Słubice: 25 marca 2019   |   Imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
reklama
reklama

Prawnicy o wyroku NSA w sprawie powiatu słubickiego

24 listopada pisaliśmy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który dotyczył powiatu słubickiego. Zarówno obecna władza jak i opozycja wydały oświadczenia, na swój sposób interpretując jego znaczenie. O wyjaśnienie konsekwencji sądowego rozstrzygnięcia poprosiliśmy współpracującą z naszym portalem Kancelarię Adwokacką Celej, Adamski, Skalniak.

Powiat Słubicki

W naszym artykule pytaliśmy, czy wyrok wpłynie na to, jak będzie funkcjonować nasz powiat? Czy zmieni scenę polityczną? I najważniejsze - czy zarząd powiatu działał nielegalnie?

Eksperci z kancelarii pochylili się na wyrokiem NSA, analizując tego treść, wspomniane oświadczenia oraz komunikat Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniżej ich opinia w tej sprawie i próba odpowiedzi na w/w pytania. Zapraszamy do lektury.

---

W dniu 22 listopada 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadły dwa wyroki  o istotnym znaczeniu dla trwającego przeszło 1,5 roku sporu związanego z funkcjonowaniem i składem osobowym Zarządu Powiatu Słubickiego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Powiatu Słubickiego od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, oddalających skargę powiatu Słubickiego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał nr 183/16 z 26 kwietnia 2016 r. i nr 184/16 z 28 kwietnia 2016 r. Uzasadnienia ww. wyroków nie zostały dotychczas sporządzone (Naczelny Sąd Administracyjny ma na to 30 dni, licząc od dnia wydania wyroku), ale zostały podane ustne motywy rozstrzygnięcia, w których Naczelny Sąd Administracyjny w niezbyt obszerny sposób uzasadnił czym kierował się wydając wyroku tej treści.

Co istotne, wyroki te nie mają żadnego wpływu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2016 r., który potwierdził ważność uchwał rady powiatu o odwołaniu dotychczasowego starosty – Pana Piotra Łuczyńskiego i wyborze Zarządu Powiatu Słubickiego. Tym samym nowo wybrany starosta – Pan Marcin Jabłoński i pozostali członkowie zarządu są nadal legitymowani do sprawowania swoich funkcji, ich wybór jest ważny.

Sąd w wyrokach z dnia 22 listopada 2017 r. uznał, że uchwały Zarządu Powiatu Słubickiego nr 183/16 i 184/16 są nieważne z tego względu, że zostały podjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego w okresie, w którym nie mógł pełnić swojej funkcji. Przeszkodą do podejmowania przez nich uchwał było to, że Wojewoda Lubuski stwierdził nieważności uchwał dotyczących odwołania dotychczasowego starosty i wyboru zarządu powiatu. W konsekwencji, do czasu prawomocnego zakończenia tej sprawy wstrzymane było wykonanie uchwał o powołaniu starosty i zmianie zarządu powiatu. Oznacza to, że do prawomocnego zakończenia sprawy zarząd powiatu był zobowiązany wstrzymać się z podejmowaniem jakichkolwiek uchwał.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 22 listopada 2017 r. podzielił pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim i Wojewody Lubuskiego, że podjęte uchwały są wobec tego nieważne. Uchwały te są więc traktowane jako nieistniejące, jakby nigdy nie zostały wydane. Pojawiła się zatem konieczność, aby Zarząd Powiatu Słubickiego ponownie podjął uchwały w sprawach, które były regulowane przez uchwały uznane za nieważne. W odniesieniu do uchwały nr 184/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. występuje jeszcze jedna przeszkoda – uchwała ta została uznana za nieważną także z tego względu, że budynek przeznaczony przez zarząd powiatu do dzierżawy nie stanowi własności powiatu słubickiego. Wobec czego z tego względu uchwała tej treści nie może być podjęta. Jeśli zaś chodzi o uchwałę nr 183/16, to konieczne jest ponowne podjęcie uchwały tej treści.

celej adamski_skalniak
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt?
 
Jaka kwota za pochówek byłaby dla Ciebie akceptowalna?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama