Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Mała syrenka

Kino działające w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury zaprasza na ostatnie seanse przed okresem wakacyjnym. Na ekranie zobaczymy niezwykłą produkcję pt. „Mała Syrenka”, w której obsadzie znalazłą się m.in. Sara James.

Opis filmu

Mała Sy­ren­ka to wy­re­ży­se­ro­wa­na przez spe­cja­li­stę od mu­si­ca­li – Boba Mar­shal­la – ak­tor­ska wer­sja na­gro­dzo­nej Osca­ra­mi kla­sycz­nej ani­ma­cji Di­sneya. To po­pu­lar­na hi­sto­ria pięk­nej, od­waż­nej i żąd­nej przy­gód sy­ren­ki Ariel­ki – naj­młod­szej i naj­bar­dziej nie­po­kor­nej córki Try­to­na – króla mórz i oce­anów. Fa­scy­na­cja świa­tem ludzi cią­gnie ją na po­wierzch­nię, gdzie tra­fia na przy­stoj­ne­go księ­cia Eryka i z miej­sca się w nim za­ko­chu­je. Mimo wszel­kich za­ka­zów, Ariel po­dą­ża za gło­sem serca i za­wie­ra pakt z pod­stęp­ną mor­ską wiedź­mą Ur­szu­lą. Sy­ren­ka bę­dzie mogła żyć na lą­dzie, ale cena okaże się bar­dzo wy­so­ka.

Reżyseria

Rob Marshall

Obsada

PL: Sara James, Karol Jankiewicz, Olga Szomańska, Przemysław Bluszcz, Anna Korcz.

EN: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem.

Terminy seansów

  • 9 czerwca 2023, 15:00
  • 9 czerwca 2023, 17:30
  • 11 czerwca 2023, 15:00
  • 11 czerwca 2023, 17:30
  • 12 czerwca 2023, 15:00
  • 12 czerwca 2023, 17:30

Bilety

Bilety w cenie 14/15/20 zł do nabycia na stronie www.bilety24.pl lub w kasie SMOK 30 minut przed seansem.

Zwiastun

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.