Kliknij przycisk i otwórz MENU >>

MAJSTER SIECI WOD-KAN I ELEKTRYK AUTOMATYK

Kontakt Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o.
ul. Krótka 9
69-100 Słubice
tel. 95 758 26 65
e-mail: kontakt@zuws.pl
Dodane 2021-11-02

Opis

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach poszukuje kandydatów na stanowisko:

MAJSTER SIECI WOD-KAN i ELEKTRYK-AUTOMATYK

Miejsce pracy: miasto i gmina Słubice

 

OFERTA MAJSTER SIECI WOD-KAN

 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

- wykształcenia minimum średniego technicznego w specjalności sanitarnej bądź pokrewnej,

- doświadczenia na pokrewnym stanowisku,

- znajomości procesów uzdatniania i dystrybucji wody,

- znajomości funkcjonowania systemów sieci kanalizacyjnych,

- prawa jazdy kategorii „B”,

- gotowości do pełnienia dyżurów, zgodnie z grafikiem dyżurów w trybie tygodniowym,

- dyspozycyjności i możliwość pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy w sytuacjach awaryjnych,

- umiejętności organizacji pracy w zespole i jej zarządzania,

- znajomości zasad gospodarki materiałowej,

- prawa do korzystania w pełni z praw publicznych,

 - mile widziana znajomość środowiska CAD.

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

- zapewnienie dostawy wody na potrzeby miasta i gminy Słubice,

- zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych na miasta i gminy Słubice.

 

OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY:

- stabilną pracę na pełny etat,

- możliwość rozwoju, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, specjalistyczne szkolenia,

- nowoczesny sprzęt i warsztat pracy wykorzystujący zdalne technologie zarządzania,

- bardzo dobre warunki socjalne.

- pracę w trybie 8 – godzinnym

 

OFERTA ELEKTRYK AUTOMATYK

 

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

- wykształcenia minimum zawodowe – elektryczne,

- wskazane doświadczenie na podobnym stanowisku,

- wskazane aktualne uprawnienia energetyczne – dozór i eksploatacja do 1KV (ewentualnie możliwość ich uzyskania w najbliższym czasie),

- wskazana znajomość zagadnień AKPiA,

- odporności na stres w sytuacjach awaryjnych,

- dobrego stanu zdrowia,

- prawa jazdy kategorii „B”,

- dyspozycyjności i możliwości pracy w godzinach i dniach wolnych od pracy, podczas usuwania awarii oraz gotowość do pełnienia dyżurów zgodnie z grafikiem dyżurów,

- umiejętności pracy w zespole,

 

OSOBIE ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU OFERUJEMY:

- stabilną pracę na pełny etat,

- pracę w trybie 8 – godzinnym,

- możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- warsztat pracy, narzędzia, sprzęt, odzież robocza, środki BHP,

- bardzo dobre warunki socjalne.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie ofert wraz z niżej wymienionymi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja – Majster sieci wod-kan” lub „Rekrutacja Elektryk-Automatyk” na adres Spółki:

Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o.

ul. Krótka 9

69-100 Słubice

 

Wymagane załączniki:

- CV oraz list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

- oświadczenie o niekaralności.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. 2019r., Dz. U. poz. 1781).

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, iż nadesłanych ofert nie zwracamy.