 27.08.: 3. rocznica podjęcia przez radę miejską w Słubicach uchwały Nr XXIV/221/08 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia odbudowy wieży Kleista w Słubicach oraz domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą (2008).
 • 29.08.: 20. rocznica powołania Trójkąta Weimarskiego przez dyplomację Polski, Niemiec i Francji (1991).
Wrzesień
 • 01.09.: 72. rocznica wybuchu II wojny światowej; 65. rocznica uchwały Powiatowej Rady Narodowej o wystąpieniu do władz wojewódzkich w Poznaniu z prośbą o zezwolenie na utworzenie Gimnazjum Państwowego w Słubicach (1946); 50. rocznica otwarcia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słubicach (1961).
 • 02.09.: 50. rocznica objęcia parafii w Słubicach przez przybyłego z Bydgoszczy ks. Joachima Kowalskiego (1961).
 • 09.09.: 3. rocznica wyboru Andrzeja Bycki na starostę słubickiego (2008); w 2010 został wybrany ponownie.
 • 12.09.: 13. rocznica zawarcia umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami i Heilbronn (1998).
 • 14.09.: 50. rocznica rozpoczęcia zajęć lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Słubicach (1961).
 • 17.09: 72. rocznica agresji sowieckiej na Polskę; 55. rocznica generalnej wizytacji kanonicznej w Słubicach ordynariusza gorzowskiego ks. infułata Zygmunta Szelążka (1956); 5. rocznica wręczenia Krzyży Zesłańców Sybiru 12 przedstawicielom środowiska Sybiraków w Słubicach, m.in. Wiktorowi Jasiewiczowi i Leonowi Timofiejczykowi – odznaczenia w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczył burmistrz Ryszard Bodziacki (2006).
Październik
 • 05.10: 30. rocznica powołania tzw. terenowych grup operacyjnych dla Słubic i Rzepina (1981); dowódcą TGO został por. Andrzej Jakubowski.
 • 17.10.: 20. rocznica ratyfikowania przez Bundestag traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (1991); 3. rocznica podpisania przez burmistrza Słubic Ryszarda Bodziackiego umowy o partnerskiej współpracy między Słubicami i Szostką na Ukrainie.
 • 18.10.: 234. rocznica urodzin Heinricha von Kleista (1777); 60. rocznica wydania rozkazu 00129/oper. Ministra Obrony Narodowej o przeniesieniu 2 batalionu rozpoznawczego z Torzymia do Słubic (1951). 20. .rocznica ratyfikowania przez Sejm RP traktatów z 14.11.1990 i 17.06.1991 (1991).
 • 26.10.: 30. rocznica powstania Terenowej Grupy Operacyjnej w Słubicach pod dowództwem por. Andrzeja Jakubowskiego (1981). 5. rocznica nadania Stanisławowi Ciecierskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Słubic” (2006).
 • 27.10: 20. rocznica pierwszych w pełni wolnych powojennych wyborów do Sejmu i Senatu; większość głosów w Słubicach, podobnie jak w większości kraju, przypadło SLD i UD (1991).
Listopad
 • 01.11.: 340. rocznica wprowadzenia we Frankfurcie nad Odrą podatku akcyzowego od wszystkich towarów przywożonych i wywożonych z miasta (1671). 40. rocznica objęcia parafii NMP w Słubicach przez ks. Antoniego Tyszkę (1971). 20. rocznica powołania Straży Miejskiej w Słubicach (1991).
 • 03.11.: 65. rocznica konsekracji nowej świątyni – kościoła NMP Królowej Polski w Słubicach (1946).
 • 08.11: 31. rocznica spotkania w Słubicach premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla (1990); 1. rocznica wręczenia Tadeuszowi Mazowieckiemu tytułu „Honorowego Obywatela Słubic”.
 • 09.11.: 5. rocznica wizyta pisarza Salomona Perela w Gimnazjum Nr 2 w Słubicach (2006).
 • 15.11.: 20. rocznica powstania Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (1991).
 • 19.11.: 15. rocznica rozpoczęcia budowy Collegium Polonicum (1996). Rektor UAM prof. Stefan Jurga oraz rektor EUV prof. Hans Weiler uroczyście odsłonili „wiechę” na pierwszej części budynku głownego CP.
 • 21.11.: 200. rocznica tragicznej śmierci Heinricha von Kleista; 40. rocznica podpisania umowy między PRL i NRD o bezpaszportowym i bezwizowym ruchu turystycznym (1971); zaczęła obowiązywać 01.01.1972, została wypowiedziana 30.10.1980.
 • 25.11.: 60. rocznica porozumienia między rządami PRL i NRD o otwarciu granic (1951).
 • 27.11.: 5. rocznica wyboru Piotra Kiedrowicza na przewodniczącego rady miejskiej w Słubicach (2006); w 2010 r. został wybrany ponownie.
Grudzień
 • 13.12: 30. rocznica wybuchu stanu wojennego w Polsce; 30. rocznica inspekcji wszystkich zakładów pracy w Słubicach przez wojskową grupę operacyjną (dotychczasową terenową grupę operacyjną); kontrolowanie wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta na rogatce przy ul. Transportowej (1981); 1. rocznica objęcia urzędu przez burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza.
 • 17.12.: 65. rocznica jednej z rewizji funkcjonariuszy UB w mieszkaniu prezesa Koła PSL w Słubicach Jana Wiśniewskiego (1946), został zwolniony dopiero po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947.
 • 20.12.: 220. rocznica śmierci Mendela von Podheiza, rabina Frankfurtu nad Odrą pochowanego na kirkucie w Słubicach (1791).
 • 21.12.: 30. rocznica powołania w Słubicach 30-osobowej Miejsko-Gminnej Rady Ocalenia Narodowego z Mirosławem Daniszewskim na czele (1981); 4. rocznica wstąpienia Polski do Układu z Schengen – na moście w Słubicach zniknęły regularne kontrole graniczne (2007).
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Komentarze   

#1 mateuszek 2011-12-14 10:08
CYTAT: 21.12.: 30. rocznica powołania w Słubicach 30-osobowej Miejsko-Gminnej Rady Ocalenia Narodowego z Mirosławem Daniszewskim na czele (1981);

Czy ktoś zmieszkańców Slubic zna caly sklad 30-osobowy wyżej wymienionego tworu pod nazwą j/w, któremu przewodzil Miroslaw Daniszewski. Byl by to ciekawy temat do rozmów dla mieszkanców naszego miasta w obecnej chwili związanej z 30-rocznicą ogloszenia stanu wojennego !!!

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.