Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/01/21 10:53 #21385

 • Hans71
 • Hans71 Avatar Autor
 • Gość
 • Gość
Zanimpodpiszesz umowę najmu mieszkania w Deutschland :)

Może to się komuś przyda .....moje informacje dotyczące wynajmu mieszkania :)Wynajmującmieszkanie podpisuje się umowę Mietvertrag . Umowa ta zawieraszczegóły dotyczące mieszkania oraz prawa i obowiązki właścicielai dzierżawcy.Mietvertragpowinien zawierać:okresważności umowy

wysokośćczynszu

wysokośćopłat dodatkowych (ogrzewanie, woda, wywóz śmieci itd.)

okreswypowiedzenia (zwykle 3 miesiące)

wysokośćdepozytu (i na jaki procent) czytaj kaucji

porozumienieco do odnowienia/odmalowania przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu sięz mieszkania

warunkiewentualnej podwyżki czynszu to jest bardzo istotne

wprzypadku pomieszczeń umeblowanych, listę rzeczy (sprawdź wobecności właściciela czy wszystkie sprzęty są w dobrym stanie.Jeśli nie, lepiej mieć to na piśmie, by nie płacić przywyprowadzce za wcześniej powstałe szkody)

ogólnezasady domu (które mogą również określać, np. za które naprawypłacisz ty, a za które właściciel).

Odmomentu podpisania umowy, obie strony są nią prawnie związane.Dlatego też, przed podpisaniem zawsze należy przeczytać uważniecałą umowę, chociaż zwykle bywa długa I skomplikowana. Trzebabyć świadomym, że niemiecki właściciel będzie egzekwował ioczekiwał od ciebie dokładnego przestrzegania każdego punktu umowy(co się zresztą sprawdza przy każdej umowie, jaką zawierasz wNiemczech!). Istnieją jednak pewne regulacje prawne, które mogąograniczyć ważność umowy, przeważnie na twoją korzyść.

Mieterschutz-Vereine– doradztwo i pomoc prawna

Jeślinie rozumiesz jakiejś części umowy lub wydaje ci się, żeprzedstawione warunki są nadużyciem, zasięgnij rady u niemieckiegokolegi/przyjaciela/nauczyciela. Czasami też warto odwiedzićpobliskie koleżanki znające język :) lub Mieterschutz-Verein(związek lokatorów) by uzyskać natychmiastową poradę czyprofesjonalną pomoc. W przypadku konfliktu z właścicielemMieterschutz-Verein może reprezentować twoje prawa. Pokilkutygodniowym członkostwie w Mieterschutz-Verein , uzyskujeszpolisę ubezpieczeniową na wypadek przyszłych problemów zwynajmem..Mieterschutz-Vereineznajduje się w każdym mieście. Oprócz pomocy prawnej, wydają teżbroszury o umowach najmu. Najbliższy związek lokatorów znajdzieszw książce telefonicznej pod Mieterverein albo możesz skontaktowaćsię z ogólnoniemieckim Deutscher Mieterbund – DMB: tu macietelefon :)

DeutscherMieterbund

Tel.0221/94077-0

Depozyty(Kaution)

Większośćwłaścicieli żąda depozytu (Kaution), który oddawany jest przywyprowadzce wraz z odsetkami. Jeżeli jednak w mieszkaniu dokonanojakichś szkód, właściciel ma prawo odliczyć z depozytu sumępotrzebną na naprawę.Najwyższylegalny depozyt stanowi równowartość trzymiesięcznego czynszu(Kaltmiete) plus 16% VAT. Przeważnie jednak wymaga się depozytu wwysokości jedno lub dwumiesięcznego czynszu. Właściciel musizapewnić wypłatę depozytu wraz z odsetkami należnymi za całyokres wynajmu. By uniknąć ewentualnego sporu o kapitalizacjęodsetek, lepiej jest wpłacić depozyt na wspólne kontooszczędnościowe. Takim sposobem nie tylko masz pewność, żewłaściciel nie będzie dysponował tymi pieniędzmi bez twojejwiedzy, ale również otrzymasz odsetki. Szczegółowych informacjiudzieli ci twój bank.Czynsz& opłaty komunalne

Czynsz(Miete), to suma, jaką wpłacasz co miesiąc właścicielowi. Składasię on z Kaltmiete (zimny czynsz) plus opłaty dodatkowe takie jakwywóz śmieci, sprzątanie, ogrzewanie, woda. Wszystkie koszty razemwzięte to Warmmiete (tzw. ciepły czynsz).Wysokośćdodatkowych kosztów zależy od mieszkania, jego lokalizacji i jestsprecyzowana w umowie. Wysokość opłat eksploatacyjnych czyli zaogrzewanie, gaz, wodę i prąd zależy od indywidualnego zużycia,przeważnie jednak wnosi się miesięczną, wcześniej ustalonąopłatę. Liczniki odczytuje się pod koniec roku i zależnie odzużycia zostaje przyznana refundacja lub trzeba dopłacić.Kosztytakie jak wywóz śmieci czy sprzątanie są różne w zależnościod wielkości mieszkania. W niektórych przypadkach, zwłaszcza wstarych mieszkaniach, gdzie nie ma indywidualnych liczników opłatywyliczane są ryczałtowo, to znaczy całość dzieli się nawszystkich lokatorów biorąc jednak pod uwagę metraż mieszkania.Większośćwłaścicieli oczekuje zapłaty przelewem bankowym lub stałympoleceniem wpłaty, jest to zawsze sprecyzowane w umowie. Niektórzywymagają też wykupienia polisy na wypadek zniszczenia mieszkania iczęsto również sąsiednich mieszkań. Polisa ta zawiera równieżubezpieczenie osobiste (Hausratsversicherung) i od odpowiedzialnościprawnej (Haftpflichtversicherung).Warunkii zasady wynajmu (Hausordnung)

Wynajemrządzi się pewnymi zasadami, które obowiązują cię jakodzierżawcę. W większych blokach lokatorzy często ustalają swójtzw. kodeks praw domu Hausordnung . Między innymi zwykle wymaganajest „cisza nocna" pomiędzy 22:00-07:00 i 13:00-15:00. Wniektórych przypadkach obowiązuje grafik sprzątania klatkischodowej, piwnic itp.Lepiejwziąć te zasady na serio podpisując umowę, bo ich złamanie dajewłaścicielowi prawo nawet do wyrzucenia cię z mieszkania. Niezdziw się też jeśli twoja “parapetówka" na ochrzczenienowego mieszkania zmieni się w koszmar dzięki skargom nowych irozwścieczonych sąsiadów. Zależy oczywiście od tego, kto mieszkaza ścianą, czasami spotyka się różne skrajności, jeden znajomyFrancuz opowiedział nam, jakiego szoku doznał otrzymawszy list odwłaściciela grożący mu eksmisją, ponieważ dwóch jego sąsiadówwidziało jak wyrzucał śmieci bez ich uprzedniej segregacji!Dozorca: W domach o dużej liczbie lokatorów często zatrudniany jestHausmeister (dozorca) i Hausverwaltung (zarządca), którzy dbają oporządek i organizują naprawy/ remonty.Dbanieo budynek w czasie zimy: Jeśli twój budynek nie ma dozorcy, wtedyobowiązek usuwania śniegu i lodu sprzed budynku podczas zimy spadana lokatorów. Przeważnie taka wzmianka zawarta jest w umowie owynajem. Jeśli lokator zaniecha swojego obowiązku, będzieodpowiadał za ewentualne wypadki spowodowane podczas jego dyżuru. Wniektórych regionach trzeba też raz na tydzień zamiatać ulicę.Zwierzętadomowe: O tym, czy możemy w mieszkaniu trzymać zwierzęta, trzebawcześniej porozmawiać z właścicielem i powinno się to znaleźćw umowie o wynajem. Jeżeli lokator już mieszkający ma zamiartrzymać w domu jakieś zwierzę, musi to ustalić z właścicielemlub sprawdzić czy jego umowa na to zezwala. Jako zwierzęta domowerozumie się psy, koty, ptaki, chomiki itd.Okreswypowiedzenia

Umowyo wynajem mają swoją ważność i określony okres wypowiedzeniabez względu na to, która strona chcę tą umowę wypowiedzieć.Jednak właściciel nie ma prawa do rozwiązania z tobą umowy bezpowodu.Wedługprawa najkrótszy okres wypowiedzenia umowy o wynajem na czasnieokreślony wynosi trzy miesiące. Im dłużej jednak zajmujeszdane mieszkanie, tym dłuższy okres wypowiedzenia. Inne warunkiobowiązują tylko, jeżeli zostały zawarte w umowie lub odrębniena piśmie. W niektórych przypadkach właściciel życzy sobiepodpisania umowy na określony czas. Słyszeliśmy o przypadkach,gdzie właściciel sporządził umowę na pięć lat i próbowałzmusić lokatora chcącego wcześniej rozwiązać umowę, byzatrzymał mieszkanie na cały pozostały okres! Nigdy nie powinnosię podpisywać podobnych umów, jednak jeśli znajdziesz się jużw takiej sytuacji, skontaktuj się z lokalnym stowarzyszeniemlokatorów. W większości przypadków takie umowy są niedozwolonezatem nie są prawnie wiążące.Odnawianiemieszkania (Rennovierungsarbeiten)

Umowapowinna precyzować kto i kiedy odnawia mieszkanie ( chodzi głównieo malowanie i wymianę wykładzin/dywanów.) Wielu właścicieli nieodnawia mieszkań przed przeprowadzką nowego lokatora i wymaga tegood niego, w takim wypadku masz dwie możliwości :(a)Odnowienie mieszkania przed wprowadzeniem się. W takim przypadku,mieszkanie wydawane jest bez odnawiania (unrenoviert) i dlategowyprowadzając się nie masz obowiązku go odnawiać, a o tym, czy tozrobisz wprowadzając się decydujesz sam.(b)Odnowienie mieszkania przed wyprowadzeniem się. W tym przypadkuwprowadzając się zastajesz mieszkanie odnowione ( np. świeżopomalowane ściany itp.) I dlatego musisz je odnowić przedwyprowadzeniem się, jeśli nie chcesz stracić depozytu.Dużoprzyjemniej jest chyba odnawiać mieszkanie, w którym zamierza siężyć, a nie, które się opuszcza, dlatego wiele osób woli samemuodnowić mieszkanie przed wprowadzeniem się i mieć wpływ na jegoprzyszły wygląd.Odpowiedzialnośćza szkody

Przedwprowadzeniem się do mieszkania umów się z właścicielem, by jedokładnie obejrzeć i poszukać ewentualnych defektów (zadrapań,plam, zużycia czy innych zniszczeń). Spisz wszystko, nawet jeśliszkoda wydaje ci się nieistotna; w przeciwnym razie za naprawybędziesz płacił ze swojej kieszeni (czyli z depozytu). Lista musibyć podpisana przez właściciela, a trzymana u ciebie.Takiesamo spotkanie organizuje się przed wyprowadzką, by sprawdzić stanmieszkania. Jeśli mieszkanie znajduje się w dużo gorszym stanie,niż zastany, właściciel ma prawo zatrzymać część lub całośćdepozytu. Jeżeli nie zgadzasz się z tą opinią, możesz złożyćodwołanie na piśmie.Dobrzejest mieć w takiej sytuacji niemieckiego znajomego lub przyjaciela,który zna procedury i sprawdzi, by na poziomie językowym nie byłożadnego nieporozumienia.Kluczeod domu

Kolejnym,ważnym punktem umowy jest spisanie ilości kluczy, jakie otrzymałeś.Upewnij się też, że otrzymałeś ich tyle, ile stwierdza umowa.Jeśli zgubisz klucz do mieszkania, będziesz odpowiedzialny zawymianę zamków w mieszkaniu, jeśli zaś zgubisz klucz np. odwspólnych drzwi wejściowych płacisz również za nowe klucze dlasąsiadów! Bądź więc ostrożny, ponieważ trudno jest teraz poprostu dorobić nowy klucz, jako że nowe zamki mają gwarancję iokreśloną ilość kluczy, na dorobienie nowego potrzebne jestpozwolenie właściciela.Noto by było na tyle chyba niczego nie pominąłem ....a terazzamiast marudzić to czytać ze zrozumieniem :) i poprawićgramatykę jak by co ...bo towarzystwo wrażliwe ostatnio :) :) :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Redakcja Słubice24.pl.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/01/26 17:07 #21487

 • Mandzia111
 • Mandzia111 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
Witam .wraz z partnerem chcemy wynająć mieszkania w Niemczech i 28stycznia mamy spotkanie i odebranie kluczy i to prawda ze z góry pobierają za czynsz początek miesiąca ? Jak byśmy zapłacili im za czynsz 17 lutego to mogli by rozwiązać umowę najmu ? Dziękuję za odp

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mandzia111.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/01/26 18:47 #21489

 • Hans71
 • Hans71 Avatar Autor
 • Gość
 • Gość

Mandzia111 napisał: Witam .wraz z partnerem chcemy wynająć mieszkania w Niemczech i 28stycznia mamy spotkanie i odebranie kluczy i to prawda ze z góry pobierają za czynsz początek miesiąca ? Jak byśmy zapłacili im za czynsz 17 lutego to mogli by rozwiązać umowę najmu ? Dziękuję za odp


TAK ZAWSZE PLCI SIE ZA MIESIAC Z GORY

WAZEN

ZAWSZE SPISZ LICZNIKI WODY GAZU PRADU
I KONTROLUJ ZURZYCIE CO MIESIAC

JEZELI POBRAL KAUCIE
MUSISZ ZROBIC PROTOKUL
CZYLI OPISAC WSZYSTKO CO JEST NIE TAK NAWET NAJDROBNIEJSZE ZECZY SIE ZAPISUJE RYSY NA PODLODZE DZIURY W SCIANE ROBIC ZDJECIA I ZALACZYC DO PROTOKOLU
DLACZEGO BO PUZNIEJ NIE ODZYSKACJE KAUCJI WYSOKOSC KAUCI MUSI BYC NA UMOWIE NIE WIEIEKSZA JAK 3 KALT MITE

PAMIETAJ CZYN PLACIMY ZAWSZE NA KONTO NIGDY W LAPE

SPRAWDZ CZY NIE MA GRZYBA BO BEDZIESZ MIAL PROBLEM A TO SZERSZY TEMAT
UBEZPIECZ SIE KONIECZNIE NA PARE TO 7 E MC W RAZIE JAK BY SIE KOMUS CO USZKODZILO PRIVAT-HAFTPFLICHTVERSICHRUNG

DRUGIRE TO OPLATY ARD CZYLI TV W NIEMCZECH PLACA WSZYSTCY BEZ WZGLEDU CZY OGLADA CZY NIE CZY MA TV CZY NIE PALACA WSZYSTCY JAK NIE PLACA PRZYCHODZI KOMORNIK I NIKT NIE DYSKUTUJE www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buerger...elden/index_ger.html .. TU MASZ GDZIE SIE MELDUJE PRZED TYM TU NIKT NIE UCIEKNIE 17 80 EURO MC

PAMIETAJ ZE OD PIERWSZEGO DNIA MELDUNKU POLSKIE UBEZPIECZNIE ZDROWOTNE JESY NIE WAZNE MUSISZ SIE UBEZPIECZYC PRYWATNIE FREIWILIGEFERSICHERUNG W AOK TO OK 160 MC NA OSOBO JEZELI PRACUJESZ POW 451 EURO TO UBEZPIECZA PRACODAWCA ALE NIE ZAWSZE

ROZWIAZANIE UMOWY NAJMU NAQSTEPUJE AUTOMATYCZNIE PO 2 NIE OPLCONYCH MIESIACACH ..ODBYWA TO SIE TAK DOSTAJESZ TERMI NA USUNIECIE SIE JAK NIE TO USOWAJ CIEBIE BEZ WGLEDU CZY JESTES W MIESZKANIU CZY NIE A DO TEGO SCHUFA A ZA NIE TERMINOWE ODSETKI

POCZYTAKJCIE MOJE INNE POSTY SA TAM POTRZEBNE ZECZY NP JOBCENTER ZASILKI ITD

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Hans71.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/01/27 12:41 #21512

 • Mandzia111
 • Mandzia111 Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0
A ile czasu trzeba mieszkać w Niemczech aby dostać kredyt z banku? Dziękuję za odp

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Mandzia111.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/02/07 22:43 #21650

 • Oliver
 • Oliver Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 6
 • Otrzymane podziękowania: 1
Rok czasu. Na te i inne nurtujące pytania chętnie odpowie Pani Monika Mazurek z firmy reklamującej się na tej stronie. Jej pomoc jest fachowa i przede wszystkim nie droga. Polecam :)
Za tę wiadomość podziękował(a): Mandzia111

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2015/12/10 08:58 #23609

 • marwelka
 • marwelka Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Jeżeli ktoś będzie poszukiwał informacji na temat podpisywania umowy najmu mieszkania w naszym kraju, to z czystym sercem polecam stronę www o umowie najmu mieszkania - znajduje się tam sporo bezpłatnych informacji dot. najmu mieszkania, na przykład zasady wypowiadania umowy oraz meldowania w mieszkaniu na podstawie samej umowy najmu mieszkania, bez zgody wynajmującego.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2016/03/15 15:58 #25446

 • Omen69x
 • Omen69x Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Nikt Istotny
 • Posty: 11
 • Otrzymane podziękowania: 0
Ja mam takie pytanie - jak to względna względem prądu, czy muszę podpisać jakąś dodatkową umowę z elektrownią?

A tak bardziej konkretnie - w końcu to forum słubickie, orientuje sie ktoś jak to wygląda z mediami typu internet i telewizja? w kontekście gdzie brać, gdzie lepiej nie pytać, jedno z polski a internet niemiecki i tak dalej

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2016/09/23 21:46 #26871

 • adiqbn@gmail.com
 • adiqbn@gmail.com Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Szkoda, że tego wcześniej nie przeczytałem.

Zrobiłem taką głupotę. Studiowałem w niemczech, musiałem mieć mieszkanie bo akademik mi się skończył. Wynająłem mieszkanie ze zdjęć fajne lokum. A na miejscu okazało się, że to rudera w dodatku wszędzie zimno, bo ogrzewanie było wyłączone. Mieszkałem w nim tylko 5 dni, dlatego, że oblałem ostatni termin i musiałem wrócić do Polski, żeby się reaktywować (terminy mnie goniły). Próbowałem skontaktować się z najemcą ale on nie chciał mnie wysłuchać i utrudniał moją wyprowadzkę mówiąc że nie muszę wyjeźdzać on już do profesora dzwonił itp..., nawet nie przyjechał po klucze. Klucze zostawiłem w skrzynce pocztowej. Za parę dni wystawił mi kwit z kwotą za cały okres umowy + koszty dorobienia zamków w drzwiach.
Czy dałoby się inaczej rozwiązać sprawę, niż płacą całą kwotę? Czy znasz jakiś kontakt do osoby która może pomóc w mojej sprawie?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2016/10/07 12:40 #26966

 • LARWECZKA
 • LARWECZKA Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 3
 • Otrzymane podziękowania: 0

adiqbn@gmail.com napisał: Szkoda, że tego wcześniej nie przeczytałem.

Zrobiłem taką głupotę. Studiowałem w niemczech, musiałem mieć mieszkanie bo akademik mi się skończył. Wynająłem mieszkanie ze zdjęć fajne lokum. A na miejscu okazało się, że to rudera w dodatku wszędzie zimno, bo ogrzewanie było wyłączone. Mieszkałem w nim tylko 5 dni, dlatego, że oblałem ostatni termin i musiałem wrócić do Polski, żeby się reaktywować (terminy mnie goniły). Próbowałem skontaktować się z najemcą ale on nie chciał mnie wysłuchać i utrudniał moją wyprowadzkę mówiąc że nie muszę wyjeźdzać on już do profesora dzwonił itp..., nawet nie przyjechał po klucze. Klucze zostawiłem w skrzynce pocztowej. Za parę dni wystawił mi kwit z kwotą za cały okres umowy + koszty dorobienia zamków w drzwiach.
Czy dałoby się inaczej rozwiązać sprawę, niż płacą całą kwotę? Czy znasz jakiś kontakt do osoby która może pomóc w mojej sprawie?


Dlaczego musiales wyjechac to nikogo nie interesuje - umowa, jest umowa i trzeba wytrwac do konca lub wypowiedziec w trybie zawartym w umowie. Teraz masz w Niemczech dlugi i kiedys dosiegnie cie reka komornika

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2016/11/11 13:52 #27310

 • katja
 • katja Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 19
 • Otrzymane podziękowania: 1
strasznie budujace.......
moze swiadkow przedstaw.
......pani Moniko........ to co Pani wie moge za darmo udastepnic.........,watpi Pani??????????? ..ot ,polak......... he ze Mnie!!!!!
praD niemiecki musi byc a internet radze tez w DE wzasc za 20€ bo w plosce o LTE wszyscy mowia ,jest ja yety, a nikt go nie widzaial ...... -))))))))))))))))))))))

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez Admin Słubice24.

Odp: Umowa najmu mieszkania w Niemczech:) 2019/03/27 07:46 #34402

 • koreczekmarkus
 • koreczekmarkus Avatar
 • Wylogowany
 • New Member
 • New Member
 • Posty: 1
 • Otrzymane podziękowania: 0
Troszkę podobnie jest u nas z umową najmu mieszkania, z tym, że u nas zazwyczaj nie płaci się z góry. Jedynie czynsz z 2 - 3 miesięczny. No i u nas jest trochę łatwiej z wynajmem mieszkania, ale z kolei jest o wiele więcej oszustów, którzy bazują na tym, że ludzie dokładnie nie czytają umów, a jak już to robią to albo w stresie, albo ich nie rozumieją i tworzą się niepotrzebne komplikacje. Dlatego najlepiej na podpisanie umowy najmu mieszkania , przyjść z własną, wiele wzorów znajdziecie na internecie, a część nawet bezpiecznych, te którą ja mogę Wam polecić z własnego doświadczenia jest w linku :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Ostatnia edycja: przez koreczekmarkus.
 • Strona:
 • 1