Słubice: 18 lutego 2019   |   Imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
reklama
reklama

Wsparcie dla transgranicznego autobusu

Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu przyzwyczaili się już do widoku – i możliwości korzystania - z autobusu linii 983. Ale działanie transgranicznej komunikacji nadal jest skomplikowane pod względem prawnym. Burmistrz Tomasz Ciszewicz rozmawiał o tym z polskimi i niemieckimi urzędnikami szczebla rządowego.

autobus Słubice

Transgraniczny autobus linii 983 to jedno ze wspólnych przedsięwzięć Slubic i Frankfurtu, z którego chętnie korzystają mieszkańcy obu miast. Autobus ruszył w grudniu 2012 roku, a w marcu 2016 przewiózł milionowego pasażera. I władze obu miast chcą, by jeździł nadal.

12 kwietnia burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i Christian Kuke, prezes miejskiej spółki komunikacyjnej z Frankfurtu nad Odrą (Stadtverkehrgesellschaft), wzięli udział w posiedzeniu Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Zadaniem powołanej w 1991 roku komisji jest koordynacja i określanie kierunków współpracy, w tym zajmowanie się szeroko rozumianą problematyką ułatwień w ruchu drogowym czy kolejowym. Dlatego rozmawiano m.in. o wspólnej, słubicko-frankfurckiej linii autobusowej.

Obradom komitetu przewodniczyli Anne Quart, Sekretarz Stanu ds. Europejskich i Ochrony Konsumentów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia i Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski.

Ucieszyło mnie, że przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zadeklarowali, że poprą nasze starania w tym zakresie – mówił po spotkaniu T. Ciszewicz i dodał, że został zaproszony do Warszawy na rozmowy na ten temat. A jest o czym rozmawiać, ponieważ mimo tylu lat funkcjonowania autobusu, nadal nie zostały rozwiązane problemy natury prawnej.

- Komitet przyznał, że nadal brakuje przejrzystości w kwestii wspólnego finansowania publicznego transportu transgranicznego i co ważne, uznał transgraniczną mobilność za istotny czynnik w zrównoważonym rozwoju pogranicza – podkreśla burmistrz. – Jasno powiedziano, że konieczne jest zbadanie ram prawnych oraz wypracowanie propozycji na rzecz zniesienia przeszkód w realizacji transgranicznej komunikacji publicznej – dodaje T. Ciszewicz.

Jakie efekty w praktyce przyniesie spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie? Do tematu funkcjonowania autobusu łączącego Słubice i Frankfurt będziemy wracać.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt?
 
Jaka kwota za pochówek byłaby dla Ciebie akceptowalna?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama