Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Na czym polega estoński CIT i komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2022 r. Estoński CIT stał się znacznie atrakcyjniejszy dzięki nowym modyfikacjom, co potwierdzają najnowsze dane Ministerstwa Finansów. Statystyki wskazują, że od stycznia do sierpnia 2022 r. blisko 7 tysięcy spółek wybrało ten model opodatkowania, co oznacza ponad 15-krotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Skąd tak duże zainteresowanie?

Co to jest estoński CIT?

Estonian CIT to model podatkowy, który został wprowadzony w Estonii w 2000 roku. Jest to unikalny system opodatkowania, który opiera się na opodatkowaniu tylko wtedy, gdy zyski są wypłacane w postaci dywidend lub innych środków ze spółki.

Jak to funkcjonuje w praktyce? W ramach estońskiego CIT, przedsiębiorstwa opodatkowane są jedynie w momencie faktycznej wypłaty zysków właścicielom lub udziałowcom. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą reinwestować swoje zyski i rozwijać się bez obciążeń podatkowych, co sprzyja dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu.

Dla kogo estoński CIT jest odpowiedni?

Estoński CIT jest przeznaczony dla różnych form prawnych, takich jak spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Aby skorzystać z tego systemu opodatkowania, firma musi spełnić kilka warunków.

  1. Po pierwsze, mniej niż 50% jej przychodów może pochodzić z różnych źródeł, takich jak wierzytelności, odsetki od pożyczek, prawa autorskie itp.

  2. Wymagane jest też zatrudnienie co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę, chyba że firma zalicza się do małych podatników lub jest na etapie rozpoczynania działalności.

  3. Ponadto udziałowcami takiej spółki mogą być jedynie osoby fizyczne, a firma nie może posiadać akcji innych spółek ani udziałów w funduszach inwestycyjnych.

  4. Dodatkowo, firma nie może być przedsiębiorstwem finansowym ani udzielać kredytów konsumenckich.

  5. Warto również zauważyć, że spółka nie może prowadzić działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, nie może być w stanie upadłości ani likwidacji.

Jeśli firma spełnia te warunki i chce korzystać z estońskiego CIT, musi złożyć odpowiednie zawiadomienie do urzędu skarbowego, a także dostosować swoje księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień przed zmianą sposobu opodatkowania.

Estoński CIT – jakie korzyści oferuje?

Estoński CIT oferuje szereg korzyści dla podatników, którzy zdecydują się na wybór tej formy opodatkowania. Jakie dokładnie?

  • Umożliwia przesunięcie momentu opodatkowania podatkiem dochodowym do czasu wypłaty zysku, co może być atrakcyjne dla przedsiębiorstw.

  • Stosowanie estońskiego CIT może skutkować korzystniejszą efektywną stawką podatkową, nawet w przypadku dystrybucji zysku.

  • Istotną zaletą jest również brak konieczności prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla potrzeb ustalenia wyniku podatkowego, co ułatwia procesy księgowe.

  • Wprowadzenie mechanizmów przeciwdziałających podwójnemu opodatkowaniu poziomie spółki i udziałowców może skutkować korzystniejszym opodatkowaniem zysków dystrybuowanych do udziałowców w określonych przypadkach.

  • Istnieje również możliwość rozliczenia straty wygenerowanej przed wejściem do systemu z dochodami z poprzednich lat podatkowych, pod warunkiem korzystania z systemu przez odpowiedni okres czasu.

Co istotne, na moment zakończenia opodatkowania Estońskim CIT nie będzie obowiązku opodatkowania zysków, które nie były wcześniej dystrybuowane, co zapewnia dodatkową elastyczność w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

[artykuł partnerski]

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.