Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Henryk Kraszula

W dzisiejszej publikacji chcielibyśmy przybliżyć postać podpułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza Henryka Kraszuli, który odszedł w minionym roku. Przez 30 lat jego kariera wojskowa i samorządowa była ściśle związana z ziemią słubicką.

Oto jego życiorys.

---

Ppłk WOP Henryk Kraszula urodził się 16 lipca 1933 r. we wsi Mireń (gmina Pionki, powiat radomski) jako syn i Bolesława i Anny.

W 1952 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Kozienicach. 10 września 1952 r. został słuchaczem Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (KOS MBP) w Gdańsku.

Od 11 sierpnia 1953 r. pracował jako młodszy referent w Wydziale II Departamentu X MBP w Warszawie. Zadaniem departamentu było śledzenie i prowadzenie dochodzeń w sprawach wyższych funkcjonariuszy partyjnych i ich przyjaciół.

15 marca 1955 r. trafił do dyspozycji Dowództwa WOP w Warszawie i został zastępcą dowódcy ds. specjalnych 192 strażnicy WOP Zakopane Kuźnica w strukturze 3 Brygady WOP w Krakowie.

Od 1 lutego 1956 r. pomocnik kierownika sekcji VII 32 Batalionu WOP z Nowego Targu w strukturze 3 Brygady WOP w Krakowie. Od 15 września 1956 r. pomocnik kierownika sekcji II tego samego batalionu. Od 1 maja 1957 r. pomocnik dowódcy ds. zwiadu placówki Zakopane.

15 lipca 1960 r. został zastępcą dowódcy GPK WOP Kunowice 9 Lubuskiej Brygady WOP. W II połowie 1964 r. ukończył kursy zawodowe i szkołę oficerską Centrum Wyszkolenia MSW w Legionowie.

Od 26 lipca do 14 października 1965 r. zastępca dowódcy GPK WOP Kunowice.

Od 15 października 1965 r. do 31 grudnia 1971 r. odbywał zawodową służbę wojskową poza organami bezpieczeństwa państwa. W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł zawodowy mgr prawa.

Od 1 stycznia 1971 r. do 14 grudnia 1972 r. zastępca dowódcy GPK WOP Kunowice, a od 15 grudnia 1972 r. - zastępca dowódcy GPK WOP Świecko. W latach 1976-1988 przez 3 kadencje był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Od 20 maja 1977 r. p.o. dowódcy, a od 31 sierpnia 1978 r. do 31 lipca 1990 r. dowódca GPK WOP w Kunowicach.

Od lutego 1982 do maja 1990 r. pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Słubicach. 22 czerwca 1984 r. Słubickie Towarzystwo Kultury zorganizowało sesję popularno-naukową „40-lecie Polski Ludowej”, podczas której Kraszula zreferował główne osiągnięcia miasta i gminy Słubice w latach 1945-1980. W 1987 r. miasta Słubice i Pisz brały udział w Telewizyjnym Turnieju Miast. W tym samym roku Słubice zdobyły tytuł Mistrza Gospodarności w kategorii miast tej wielkości.

Na podstawie Uchwały Rady Państwa z 24 lipca 1985 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski („Polonia Restituta”).

1 sierpnia 1990 r. w stopniu podpułkownika WOP odszedł na emeryturę. Zaangażowany także w działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska, m.in. w ramach Polskiego Związku Działkowców (PZD).

Zmarł 26 maja 2023 r., a cztery dni później został pochowany na cmentarzu komunalnym w Słubicach (sektor 6, rząd 8, nr grobu 27a). W tym samym grobie spoczywa również jego żona Michalina (19.05.1934-27.09.2022).

---

Autor opracowania: Roland Semik

Spodobał Ci się artykuł? Daj lajka i udostępnij dalej. Dziękujemy :)

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.