Słubice: 23 maja 2018   |   Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
reklama
reklama

Remont chodników przy ul. Kopernika 65 - ogłoszenie

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 64 w Słubicach zaprasza do składania ofert na "Remont chodników przy budynku Kopernika 65 w Słubicach".

W ofercie należy ująć prace remontowe polegające na:
  • wykonaniu nowego chodnika,
  • wykonanie podjazdu dla wózków,
  • wykonanie nowych schodów usytuowanych na skarpie wraz z poręczami,
  • montaż ławek.
Oferty należy składać w biurze MSM przy ul Kopernika 64 w Słubicach w zaklejonych kopertach z napisem: "Remont chodników przy budynku Kopernika 65 w Słubicach".

Termin składania ofert: do 22 maja 2015 roku, godz. 15.00.

Otwarcie ofert: 25 maja 2015 roku o godz. 18.00 w sali narad MSM przy ul. Kopernika 64, 69-100 Słubice.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyn, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informujemy, że z tytułu odrzucenia ofert, nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko zamawiającemu.

Informacji na temat zakresu opracowania udziela Prezes Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej: tel. (95) 758 29 04 lub kom. 607 04 53 54.

[ogłoszenie]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jaka powinna być organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Jagiełły i Konstytucji 3 Maja?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama