Słubice: 24 sierpnia 2019   |   Imieniny: Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
reklama
reklama

Wojewoda wyliczył dług powiatu słubickiego

Ile obecnie wynosi dług powiatu słubickiego wobec skarbu państwa? Ile już udało się wyegzekwować komornikowi? M.in. o tym mówiono podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 lutego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Co na to starosta słubicki?

woj konferencja_luw

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak postanowił wyjaśnić opinii publicznej, jak wygląda sytuacja dotycząca zadłużenia powiatu słubickiego i elektryfikacji linii kolejowej 203. - Obie sprawy, o których dziś powiemy są bardzo ważne, ponieważ informacje na ich temat, które w ostatnim czasie pojawiły się w mediach, mijają się z prawdą – mówił W. Dajczak podczas konferencji prasowej. Mieszkańców powiatu słubickiego może zainteresować zwłaszcza ta pierwsza kwestia.

Dane dotyczące stanu zadłużenia powiatu słubickiego przekazał Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW.

Przypomnijmy, spór dotyczy nieprzekazywania na rzecz skarbu państwa pobranych przez powiat słubicki opłat z tytułu najmu i opłat eksploatacyjnych za nieruchomości na terenie byłego Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Chodzi o lata 2010-2016.

G. Dłubek wyjaśnił, że minister finansów utrzymał w mocy wszystkie decyzje o zwrocie tych należności. Zadłużenie wynikające z wydanych decyzji wynosiło ok. 20 mln zł plus odsetki.

Wg danych przedstawionych przez LUW, jak do tej pory Urząd Skarbowy w Słubicach wyegzekwował od powiatu słubickiego zwrot należności za lata 2010-2011 w kwocie 5 mln zł, w tym z tytułu należności głównej 2 606 004 zł, odsetek - 1 956 197 zł. Koszty egzekucji wyniosły 469 415 zł. Do spłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostała powiatowi słubickiemu kwota 23,5 mln zł, w tym należność główna to 16 885 916 zł, a odsetki 6 537 030 zł.

G. Dłubek przypomniał również, że minister finansów utrzymał decyzję wojewody w zakresie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty należności podlegających zwrotowi za lata 2010-2011.

- Władze powiatu słubickiego nie podjęły żadnych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej i nie wprowadziły stałego monitoringu długu ani programu oszczędnościowo-naprawczego – informują urzędnicy wojewody.

Co o danych przedstawionych przez wojewodę sądzi starosta Leszek Bajon? Już wcześniej, gdy pytaliśmy go o zadłużenie powiatu, informował nas, że w tej chwili toczą się sprawy sądowe, które wg niego mogą znieść te zobowiązania. Do starostwa wysłaliśmy prośbę o odniesienie się do słów jakie padły na wspomnianej konferencji. Niebawem szczegóły.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama