Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp.z o.o. w Słubicach rozpoczął w maju realizację największego projektu w historii spółki, związanego z gospodarowaniem systemem wodno-kanalizacyjnym. Pod hasłem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice” zostanie zrealizowana inwestycja, której koszt wynosi ponad 68 milionów złotych, z czego 35 milionów złotych zostanie sfinansowane w ramach unijnego Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. 

zuws 1
Prace przy układaniu linii światłowodowych

W ciągu trzech lat zostaną zrealizowane inwestycje, które oznaczają duże zmiany w funkcjonowaniu systemu wodno-ściekowego oraz informacyjnego, będącego w zakresie działań realizowanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach. Najważniejszym i największym zadaniem będzie renowacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, która obejmie ponad 21 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 9 kilometrów wodociągów. Prace rozpoczną się w drugiej połowie 2017 roku i swoim zasięgiem obejmą 45 ulic w mieście. W czasie ich trwania większość robót będzie prowadzona metodą bezwykopową, by nie ograniczać ruchu miejskiego. W kolejnym roku zostanie zmodernizowana i zautomatyzowana oczyszczalnia ścieków.

Inwestycja, realizowana przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach, ma na celu zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców gminy. Od kilku lat Zakład Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach dąży do pełnej automatyzacji wszystkich procesów związanych z produkcją i dostawą wody, a także bezpośredniego monitoringu, wizualizacji i zdalnego sterowania wszystkimi obiektami należącymi do spółki. Dzięki temu reagowanie na wszelkie awarie i sytuacje będzie łatwiejsze i szybsze, a przede wszystkim będzie ich mniej. 

zuws 2
Budowa magistrali wodociągowej

W ramach tego zadania na początku maja rozpoczęła się budowa nowej magistrali wodociągowej łączącej SUW (stację uzdatniania wody) ze zbiornikami wody uzdatnionej dla Słubic. Równolegle rozpoczęły się prace związane z budową linii światłowodowych łączących ujęcia wód podziemnych z SUW. Ich zastosowanie umożliwi zintegrowanie całego systemu sterowania i monitoringu pracy poszczególnych urządzeń. Modernizowany jest system automatyki, sterowania i wizualizacji, zamontowane zostaną również nowe przyłącza elektryczne. Poprawa jakości działania automatyki i funkcjonalności w nadzorze nad pracą urządzeń systemu produkcji wody będzie oznaczała zapewnienie mieszkańcom ciągłości dostaw wody najwyższej jakości.

Zakład Usług Wodno-Ściekowych przygotowuje się również do wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania całą siecią. Mieszkańcy niedługo będą mogli korzystać z e-serwisów, w tym komunikacji on-line, platformy e-usług i e-faktur, a także korzystać z powiadomień SMS o ewentualnych utrudnieniach i przewidywanych czasach usuwania awarii. Spółka będzie dysponowała również systemem informacji przestrzennej GIS oraz specjalistycznymi pojazdami. Inwestycja potrwa do czerwca 2020 roku. 

zuws stopka

[ogłoszenie]
Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.