Słubice: 22 lutego 2019   |   Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
reklama
reklama

Starosta i burmistrz otrzymali absolutoria

Ostatnie sesje przed wakacjami, zarówno Rady Miejskiej w Słubicach jak i Rady Powiatu Słubickiego, to czas udzielania absolutoriów i zatwierdzania sprawozdań finansowych za 2017 rok. Od radnych otrzymali je zarówno starosta Marcin Jabłoński, jak i burmistrz Tomasz Ciszewicz.

rada powiatu_absolutorium

Radni z gminy Słubice spotkali się na sesji 21 czerwca. I jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi, zatwierdzając jednocześnie sprawozdanie finansowe za rok 2017.

A jaki był miniony rok pod względem finansowym? Dochody zaplanowano ogółem na kwotę ponad 86, 8 mln zł, a uzyskano blisko 89, 7 mln zł (103,2 proc.). Udało się obniżyć wydatki bieżące - zaplanowano na nie 75,2 mln zł, a wydano 70,9 mln zł (94,3 proc.). W budżecie było też miejsce na 3,5 mln deficytu, ale na koniec roku gmina odnotowała ponad 6 mln zł nadwyżki. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło ok. 15,2 mln zł, czyli 16,93 proc.

Pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze. Urzędnicy RIO nie mieli żadnych zastrzeżeń co do wykonania budżetu i kwestii formalno-prawnych.

ZOBACZ OPINIĘ RIO

Absolutorium otrzymał również zarząd powiatu słubickiego podczas sesji, która odbyła się 25 czerwca. Zarząd w składzie: starota Marcin Jabłoński, wicestarosta Leopold Owsiak oraz Amelia Szołtun i Danuta Sawicka (członkowie) otrzymał je jednogłośnie od obecnych na sesji radnych (nie było przedstawicieli opozycji).

Kilka liczb z budżetu powiatu. Dochody w 2017 roku wyniosły nieco ponad 43 mln (79,8 proc. prognozowanych). Z kolei wydatki zamknęły się na poziomie 44 mln (78,4 proc. zakładanych). Jednak realizacja wydatków na inwestycje to tylko 17,5 proc. z zakładanych 6 mln. Rok 2017 powiat słubicki zakończył z deficytem wynoszącym prawie 776,5 tys. zł, natomiast dług powiatu cały czas pozostawał wysoki i wyniósł 22,5 mln zł.

Pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, ale urzędnicy wskazali w niej kilka ważnych zastrzeżeń. M.in. dotyczących konieczności podjęcia działań w celu przygotowania programu restrukturyzacyjnego oraz wprowadzania dalszych oszczędności. W opinii RIO czytamy, że dalsza egzekucja administracyjna zobowiązań finansowych powiatu może wkrótce uniemożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.

ZOBACZ OPINIĘ RIO
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt?
 
Jaka kwota za pochówek byłaby dla Ciebie akceptowalna?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama