Słubice: 14 grudnia 2018   |   Imieniny: Alfred, Izydor
reklama
reklama

Rada powiatu uchwaliła budżet na 2018 rok

18 stycznia Rada Powiatu Słubickiego przyjęła budżet na rok 2018. Jakimi kwotami będzie mogło dysponować starostwo powiatowe? Jakie inwestycje zaplanowało? A co o budżecie i kondycji naszego powiatu mówi opinia z Regionalnej Izby obrachunkowej?

Powiat Słubicki

Co wynika z uchwalonego budżetu? Dochody mają wynieść niemal 55 mln i 114 tys. zł, a wydatki nieco ponad 54 mln i 780 tys. zł. Różnica ma zostać przeznaczona na spłatę kredytów. Powiat planuje uzyskać dochody ok. 10 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, m in. w Ośnie Lubuskim, Cybince i Słubicach.

W przyszłym roku powiat chce przeznaczyć na inwestycje prawie 11 mln zł. A są w tym np. wydatki związane z rozmaitymi projektami jak m.in. e-Urząd, Sieć Język Sąsiada czy Rozwój infrastruktury Edukacyjnej.

W budżecie zapisano również inwestycje o których w ostatnich miesiącach dużo się mówiło: remont drogi powiatowej Nowe Biskupice-Rzepin, budowę boiska szkolnego przy byłym Rolniczaku za 400 tys. zł, budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych za 1 mln zł oraz budowę nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej za niemal 1,5 mln zł. Inwestycje obejmą również Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim – te dwa budynki czeka termomodernizacja.

Na kulturę powiat przeznaczy nieco ponad 127 tys. zł, a na sport 75 tys. zł.

Całość budżetu jest dostępna w pliku do pobrania na końcu artykułu. Można się zapoznać także z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2018 – 2026, który to dokument radni także przyjęli 18 stycznia podczas sesji budżetowej.

A co mówi opinia wydana przez RIO?

Przypomnijmy, że podjęcie uchwały budżetowej nie udało się radnym przez poprzednie dwa lata i budżety na 2016 i 2017 rok uchwaliła Regionalna Izba Obrachunkowa.

RIO również opiniuje budżety samorządów. W tym roku budżet powiatu słubickiego otrzymał opinię pozytywną, ale z istotnym zastrzeżeniem. Spowodowane jest to zobowiązaniami jakie ciążą na powiecie z tytułu opłat eksploatacyjnych za korzystanie z terminala w Świecku.

Jaka jest sytuacja finansowa powiatu? RIO wskazuje, że trudna, a może być jeszcze trudniejsza. W opinii czytamy historię każdej ze spraw sądowych, które wciąż się toczą, oraz podsumowanie zawierające kwoty wymagalnych i jeszcze niewymagalnych zobowiązań. Poniżej cytat.

Według informacji uzyskanych przez Skład Orzekający z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego całkowite zadłużenie powiatu (mając na względzie zobowiązania wymagalne z lat 2010-2011 oraz jeszcze niewymagalne z lat 2012-2013 i 2013-2016 oraz z tytułu obowiązku zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wobec budżetu państwa) na dzień 1 grudnia wynosi 25 908 042,30 zł, z tego z decyzji za lata 2010-2011 do zwrotu pozostało 4 961 435, 72 zł, za lata 2012-2013 do zwrotu pozostało 3 592 484,98 zł, za lata 2013-2016 z dwóch decyzji łącznie 17 251 144,79 zł oraz z tytułu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 102 976,81 zł.

RIO rekomenduje zatem powiatowi podjęcie jak najszybciej działań mających na celu restrukturyzację zadłużenia, ponieważ dalsza egzekucja, zdaniem orzekających, może stanowić realne zagrożenie dla prawidłowej realizacji zadań powiatu. W opinii czytamy również, że do 11 grudnia 2017 roku powiat nie opracował ani nie uchwalił programu ostrożnościowego lub naprawczego, złożył również wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa. Z pełną opinią RIO na temat budżetu powiat słubickiego można zapoznać się poniżej.

Dokumenty do pobrania
Do sprawy finansów powiatu słubickiego będziemy jeszcze wracać, także w kontekście sporu z wojewodą lubuskim i skarbem państwa.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy artystyczne graffiti to dobry sposób na upiększenie miasta?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama