Słubice: 17 lipca 2018   |   Imieniny: Aneta, Bogdan, Aleksy
reklama
reklama

Kto poprowadzi punkt porad prawnych w Rzepinie?

Starostwo Powiatowe ogłosiło otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzepinie w przyszłym roku. Obecnie takie punkty działają w PCPR w Słubicach i w domu kultury w Rzepinie. Korzystać z nich mogą ci, którzy spełniają odpowiednie kryteria. Jakie?

prawnik

Zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej to jedno z zadań ustawowych m.in. powiatu. Jego wykonawcami często są organizacje pozarządowe, specjalizujące się w tego rodzaju usługach. Nasz powiat szuka właśnie takiej organizacji - ogłosił konkurs ofert na prowadzenie punktu bezpłatnych porad prawnych w rzepińskim domu kultury w przyszłym roku.

Te podmioty, które chciałyby w nim wystartować, mają czas do 31 października na przygotowanie dokumentów. Na realizację tego zadania w 2018 roku powiat przeznaczył ponad 62 tys. zł. Szczegóły opisane są w uchwale zarządu na stronie www.powiatslubicki.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy prawnika?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmowa pomoc prawna jest przeznaczona dla osób, dla których wizyta w kancelarii byłaby dużym obciążeniem domowego budżetu. Dlatego pomoc w punktach otrzymają przede wszystkim ci, którzy korzystają z pomocy społecznej, są kombatantami lub weteranami, mają mniej niż 36 lub więcej niż 65 lat, znalazły się w trudnej sytuacji z powodu klęski żywiołowej. Z darmowych porad mogą skorzystać również kobiety w ciąży.

W czym mogą uzyskać pomoc?

Przepisy precyzują jasno również, jaki jest zakres udzielanej pomocy. Adwokat lub radca prawny może poinformować o obowiązujących przepisać, wyjaśnić jakie wynikają z tego uprawnienia lub obowiązki, a także podpowiedzieć sposób rozwiązania problemu. Pomoże napisać pisma, za wyjątkiem pism procesowych. Może wskazać, w jaki sposób napisać do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Co ważne, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu prawa celnego.

Gdzie przyjmują prawnicy?

Lokalizacja punktów i harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku znajduje się na stronie BIP powiatu słubickiego. ZOBACZ
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Ankieta dotycząca ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie miasta Słubice

1) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 23 do 6?
 
2) Czy jest Pan/Pani za ograniczeniem czasu pracy punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepów) w godzinach od 24 do 6?
 
3) Czy Pana/Pani zdaniem ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wpłynie na poczucie Pana/Pani bezpieczeństwa?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama