Słubice: 21 lipca 2018   |   Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
reklama
reklama
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Jaki jest zakres odpowiedzialności majątkowej wspólnika spółki cywilnej?
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Jaki jest zakres odpowiedzialności majątkowej wspólnika spółki cywilnej?

Jaki jest zakres odpowiedzialności majątkowej wspólnika spółki cywilnej? 10/11/2017 13:37 #30488

Do majątku odrębnego mojego męża pozostającego ze mną w rozdzielności majątkowej wchodzi nieruchomość. Małżonek jest wspólnikiem spółki cywilnej. Czy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel będzie mógł egzekwować należność z nieruchomości męża? Jaki jest zakres odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej? Czy mogę w jakiś sposób zabezpieczyć swoje prawa związane z nieruchomości w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, wobec czego w przypadku powstania zaległości w spłacie zobowiązań pozew jest kierowany przeciwko osobom fizycznym, działającym jako wspólnicy spółki cywilnej, a nie przeciwko spółce. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że wierzycielowi przysługuje prawo swobodnego wyboru majątku, z którego chce uzyskać zaspokojenie. Żaden z przepisów nie nakłada obowiązku, aby wierzyciel w pierwszej kolejności skierował egzekucję najpierw do majątku wspólnego wspólników, a dopiero wtedy, gdy nie wystarcza on na zaspokojenie wierzytelności, do osobistego majątku wspólników. Wierzyciel może skierować egzekucję także do wynagrodzenia wspólnika spółki cywilnej za pracę (o ile pozostaje w stosunku pracy), wypłaconego zysku z tytułu członkostwa w spółce oraz korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i pokrewnych, z praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Wierzyciel może wyegzekwować całą należność z majątku jednego ze wspólników, przy czym ten wspólnik będzie miał prawo zwrócić się z roszczeniem regresowym do swojego wspólnika, a więc żądać zwrotu połowy wyegzekwowanego świadczenia.

Wierzyciel spółki cywilnej, której wspólnikiem jest Pani mąż po uzyskaniu wyroku (lub innego tytułu wykonawczego) przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej oraz uzyskaniu klauzuli wykonalności będzie miał prawo skierować egzekucję do nieruchomości Pani męża. Inaczej przedstawiałaby się sytuacja, gdybyście Państwo nie zawierali umowy rozdzielności majątkowej, a nieruchomość wchodziłaby do ich majątku wspólnego. W takiej sytuacji wierzyciel mógłby skierować egzekucję do majątku wspólnego małżonków tylko pod warunkiem, że małżonek wspólnika spółki cywilnej wyraził zgodę na umowę zawartą przez tę spółkę z danym wierzycielem, a zgoda ta została zawarta w dokumencie prywatnym lub urzędowym.

Możliwe jest przekazanie własności nieruchomości w formie darowizny na Pani rzecz, dzięki czemu wierzyciel spółki cywilnej, której wspólnikiem jest Pani mąż nie będzie miał możliwość egzekwowania z tej nieruchomości. W tym celu należy udać się do notariusza, ponieważ darowizna, której przedmiotem jest nieruchomość wymaga formy aktu notarialnego.
Jeśli jednak dokonanie darowizny ma na celu udaremnienie się toczącej sie już egzekucji, Pani mąż jest niewypłacalny, albo spółka jest upadła lub zachodzi groźba niewypłacalności czy upadłości, Pani mąż może narazić się na odpowiedzialność karną, a także zachodzi ryzyko unieważnienia darowizny przez sąd. Analogiczna sytuacja zajdzie także w przypadku, gdy celem darowizny jest udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.
Kancelaria Adwokacka Celej, Adamski, Skalniak Spółka Partnerska

ul. Kupiecka 93/5, 65-058 Zielona Góra

tel. +48 500 044 472
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.infoadwokat.pl

-------
Darmowe porady mailowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.11 sekundy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama