Słubice: 18 stycznia 2018   |   Imieniny: Piotr, Małgorzata
reklama
reklama

Słubickie liceum z akademickim patronatem

Uczniowie słubickiego ogólniaka w tym roku szkolnym będą mieli szanse wziąć udział w nietypowych zajęciach pozalekcyjnych - prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Collegium Polonicum podpisano porozumienie w sprawie objęcia uczniów patronatem uczelni.

patronat liceum

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 15 września. Dokument parafowały reprezentantki obu placówek: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prorektor UAM ds. kształcenia i jednocześnie dyrektor Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego, oraz Maria Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta. Złożenie podpisów odbyło się w towarzystwie Krzysztofa Wojciechowskiego, dyrektora administracyjnego CP.

Młodzi poszerzą wiedzę

O czym mówi porozumienie? Chodzi o objęcie patronatem przez UAM wybranych przedmiotów nauczanych w liceum. Są to: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia. Z każdej z tych dziedzin będzie przeprowadzonych 30 godzin dodatkowych zajęć, które są spójne z podstawą programową, ale odbywać się będą głównie po lekcjach. Przeznaczone są dla chętnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Naukowcy i specjalistyczne laboratoria

M. Mikołajczak podkreślała, że uniwersytet powinien promieniować tym, co ma najlepsze, na bliższe i dalsze otoczenie. - Choć naszym głównym zadaniem jest edukacja osób przynajmniej formalnie dorosłych, to równie ważny dla Collegium Polonicum jest kontakt ze szkołami i odgrywanie coraz istotniejszej roli w procesie kształcenia młodszych – mówiła po podpisaniu umowy. Zaznaczyła, że jej podpisane jest sformalizowaniem współpracy, która funkcjonuje już od dłuższego czasu.

Zadowolenia z tego, że uczniowie będą mieli dostęp do zasobów Collegium Polonicum – materialnych i kadrowych – nie kryła również dyrektor Maria Jaworska. – Jest to szansa dla uczniów, żeby poznać naukowców, skorzystać z ich wiedzy, ale również z bazy uczelni, np. z pracowni językowych, których w naszej szkole nie mamy – mówi.

Jednym z prowadzących dodatkowe lekcje będzie dr Andrzej Pukacz. – Jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Będę robił to, czym się zajmuję, czyli szerzeniem wiedzy na temat przyrody, ekologii. Będą to głownie zajęcia terenowe – opowiada naukowiec.

Porozumienie zostało podpisane na rok, ale wszyscy zgodnie podkreślali, że współpraca będzie kontynuowana.

Licea nie będą konkurencją

Uczestnicy spotkania odnieśli się również do planów powołania w CP liceum akademickiego. – Objęcie patronatem pozwoli urozmaicić ofertę edukacyjną liceum, rozbudzić w uczniach zainteresowanie treściami akademickimi i życiem uniwersyteckim, a z drugiej strony da możliwość sprawdzenia się naszym naukowcom w środowisku licealnym – uważa K. Wojciechwski.

- To, że myślimy o liceum akademickim nie oznacza, że myślimy tylko o nim. Chcemy współpracować i wypracować wspólną platformę, mapę zainteresowań i aktywności, w którą wkomponowane będą wszystkie elementy CP, nasze przyszłe inicjatywy, ale również chcemy wspierać i szanować słubickie liceum – podkreśla M. Mikołajczyk.

Z kolei dyrektor M. Jaworska wyjaśniała, że nie obawia się powstania nowej szkoły. – Nie jest to dla nas żadne zagrożenie, ponieważ jesteśmy dobrą szkołą, w tym roku trzeci raz z rzędu do matury przystąpiło 100 proc. uczniów i wszyscy ją zdali – uważa dyrektor. I uściśliła, że spośród 60 zeszłorocznych maturzystów z ogólniaka, 57 zdało od razu, a trzy osoby zaliczyły poprawki z matematyki.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie słubickiego liceum będą mogli zasmakować również nieco życia akademickiego – i brać udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w Collegium Polonicum, prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych CP i PNIB.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy podoba Ci się nowy herb powiatu słubickiego?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama