Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Powiat Słubicki

Podczas ostatniej w 2020 roku sesji Rady Powiatu Słubickiego radni uchwalili budżet na przyszły rok. Powiat nadal objęty jest programem naprawczym, jednak mimo to kontynuowana będzie flagowa inwestycja powiatu, czyli budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych. 

Sesja budżetowa rady powiatu odbyła się jeszcze przed świętami, 22 grudnia. Za przyjęciem zaproponowanego projektu budżetu głosowało 11 radnych, przeciw było 6 osób.

Budżet zakłada niemal 59 mln zł dochodów i ponad 51,3 mln zł wydatków. Nadwyżka budżetowa, wynosząca ok. 7,5 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę pobranych wcześniej kredytów. Nowych powiat nie zamierza zaciągać.

2021 to kolejny rok, w którym powiat słubicki będzie działać w reżimie nałożonym przez tzw. program naprawczy. - Jednak mimo tego, w przyszłorocznym budżecie udało się umieścić ponad 2,7 mln zł na inwestycje, z czego największa część – ponad 2,4 mln zł - zostanie przeznaczona na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy ogólniaku - mówi Wojciech Obremski, rzecznik powiatu. Starosta Leszek Bajon ma nadzieję, że korzystanie z nowej sali będzie możliwe w kolejnym roku szkolnym.

Opinię na temat przedstawionego projektu budżetu, jak co roku, wydała również Regionalna Izba Rachunkowa w Zielonej Górze. Opinia ta jest pozytywna, ale zawiera zastrzeżenie. Jak czytamy w dokumencie, powodem tego jest zaplanowanie w projekcie budżetu dotacji celowej w kwocie 450 tys. zł dla Szpitala im prof. Zbigniewa Religi w Słubicach z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego”, co nie było wcześniej ujęte w programie naprawczym.

RIO wskazuje również na możliwość zagrożenia realizacji zadań publicznych przez powiat. Mogłoby do tego dojść, jeśli na niekorzyść powiatu zostaną rozstrzygnięte trwające spory sądowe. Chodzi m.in. o opłaty za terminal na Świecku, roszczenia po byłym SP ZOZ w Słubicach oraz spór ze spółką LK Inwest dotyczący robót dodatkowych przy budowie hali.

Szczegółowe informacje i treść całego zastrzeżenia można znaleźć w uchwale RIO z 10 grudnia. Komplet dokumentów poniżej.

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.