Kliknij przycisk i otwórz MENU >>


Projekt „Przyjazny Urząd  - szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów” będzie realizowany od listopada 2008 do lutego 2011. Przez cały okres trwania projektu Fundacja na rzecz Collegium Polonicum zaoferuje samorządom całą serię warsztatów i szkoleń o tematyce związanej z pracą w urzędzie:

Rok 2009

Moduł I – Komunikacja – cykl szkoleń podnoszących kompetencje osobiste
 1. Komunikacja interpersonalna
 2. Komunikacja i zespołowość
 3. Prezentacja i wystąpienia publiczne
 4. Rozwiązywanie konfliktów
 5. Trening antystresowy – sposoby radzenia sobie ze stresem
 6. Mediacje – niwelowanie negatywnych kontaktów pomiędzy pracownikami
Moduł II – Organizacja pracy
 1. Nowoczesne metody pracy biurowej
 2. Zarządzanie czasem
 3. Ochrona danych niejawnych
 4. Kurs obsługi komputera ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
Moduł III – NGO a JST – współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
 1. Ustawa o pożytku publicznym
 2. Przykłady dobrych praktyk

Rok 2010

Moduł IV- Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 1. Przygotowanie projektu
 2.  Studium wykonalności
 3. Zarządzanie projektem
 4. Finanse projektowe
Moduł V – Współpraca międzynarodowa
 1. Modele współpracy z partnerami zagranicznymi
 2. Komunikacja interkulturowa
 3. Język niemiecki dla początkujących i dla średniozaawansowanych

Cała seria szkoleń zostanie przeprowadzona 3 razy na terenie województwa, w wybranych miastach powiatowych, tak aby pracownicy różnych urzędów mogli w nich uczestniczyć. Burmistrzowie, wójtowie i starostowie będą mogli oddelegować swoich pracowników na szkolenia bezpłatnie. Generalnie urzędy skorzystają na tej ofercie pod wieloma względami:

- merytorycznie – samorząd podniesie kwalifikacje pracowników
- finansowo – samorząd nie obciąży budżetu
- organizacyjnie – samorząd nie będzie musiał angażować czasu i personelu w kwestie organizacyjne

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum  jeszcze w tym miesiącu rozpocznie nabór na szkolenia, a pierwsze warsztaty rozpoczną się już w styczniu 2009.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.