Kliknij przycisk i otwórz MENU >>
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT: Słowniczek Ubezpieczeniowy – 10 terminów, które warto znać – część 1!

Słowniczek Ubezpieczeniowy – 10 terminów, które warto znać – część 1! 2017/09/11 08:47 #30112

 • Mateusz Bukowski UBEZPIECZENIA
 • Mateusz Bukowski UBEZPIECZENIA Avatar Autor
 • Wylogowany
 • Początkujący
 • Początkujący
 • Posty: 17
 • Otrzymane podziękowania: 0


Czy masz wrażenie, że Twój doradca ubezpieczeniowy mówi czasami w obcym języku? Nie wiesz co to Bonus-Malus, lub kiedy potrzebna jest cesja?
Stworzyłem specjalnie dla Ciebie słowniczek ubezpieczeniowy, czyli zestawienie terminów, które warto znać. Teraz z łatwością zrozumiesz, co agent ubezpieczeniowy ma na myśli!


10 terminów, które warto znać – część 1!

All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk)
W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk z wyjątkiem numerycznie wyłączonych, wymienionych w OWU.
Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w ofercie dwa rodzaje ubezpieczeń. Standardowy, gdzie ryzyka, które obejmuje ubezpieczenie są jasno wymienione w Warunkach Ubezpieczeń i w wariancie Od Wszystkich Ryzyk, gdzie zakres jest dużo większy, ale wiąże się to z zapłatą wyższej składki.

Assistance
Usługa pomocy klientowi w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach; usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie. Do typowych usług assistance zaliczamy: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, w tym organizację leczenia, concierge, dowóz benzyny.
Coraz popularniejszy rodzaj ubezpieczenia. W większości firm podstawowy assisatance (holowanie w określonych przypadkach, lub pomoc fachowca w domu) dodawany jest do OC, lub ubezpieczenia mieszkania bezpłatnie.

BLS (bezpośrednia likwidacja szkód)
W ubezpieczeniach OC (najczęściej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) schemat likwidacji szkód, gdzie poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela OC, a nie – jak tradycyjnie – do ubezpieczyciela OC sprawcy szkody; w przypadku BLS ubezpieczyciel poszkodowanego wypłaca należne świadczenie i już bez aktywnego udziału poszkodowanego rozlicza się z ubezpieczycielem OC sprawcy szkody.
Ta usługa również jest bezpłatna i większość firm stosuje BLS. Już nie musisz martwić się kontaktem z innym Towarzystwem Ubezpieczeniowym w razie zajścia szkody. Zgłaszasz ją w swojej firmie i czekasz na realizację naprawy.

Bonus-malus
Tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości klienta; w prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia

Już wiesz skąd biorą się zniżki OC ;)

Cesja
Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Cesja najczęściej żądana jest przez bank, który udziela nam kredytu na zakup nieruchomości.

Franszyza integralna (względna,warunkowa)
Jest to zapisana w polisie, uzgodniona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych. Przykładowo w ubezpieczeniach auto-casco ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody nie przekraczające 1% wartości samochodu (samochód wart jest 20.000 zł - zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powyżej 200 zł).
Trafiłeś tanie ubezpieczenie Autocasco? Sprawdź jeszcze franszyzę integralną , bo może okazać się, że wynosi np. 800zl i w razie szkody poniżej tej wysokości , to Ty zapłacisz z jej naprawę . A w generalnym rozrachunku Autocasco będzie droższe niż sądziłeś.

Indeksacja składki
w ubezpieczeniach na życie podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz odpowiednio składki o poziom odpowiadający inflacji; indeksacja w długim okresie chroni umowę ubezpieczenia przed spadkiem jej wartości w związku z inflacją.
Pamiętaj, że 1000zł dziś jest warte zdecydowanie mniej niż 10 lat temu. Wszystkiemu winna jest inflacja. Tak więc jeśli możesz podnieść sumę ubezpieczenia o poziom odpowiadający inflacji, to … zrób to.

Nieszczęśliwy wypadek
zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony stracił zdrowie lub życie. Musi to być zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i wywołane przyczyną zewnętrzną.

Jeśli nie wybrałeś jeszcze odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojego dziecka, to skontaktuj się ze mną. Pomogę przygotować odpowiednia polisę :)

Niedoubezpieczenie
zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).
Każdy powinien posiadać taką ochronę. Ze względu na siebie i na swoje dzieci. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczy nasz portfel i zagwarantuje nam spokój w razie wyrządzenia komuś szkody.

To tyle na dziś. Podobał Się Tobie ten artykuł? Zostaw like na fanpagu GRANICA UBEZPIECZEŃ , dzięki temu będę wiedział ,że to co robię jest dla Ciebie wartościowe:)
Źródło definicji:
pzu.pl/slownik
piu.org.pl/letter/a/
Mateusz Bukowski
Doradca ubezpieczeniowy PZU SA...
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1