Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Rafał Rutkowski kandydatem do Rady Miejskiej w Słubicach

Rafał Rutkowski to znany w Słubicach pasjonat sportu, szczególnie koszykówki, zawodowo przez wiele lat związany z ochroną środowiska. Jest kandydatem do Rady Miejskiej w Słubicach z okręgu nr 1. Jaki ma program? Co chciały zrobić na rzecz lokalnej społeczności?

Poniżej jego apel do wyborców.

---

Będę ubiegał się o mandat radnego Rady Miejskiej w Słubicach w okręgu wyborczym nr 1. Tutaj mieszkam i wyboru dokonałem w zgodzie z własnym przekonaniem i wartościami, którymi się kieruję. Z niektórymi z Was obcuję na co dzień, z innymi nasze drogi zeszły się w szkole, pracy, podczas dzielenia czasu na wspólne hobby czy pasje.

O mnie

Nazywam się Rafał Rutkowski. Mam 46 lat i od urodzenia jestem mieszkańcem Słubic. Dorastałem na Osiedlu Słowiańskim, a po ukończeniu studiów wyższych zamieszkałem wraz z rodziną przy Alei Niepodległości. Od 19 lat jestem szczęśliwym mężem. Mamy dwóch synów. Starszy syn dziś już prawie osiemnastolatek, młodszy wkrótce ukończy 15 lat.

Ukończyłem studia wyższe licencjackie na kierunku ochrona środowiska w Collegium Polonicum w Słubicach, studia magisterskie z zakresu zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku inżynieria ruchu drogowego na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe na kierunku nadzór sanitarno–epidemiologiczny w zdrowiu publicznym w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Swoją drogę zawodową rozpocząłem w 2003 roku w Starostwie Powiatowym w Słubicach – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zajmowałem się między innymi gospodarką odpadami, ocenami oddziaływania na środowisko, zagadnieniami związanymi z hałasem oraz emisją gazów i pyłów do powietrza. Moje kolejne etapy kariery zawodowej to praca w strukturach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, Rejon w Słubicach oraz prywatnej firmie z branży transportowo – logistycznej. Dodatkowo prowadziłem również własną działalność gospodarczą z dziedziny ochrony środowiska. Od roku 2020 roku pracuję w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach. Jestem odpowiedzialny między innymi za ocenę wpływu dokumentów planistycznych, przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowo powstałych obiektów budowlanych na życie i zdrowie ludzi.

Praca na etacie to jedno. Po jej ukończeniu przychodzi czas na pasję i hobby. Przede wszystkim sport. Koszykówka, której jestem ogromnym miłośnikiem, w szczególności ta w wydaniu zza oceanu. Amatorsko uprawiałem tą dyscyplinę od szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią, czasy studenckie, aż do dnia dzisiejszego. Od 2021 roku jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Zwykłego „Basket Oldboys Słubice”, które zajmuje się aktywną promocją koszykówki nie tylko w mieście, ale też całym województwie oraz poza jego granicami. Dumnie mogę powiedzieć, że od 2022 roku funkcjonuje mój autorski projekt „Basket Juniors Słubice”, który zrzesza w swoich szeregach obecnie blisko 40 dzieci. Sukces projektu nie byłby możliwy bez rodziców trenujących dzieci, w szczególności mojego kolegi Andrzeja Leśniaka, członków stowarzyszenia, gminy Słubice, gminnych szkół oraz lokalnych przedsiębiorców. Nauczamy koszykówki niemal codziennie przez cały rok szkolny, bierzemy udział w rozgrywkach ligowych, organizujemy turnieje towarzyskie, mikołajki, ferie letnie i zimowe, wspieramy akcje charytatywne, uczestniczymy aktywnie w imprezach organizowanych przez inne organizacje pozarządowe z terenu gminy.

Poza koszykówką, uprawiałem piłkę nożną w MLKS Komes Słubice oraz lekkoatletykę w klubie Lubusz Słubice. Byłem amatorem kolarstwa szosowego oraz MTB. Od około 10 lat uprawiam biegi na różnych dystansach. Mam na swoim koncie 4 maratony. Jestem kanapowym kibicem piłki nożnej. Uwielbiam kino lat 80 i 90 oraz biografie znanych postaci ze świata sportu.

Jak widzę siebie jako radnego?

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ubiegam się o mandat radnego jako niezależny kandydat. Nie mam za sobą poparcia żadnej partii politycznej. Jestem przeciwnikiem każdej odmiany dyskryminacji. Widzę siebie jako społecznika, jako głos mieszkańców gminy Słubice. Przede wszystkim chciałbym służyć pomocą, wsparciem i pomysłem w dziedzinach, w których się wykształciłem i posiadam wiedzę oraz tych, które mnie pasjonują. Absolutnie jestem daleki od obietnic, które JA spełnię. W moim słowniku pierwsza osoba liczby pojedynczej istnieje tylko podczas długich treningów biegowych.

Bycie radnym utożsamiam z zespołem sportowym. Jestem trenerem koszykówki, wiem jak powinien funkcjonować dobry zespół, aby odnieść sukces.

Jak wygląda moja wizja Gminy Słubice w perspektywie długoterminowej?

Ochrona środowiska

 • Powiększenie przestrzeni obszarów zielonych w mieście, w przypadku planowania nowej zabudowy – uwzględnienie możliwie największej przestrzeni aktywnej przyrodniczo.
 • Aktywna współpraca ze specjalistami w dziedzinie urbanistyki miast, planistami i architektami, przyrodnikami w porozumieniu z przedsiębiorcami w celu tworzenia zabudowy sponge city – to nie ma być to tylko hasło używane w dokumentach planistycznych.
 • Skuteczny obieg informacji pomiędzy mieszkańcami, urzędem, a przedsiębiorcami planującymi lokalizację przedsięwzięć, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, a tym samym na życie i zdrowie ludzi.
 • Zwiększenie ilości pojemników na odpady wzdłuż ciągów pieszo – jezdnych.
 • Zwiększenie aktywności straży miejskiej w zakresie kontroli nielegalnych miejsc składowania odpadów.
 • Współpraca gminy, przedsiębiorstwa usług komunalnych oraz zarządców nieruchomości – problem z odpadami deponowanymi poza pojemnikami, wiatami przeznaczonymi na odpady komunalne.
 • Analiza możliwości przepustowości słubickiej kanalizacji deszczowej w przypadku planowania nowych, szczelnych zlewni związanych z nowymi inwestycjami.
 • Kanalizacja sanitarna w sołectwach gminnych.
 • Współpraca z GDDKiA w Zielonej Górze oraz Rejonem GDDKiA w Słubicach w przedmiocie rozwiązania problemów z odpływem wód opadowych, np. w obrębie DK 31 – ulica 1 Maja w Słubicach.
 • Płynny, szybki przepływ informacji pomiędzy gminą, ZUWŚ oraz Inspekcją Sanitarną w przedmiocie potencjalnego skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, współpraca na wszystkich szczeblach.
 • Monitorowanie rozwiązań planistycznych dotyczących okolic miejscowości Kunowice, Nowe Biskupice, Stare Biskupice oraz osiedla Zielone Wzgórza pod kątem istniejącego składowisko odpadów w Kunowicach. Współpraca z zarządem składowiska w przedmiocie rozbudowy, zmiany technologii, ilości i rodzaju deponowanych odpadów w poszanowaniu życia i zdrowia mieszkańców ww. miejscowości.
 • Utworzenie profesjonalnych wybiegów dla psiaków.
 • Edukacja ekologiczna wśród mieszkańców we współpracy z lokalnymi mediami, szkołami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Wskazywanie problemów i przykładów negatywnego postępowania i jego wpływu na życie i zdrowie ludzi oraz rozwiązań właściwych.

Drogownictwo

 • Obwodnica, temat wielu kampanii wyborczych. Wiem, podobnie jak wszyscy mieszkańcy, że jest potrzebna. Wiem też, że jest to inwestycja skomplikowana. Niemniej z uwagi na doświadczenie zdobyte w GDDKiA wiem, że potrzebna jest pełna współpraca na wszystkich szczeblach samorządowych, rządowych, planistyczno–środowiskowych. Uważam, że wspólny dialog, bez waśni w samorządach lokalnych pozwoli na znalezienie właściwych rozwiązań w porozumieniu z administracją rządową.
 • Rozładowanie ruchu drogowego w mieście Słubice. Moim zdaniem potrzebna jest kolejna przeprawa mostowa obsługująca ruch osobowy. Ponadto należy ocenić potrzebę budowy tzw. parkingów pozamiejskich „park and ride” zarówno po stronie polskiej i niemieckiej. Niezbędna jest tutaj współpraca transgraniczna oraz rozbudowa infrastruktury komunikacji publicznej oraz precyzyjna analiza natężenia ruchu drogowego z uwzględnieniem poszczególnych dopływów aut do centrum Słubic.
 • Projektowanie nowych parkingów, szczególnie w miejscach wyjazdów z nieruchomości z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego – zachowanie właściwej widoczności.
 • Budowa elementów uspokojenia ruchu drogowego, np. na ulicy Rzepińskiej oraz Alei Niepodległości.
 • Budowa dróg dla rowerów uwzględniając opinię ich użytkowników z uwzględnieniem właściwej nawierzchni, oznakowania i organizacji ruchu – przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku ulica Rzepińska – ulica Sportowa. Rozbudowa ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Odry w porozumieniu ze wszystkim zainteresowanymi gminami oraz zarządcą wału przeciwpowodziowego.
 • Rozwiązanie problemu często zamkniętego przejazdu kolejowego na odcinku DK 29, ul. Transportowa w porozumieniu z gminą Słubice, GDDKiA oraz PKP – budowa wiaduktu przy ulicy Transportowej.
 • Parking przy placu zabaw przy ulicy Aleja Niepodległości – droga wewnętrzna do ZEC Słubice – do konsultacji.

Sport i kultura

 • Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych – opcjonalnie zmiana polityki dostępności tych boisk ze strony gminy oraz dyrekcji szkół. Z uwagi na dostępność boiska w CKZiU w Słubicach porozumienie ze Starostą Słubickim oraz dyrekcją szkoły o możliwości korzystania z tych obiektów przez mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzież. Monitorowanie tych obiektów, zatrudnienie animatora.
 • Budowa boiska do koszykówki w obrębie kompleksu placu zabaw dla dzieci, przy ulicy Aleja Niepodległości. Istniejące boisko zostało zlikwidowane.
 • Możliwość budowy miejskiej hali sportowej, pełnowymiarowej, z zapleczem pozwalającym na prowadzenie zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej, z właściwym zapleczem sanitarno-higienicznym, tj. odpowiednia ilość toalet, umywalni szatni, itp.
 • Utworzenie klasy sportowej o profilu siatkarskim i/lub koszykarskim przy szkole podstawowej nr 2 w Słubicach (sportowa dwójka).
 • Wyznaczenie koordynatora na linii Gmina Słubice/SOSIR i organizacje pozarządowe w zakresie promocji działania tych organizacji na terenie gminy oraz poza jej granicami. Moim zdaniem promocja taka może wspierać nie tylko lokalnych sportowców, ale również przedsiębiorców.
 • Budowa instalacji oświetleniowej przy skateparku, ul. Akademicka w Słubicach.
 • Regularne zajęcia sportowe dla seniorów z gminy Słubice.

Jeśli podzielacie moją wizję gminy Słubice, to zachęcam do oddania głosu na mnie!

Okręg nr 1 w Słubicach: Aleja Niepodległości, Borówkowa, Brzozowa, Bukowa, Folwarczna, Kunowicka, Kupiecka, Letnia, Macieja Rataja, Malinowa, Nocznickiego, Obozowa, Osiedle Przemysłowe, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Poziomkowa, Północna, Przedwiośnie, Rzepińska, Sosnowa, Sportowa, Strzelecka, Transportowa, Widokowa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zimowa.

Dziękuję,
Rafał Rutkowski

[ogłoszenie wyborcze, sfinansowane z KWW RR Rafał Rutkowski]

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.