Słubice: 12 listopada 2018   |   Imieniny: Renata, Witold, Konrad
reklama
reklama

Remont chodników przy ul. Kopernika 65 - ogłoszenie

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 64 w Słubicach zaprasza do składania ofert na "Remont chodników przy budynku Kopernika 65 w Słubicach".

W ofercie należy ująć prace remontowe polegające na:
  • wykonaniu nowego chodnika,
  • wykonanie podjazdu dla wózków,
  • wykonanie nowych schodów usytuowanych na skarpie wraz z poręczami,
  • montaż ławek.
Oferty należy składać w biurze MSM przy ul Kopernika 64 w Słubicach w zaklejonych kopertach z napisem: "Remont chodników przy budynku Kopernika 65 w Słubicach".

Termin składania ofert: do 22 maja 2015 roku, godz. 15.00.

Otwarcie ofert: 25 maja 2015 roku o godz. 18.00 w sali narad MSM przy ul. Kopernika 64, 69-100 Słubice.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, odrzucenia wszystkich ofert bez podania przyczyn, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informujemy, że z tytułu odrzucenia ofert, nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko zamawiającemu.

Informacji na temat zakresu opracowania udziela Prezes Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej: tel. (95) 758 29 04 lub kom. 607 04 53 54.

[ogłoszenie]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy artystyczne graffiti to dobry sposób na upiększenie miasta?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama