Słubice: 21 lipca 2018   |   Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
reklama
reklama

Słubickie liceum z akademickim patronatem

Uczniowie słubickiego ogólniaka w tym roku szkolnym będą mieli szanse wziąć udział w nietypowych zajęciach pozalekcyjnych - prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Collegium Polonicum podpisano porozumienie w sprawie objęcia uczniów patronatem uczelni.

patronat liceum

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 15 września. Dokument parafowały reprezentantki obu placówek: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prorektor UAM ds. kształcenia i jednocześnie dyrektor Polsko – Niemieckiego Instytutu Badawczego, oraz Maria Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta. Złożenie podpisów odbyło się w towarzystwie Krzysztofa Wojciechowskiego, dyrektora administracyjnego CP.

Młodzi poszerzą wiedzę

O czym mówi porozumienie? Chodzi o objęcie patronatem przez UAM wybranych przedmiotów nauczanych w liceum. Są to: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia. Z każdej z tych dziedzin będzie przeprowadzonych 30 godzin dodatkowych zajęć, które są spójne z podstawą programową, ale odbywać się będą głównie po lekcjach. Przeznaczone są dla chętnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Naukowcy i specjalistyczne laboratoria

M. Mikołajczak podkreślała, że uniwersytet powinien promieniować tym, co ma najlepsze, na bliższe i dalsze otoczenie. - Choć naszym głównym zadaniem jest edukacja osób przynajmniej formalnie dorosłych, to równie ważny dla Collegium Polonicum jest kontakt ze szkołami i odgrywanie coraz istotniejszej roli w procesie kształcenia młodszych – mówiła po podpisaniu umowy. Zaznaczyła, że jej podpisane jest sformalizowaniem współpracy, która funkcjonuje już od dłuższego czasu.

Zadowolenia z tego, że uczniowie będą mieli dostęp do zasobów Collegium Polonicum – materialnych i kadrowych – nie kryła również dyrektor Maria Jaworska. – Jest to szansa dla uczniów, żeby poznać naukowców, skorzystać z ich wiedzy, ale również z bazy uczelni, np. z pracowni językowych, których w naszej szkole nie mamy – mówi.

Jednym z prowadzących dodatkowe lekcje będzie dr Andrzej Pukacz. – Jestem nastawiony bardzo pozytywnie. Będę robił to, czym się zajmuję, czyli szerzeniem wiedzy na temat przyrody, ekologii. Będą to głownie zajęcia terenowe – opowiada naukowiec.

Porozumienie zostało podpisane na rok, ale wszyscy zgodnie podkreślali, że współpraca będzie kontynuowana.

Licea nie będą konkurencją

Uczestnicy spotkania odnieśli się również do planów powołania w CP liceum akademickiego. – Objęcie patronatem pozwoli urozmaicić ofertę edukacyjną liceum, rozbudzić w uczniach zainteresowanie treściami akademickimi i życiem uniwersyteckim, a z drugiej strony da możliwość sprawdzenia się naszym naukowcom w środowisku licealnym – uważa K. Wojciechwski.

- To, że myślimy o liceum akademickim nie oznacza, że myślimy tylko o nim. Chcemy współpracować i wypracować wspólną platformę, mapę zainteresowań i aktywności, w którą wkomponowane będą wszystkie elementy CP, nasze przyszłe inicjatywy, ale również chcemy wspierać i szanować słubickie liceum – podkreśla M. Mikołajczyk.

Z kolei dyrektor M. Jaworska wyjaśniała, że nie obawia się powstania nowej szkoły. – Nie jest to dla nas żadne zagrożenie, ponieważ jesteśmy dobrą szkołą, w tym roku trzeci raz z rzędu do matury przystąpiło 100 proc. uczniów i wszyscy ją zdali – uważa dyrektor. I uściśliła, że spośród 60 zeszłorocznych maturzystów z ogólniaka, 57 zdało od razu, a trzy osoby zaliczyły poprawki z matematyki.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie słubickiego liceum będą mogli zasmakować również nieco życia akademickiego – i brać udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych w Collegium Polonicum, prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych CP i PNIB.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Ankieta dotycząca ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice

1) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 23 do 6?
 
2) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 24 do 6?
 
3) Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wpłynie na poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama