Słubice: 14 grudnia 2018   |   Imieniny: Alfred, Izydor
Słubice24.pl Wiadomości Aktualności Powstaje Powiatowa Rada Seniorów – można zgłaszać kandydatów
reklama
reklama

Powstaje Powiatowa Rada Seniorów – można zgłaszać kandydatów

Seniorzy będą mieli swoją reprezentację: niedługo ma zacząć działać Powiatowa Rada Seniorów, której zadaniem będzie doradzanie, konsultowanie i inicjowanie różnych wydarzeń angażujących osoby starsze. Kandydatury na członków rady przyjmowane są do 5 lutego, mogą je zgłaszać organizacje pozarządowe.

Akademia Seniora

Decyzję o powołaniu nowego organu podjął zarząd powiatu słubickiego, który 25 stycznia podjął stosowną uchwałę.

- Jest to zespół doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych, współpracuje z zarządem powiatu słubickiego i powiatowymi radnymi w zakresie ważnych spraw lokalnych, a w szczególności dotyczących planowania i polityki senioralnej - tłumaczy starosta Marcin Jabłoński.

W skład rady wejdzie 20 osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych lub zrzeszające seniorów. Głównym celem działania rady ma być zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych.

Oprócz wspierania aktywności seniorów w różnych obszarach, rada będzie zajmować się również m.in. promocja zdrowia i profilaktyką, przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych, sprawami związanymi z mieszkalnictwem, rozwojem form wypoczynku dedykowanych seniorom. Rada będzie mogła również wydawać opinie w sprawie uchwał, aktów prawnych czy programów ich dotyczących.

Kadencja rady ma wynosić 4 lata. Jej pracami będzie kierował przewodniczący, którego powoła zarząd powiatu, natomiast członkowie rady wybiorą wiceprzewodniczącego i sekretarza. Spotykać się będą w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

A kto będzie zasiadał gronie Powiatowej rady Seniorów? Organizacje pozarządowe mają czas na zgłaszanie swoich kandydatów do 5 lutego. Jeśli zgłoszonych zostanie więcej niż 20 osób, odbędzie się głosowanie – wyboru 20 osób dokonają reprezentanci organizacji, które zgłosiły swoich kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, tel. 95 759 20 29. Zgłoszenia kandydatów należ składać pisemnie na adres:
  • Starostwo Powiatowe w Słubicach
  • ul. Piłsudskiego 20
  • 69-100 Słubice
PLIKI DO POBRANIA
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy artystyczne graffiti to dobry sposób na upiększenie miasta?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama