Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Za nami jedno z ważniejszych w tym roku posiedzeń Rady Powiatu Słubickiego. 25 czerwca radni głosowali m.in. nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania i absolutorium.

absolutorium powiat_2019

Podczas sesji radni m.in. pochylili się nad ważnymi dokumentami - sprawozdaniami o stanie powiatu, z wykonania budżetu czy opinią na ten temat, jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Najpierw wotum zaufania…

Podstawą do głosowania nad wotum zaufania był przygotowany przez zarząd raport o stanie powiatu. Zaprezentował go starosta Leszek Bajon. Jak ocenił rok 2018? Jako czas stabilizacji i nowych technologii w powiecie (m.in. dzięki projektowi na modernizację kształcenia zawodowego). Podkreślił znaczenie wielu projektów, których realizacja jest kontynuowana w roku bieżącym, jak np. rozbudowa SOR w słubickim szpitalu czy działania związane z domem dziennego pobytu dla seniorów.

ZOBACZ RAPORT

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 10 radnych, przeciw było 3, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta.

… a potem absolutorium

Natomiast głosowanie nad absolutorium poprzedziło przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu za 2018 rok. Zaprezentowała je Grażyna Neumann, skarbnik powiatu.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE

Opinię na temat tego sprawozdania wydała Regionalna Izba Obrachunkowa – i jest ona negatywna. RIO argumentuje, że jednym z powodów takiej opinii jest brak zachowanej relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, czyli, że wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące budżetu są wyższe niż wykonane dochody powiększone o wolne środki.

abs rio_dokument

Powodem niezachowania równowagi budżetu, wskazanym przez starostę, jest zajęcie przez Urząd Skarbowy w Słubicach kwoty 2 323 000 zł, którą powiat uzyskał ze sprzedaży nieruchomości (boiska przy byłym „Rolniczaku”). Była to spłata pobranych a nieprzekazanych do budżetu państwa dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na TTOC w Świecku.

ZOBACZ OPINIĘ RIO

Komisja pozytywnie, ale z zastrzeżeniem

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło również zaprezentowanie opinii Komisji Rewizyjnej, która po analizie dokumentów i wyjaśnień skarbnika zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu za ubiegły rok (z zastrzeżeniem) i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi. Członkowie komisji wskazali jednak, że nie można lekceważyć uwag RIO i należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji.

ZOBACZ OPINIĘ KOMISJI REWIZYJNEJ

Głosowanie na tak

Za udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu słubickiego głosowało 10 radnych, 5 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zadowolenia z wyników głosowania nie krył starosta Leszek Bajon. - Dziękuję za zaufanie radnym oraz pracownikom starostwa, szczególnie pani skarbnik - powiedział L. Bajon tuż po głosowaniu.

Samo udzielenie absolutorium nie rozwiązuje jednak problemów finansowych powiatu, szczególnie kwestii podniesionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. - Sytuacja nie jest łatwa, ale robimy wszystko, aby ją poprawić. Za 2 tygodnie przedstawimy radnym program naprawczy, który ma nasz powiat wyprowadzić na prostą finansową - zadeklarował wicestarosta Robert Włodek.

Do tematu będziemy wracać.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.