Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Rola testu prywatnego wierzyciela w restrukturyzacji

Test prywatnego wierzyciela to jeden z fundamentalnych elementów warunkujących uzyskanie pomocy w restrukturyzacji firmy, która ma problem z regulowaniem wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego. Czym dokładnie jest test prywatnego wierzyciela, kiedy się go stosuje i dlaczego jest tak istotnym elementem procesu restrukturyzacji firmy?

Kiedy stosuje się test prywatnego wierzyciela?

Test prywatnego wierzyciela to istotny mechanizm, który wykorzystywany jest w przypadku podmiotów przeprowadzających restrukturyzację. Nadrzędnym celem procesu restrukturyzacji jest uzdrowienie finansów firmy, a w tym może pomóc nam współpraca z wierzycielami związanymi układem zobowiązań dłużnika, którzy bardzo często skłonni są do renegocjowania warunków spłaty długu - wydłużenia terminu płatności, a nawet umorzenia części długu. 

Problem jednak pojawia się, gdy wierzycielem jest podmiot publiczny. Co do zasady pomoc publiczna realizowana poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych jest niedozwolona w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A zatem ugoda i przekazanie odpowiedniego wsparcie dłużnikowi może odbyć się jedynie w momencie, gdy wierzyciel publiczny takiej pomocy dokona na warunkach rynkowych, które byłyby możliwe do zaakceptowania przez każdy podmiot prywatny, który przybrałby rolę wierzyciela.

wierzyciel1

By jednak móc w obiektywny sposób stwierdzić, czy warunki restrukturyzacji są optymalne pod kątem finansowym dla Skarbu Państwa, niezbędne jest wykonanie testu prywatnego wierzyciela. To standardowa procedura, która inicjowana jest właśnie przez dłużnika i w której realizacji pomóc może SIPEX – wycena nieruchomości

Dlaczego test prywatnego wierzyciela jest tak istotny? 

Test prywatnego wierzyciela to kluczowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym proces, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnych warunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu specyfiki rynku i branży, jest możliwe udzielenie pomocy publicznej, czy też optymalnym rozwiązaniem będzie postępowanie upadłościowe, które byłoby prowadzone wobec dłużnika. 

Test prywatnego wierzyciela, zgodnie z art.140 ust.2 Prawa restrukturyzacyjnego dostarcza nam podstawowej informacji, na temat tego, czy wierzyciel, będący jednocześnie organem publicznym wchodzącym w skład Skarbu Państwa zachowuje się w sposób identyczny, jak firma prywatna. Jeśli zatem warunki ugody w ramach wykonania układu są choćby w minimalnym stopniu rentowne pod kątem finansowym dla wierzyciela publicznego, nawet w długim okresie, taka pomoc może zostać udzielona. Dlatego też stosuje się test prywatnego wierzyciela, który sprawdzi czy w normalnych warunkach rynkowych wierzyciel publiczny zachowuje optymalną rentowność inwestycji a odroczenie terminu wykonania zobowiązań przez prywatnego inwestora byłoby ekonomicznie uzasadnione. 

wierzyciel3

Jak przeprowadzić test prywatnego wierzyciela?

Test prywatnego wierzyciela realizowany jest na wniosek dłużnika i powinien być wykonany przy wsparciu wyspecjalizowanej firmy biegłej w tego typu procesach. Test powinien być stworzony w oparciu o regulacje prawne, zawarte w prawie restrukturyzacyjnym. Zgodnie z nim podstawowe dane, które muszą znaleźć się w teście prywatnego wierzyciela to dane dotyczące:

  • Stopnia zaspokojenia wierzycieli publicznych w przypadku zawarcia danego układu z uwzględnieniem ryzyka ogólnego i uwzględnieniem ryzyka branżowego;

  • Stopnia zaspokojenia wierzycieli publicznych w efekcie rozpoczęcia postępowania upadłościowego;

  • Obiektywnego stwierdzenia, w którym scenariuszu wierzytelności podmiotu publicznego będą zaspokojone w większym stopniu - wykonania układu czy w postępowaniu upadłościowym.

Test prywatnego wierzyciela może uwzględniać dodatkowe dane, takie jak udział zaangażowanego kapitału porównywalnych inwestycji, wartość majątku dłużnika, zabezpieczenia majątku przy warunkach gospodarki rynkowej, które w szczegółowy sposób definiują wartość dodaną udzielenia wsparcia, aczkolwiek każda informacja musi być obiektywna i uwzględniająca interes Państwa.

[artykuł partnerski]

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.