Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach poszukuje osoby do pracy na stanowisku wychowawcy/opiekuna w Placówce Wsparcia Dziennego. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc podjąć pracę.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3. Osoba ubiegająca się o pracę nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Osoba ubiegająca się na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.
 2. Powinna posiadać znajomość przepisów:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Kontakt dla zainteresowanych

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
 • pl. Wolności 17 F, 69-100 Słubice
 • tel. 95 758 23 94 (sekretariat)
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.