Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Biblioteka Publiczna MiG Słubice wraz ze swą filią w Kunowicach znalazła się w gronie finalistów pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Z ogromnej liczby aplikacji wyłonione zostały te najlepiej prezentujące swe sukcesy, które potrafiły przekonywująco przedstawić swoje działania, otwartość na nowych użytkowników i poszerzenie swojej oferty.

Można było aplikować do Programu jako Biblioteka Wiodąca albo Biblioteka Partnerska. Nasza Biblioteka znalazła się w gronie Bibliotek Wiodących co oznacza więcej korzyści, ale i więcej wymagań . Jako Biblioteka Wiodąca zgłosiłam 3 Biblioteki Partnerskie z naszej gminy: Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzepinie, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Cybinka oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Górzycy.

Już jesienią  biblioteka publ. w Słubicach wraz z filia w Kunowicach w ramach Programu otrzyma 2 zestawy: komputer stacjonarny wyposażony w słuchawki, mikrofon, kamerke internetową, DVD. Ponadto urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero w jednym), osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie na istniejącym łączu internetowym tzw. hot-spotu, czyli otwartego i dostępnego publicznie punktu dostępu do internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (wi-fi), laptop i rzutnik multimedialny z ekranem. Dostarczony sprzęt będzie wyposażony w system operacyjny MS Vista oraz oprogramowanie ogólnoużytkowe. W razie problemów ze sprzętem biblioteka będzie mogła korzystać ze wsparcia technicznego (help-dysku). Sprzęt będzie objety kilkuletnią gwarancją. Wszyscy pracownicy merytoryczni biblioteki oraz jej filii wezma udział w szkoleniach. W niektórych szkoleniach udział weźmie także przedstawiciel Urzędu Gminy odpowiedzialny za kulturę i przedstawiciel organizacji pozarządowej lub inny przedstawiciel lokalnej społeczności, wskazany przez bibliotekę. Pierwsza część szkoleń to warsztat na temat planowania pracy biblioteki. Druga część szkoleń to szkolenia specjalistyczne przygotowujące biblioteki do nowych usług np. szkolenie: praca z dziećmi i młodzieżą, usługi i poradnictwo w zakresie multimediów, ułatwianie dostępu do informacji lokalnej, wsparcie dla samoorganizacji społecznej. Trzecia część szkoleń to szkolenia informatyczne. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program jest realizowany w ramach szerszej inicjatywy „Global Libraries”; w wybranych krajach Fundacja Gatesów tworzy partnerstwa w celu zapewnienia obywatelom bezpłatnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez sieć bibliotek publicznych. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce zaplanowany jest na 5 lat (2009-2013) , skierowany do bibliotek wraz z ich filiami, w gminach i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Finansowany z grantów  w wys. 28 milionów dolarów przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Te oraz inne środki zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmocnienie całego systemu bibliotecznego oraz działania informacyjno-promocyjne. Dodatkowo firma Microsoft przekaże bezpłatnie polskim bibliotekom oprogramowanie o łącznej wartości około 5 milionów USD.

Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelska. W szczególności idzie o umożliwienie różnym grupom społecznym spełnianie ich potrzeb i aspiracji poprzez upowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek będzie wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Dzięki wsparciu jakie otrzyma blisko 3350 bibliotek z ponad tysiąca gmin, dziesiątki tysięcy mieszkańców wsi i małych miast uzyska dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a tym samym będzie mieć szansę na poprawę jakości swojego życia.

Program będzie prowadzony równolegle z Programem „Biblioteka +”, zainicjowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Instytut Książki. Głównym celem Programu Biblioteka + to stworzenie centralnego systemu komputerowego Mak +, internetyzacja bibliotek, szkolenia bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji, program poprawy infrastruktury architektonicznej bibliotek. Cele obydwu przedsięwzięć są zbieżne, a podpisane w czerwcu 2008 roku Porozumienie o Współpracy między Ministerstwem a Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zakłada, iż obydwa programy będą kształtowane w taki sposób, aby mogły się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać.
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Komentarze   

#1 Patryk 2009-07-27 11:49
Tam śmierdzi. 5 minut w tej bibliotece i ciuchy twoje walą na kilometr.
Ze pracownicy jeszcze nie dostali raka płuc, dziwne.
#2 Patryk 2009-07-27 11:49
Tam śmierdzi. 5 minut w tej bibliotece i ciuchy twoje walą na kilometr.
Ze pracownicy jeszcze nie dostali raka płuc, dziwne.
#3 Joanna 2009-07-27 17:15
A ja bardzo lubie chodzić do tej biblioteki. Panie są nad wyraz miłe i sympatyczne, książek też jest całkiem spory wybór.
#4 Joanna 2009-07-27 17:15
A ja bardzo lubie chodzić do tej biblioteki. Panie są nad wyraz miłe i sympatyczne, książek też jest całkiem spory wybór.
#5 czytelnik 2009-07-27 20:25
szkoda że artykuł napisany w pierwszej osobie liczby pojedyńczej...
#6 czytelnik 2009-07-27 20:25
szkoda że artykuł napisany w pierwszej osobie liczby pojedyńczej...
#7 Maciek 2009-07-28 03:57
Autorka tego artykułu 3/4 treści spisała chyba z ulotek n.t. tego programu. W dodatku niezbyt umiejętnie...
#8 Maciek 2009-07-28 03:57
Autorka tego artykułu 3/4 treści spisała chyba z ulotek n.t. tego programu. W dodatku niezbyt umiejętnie...

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.