Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Zakończył się kolejny rok, wraz z nim czwarta już odsłona projektu „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna”. Słubickim rodzinom pomagali specjaliści ze Stowarzyszenia po PROstu, wspierani finansowo przez gminę Słubice.

poprost rodzina_1

Dlaczego właśnie pomoc rodzinom jest tak ważna? - Rodzina jest najstarszą instytucją życia społecznego, naturalnym środowiskiem wychowującym. To właśnie w rodzinie dziecko uczy się zasad postępowania i jest przygotowywane do pełnienia określonych ról w życiu dorosłym - opowiada Anna Pawłowska, koordynator programu.

Czas postawić na rodzinę

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, teraz jest szczególny czas, aby pomagać właśnie rodzinom. – Obserwujemy, że potrzeby i interesy jednostki są często ważniejsze od wartości rodzinnych. Nastąpił też wzrost liczby konfliktów małżeńskich i rozwodów. Ludzie nie mają dla siebie czasu – wyjaśnia. A to przekłada się w prosty sposób na zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży.

Stąd pomysł na szerszy projekt i uruchomienie poradni. Czwarta odsłona tego przedsięwzięcia była kontynuacją podobnych działań z lat poprzednich. I cieszyła się równie podobnym, dużym zainteresowaniem. Od kwietnia do grudnia 2019 roku wzięło w niej udział aż 42 dzieci wraz z rodzicami. Jakie były jej najważniejsze cele?

- Chodziło o wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych z naszej gminy – mówi A. Pawłowska. Ale działania były adresowane nie tylko do rodzin, ale także do instytucji pracujących i współpracujących z rodzinami w procesie wychowania. Najważniejszym elementem tych działań były konsultacje i terapie specjalistyczne: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej oraz tzw. biofeedback.

poprost rodzina_2

Wszechstronny rozwój

Na czym polegały? – Np. w terapii psychologicznej pracowaliśmy nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży, wzrostem poczucia własnej wartości oraz kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach – opowiada A. Pawłowska.

Niebagatelna była rola pedagogów, którzy pracowali nad stymulacją ogólnego rozwoju dziecka, koncentracją, pracą zmysłów, sprawności manualnej, a nawet doskonaleniem umiejętności czytania i pisania. Z kolei neurologopeda kliniczny zajął się usprawnieniem kompetencji językowych dzieci i budowaniem rozumienia mowy.

W projekcie było też miejsce na terapię integrację sensorycznej. Dzieci biorące udział w tym zajęciach mogły liczyć na poprawę sprawności fizycznej i wzmocnienie siły mięśniowej. Co potem przekładało się np. na lepszą koordynację ruchową, prawidłowe przenoszenie ciężaru ciała, a nawet zwiększenie pojemności płuc.

poprost rodzina_3

Naszą rozmówczynię zapytaliśmy też o trening EEG Biofeedback, bo to pojęcie jeszcze nie przez wszystkich jest dobrze znane i kojarzone. - Chodziło o poprawienie funkcjonowania pacjenta dzięki osiąganiu samokontroli poprzez wzorzec fal mózgowych. Wzmacniana była szybkość uczenia się i zapamiętywania, zwiększana kreatywność oraz pozytywne myślenie. Kluczem było też polepszenie samopoczucia poprzez wyciszanie i relaks – wyjaśnia A. Pawłowska.

Nie tylko dzieci

Pracując z dziećmi eksperci stowarzyszenia nie zapominali o dorosłych. To przede wszystkim dla nich zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych. Na nich rozmawiano na temat zasad i granic, nagradzania dzieci, ale i wyciągania konsekwencji oraz karania. Rodzice uczyli się jak radzić sobie ze złością i agresją.

Będą nadal pomagać

Czy będzie kontynuacja działań w przyszłym roku? Wygląda na to, że tak. - Uważamy, że konieczne jest istnienie w Słubicach miejsca wsparcia dla rodzin i tego rodzaju poradnictwa. Miejsca, gdzie rodzice będą mogli uzyskać pomoc informacyjną oraz terapeutyczną dla swoich dzieci, ale również dla siebie – podkreśla A. Pawłowska. I zapowiada, że stowarzyszenia zamierza zwiększyć ilość godzin poradnictwa i terapii specjalistycznych, głównie ze względu na coraz większe zainteresowanie ze strony samych mieszkańców gminy.

O kolejnych działaniach w tym zakresie będziemy informować.

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.