Słubice: 19 sierpnia 2019   |   Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian
reklama
reklama

600 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Łącznie do sektora pozarządowego z gminy Słubice trafi w tym roku 600 tys. zł. A na co? Na zadania związane z 4 obszarami: przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, ochroną i promocją zdrowia, bezpieczeństwem publicznym, ratownictwem wodnym oraz upowszechnianiem kultury i sztuki. Właśnie ruszył konkurs.

forum ngo_1

Organizacje pozarządowe są niejako „dodatkowymi rękami” urzędników różnych szczebli – ponieważ za pieniądze publiczne realizują różne zadania tam, gdzie widzą, że jest potrzebne ich działanie i wsparcie. Samorządy wyłaniają te zadania w drodze konkursu i przyznają na nie dofinansowanie. Wymagany jest przy tym 20 proc. wkład własny, czy to w postaci finansowej, czy też – najczęściej – pracy w formie wolontariatu. A po zakończeniu realizacji zadania należy się z każdej złotówki rozliczyć.

Mamy ponad 70 organizacji

W Słubicach zarejestrowanych jest ponad 70 fundacji, stowarzyszeń i oddziałów ogólnopolskich organizacji. Nie wszystkie są aktywne, ale znaczna część działa. Zajmują się różnymi obszarami, jak choćby sport, pomoc osobom z niepełnosprawnościami, osobom uzależnionym, przeciwdziałaniem ubóstwu oraz różnymi hobby.

Wiele z nich współpracuje z gminą, pozyskując od niej środki na swoje działania. I właśnie 29 stycznia burmistrz Mariusz Olejniczak ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych przez lokalne NGO’sy. Część z nich realizuje zadania na podstawie umów dwuletnich.

Ile na poszczególne zadania?

- Trzy konkursy dla organizacji pozarządowych, rozpisane na dwa lata rozstrzygnęliśmy już w ubiegłym roku, a dotyczyły one zadań publicznych realizowanych w 2018 i 2019 roku, związanych z kulturą fizyczną i sportem (przyznano 180 tys. zł), przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (15 tys. zł) i wsparciem trzeciego sektora (15 tys. zł). W ramach obecnie ogłoszonych konkursów do podziału jest 385 tys. zł, a 5 tys. zł jest nadal zarezerwowane dla organizacji zajmujących się ekologią – informuje Sabina Matkowska, kierowniczka Biura Spraw Społecznych w słubickim urzędzie miejskim. W sumie w 2019 roku organizacje pozarządowe dostaną 600 tys. zł dotacji.

Najwięcej środków trafi do organizacji na wspieranie działań profilaktycznych, żeby zapobiegać spożywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież – będzie to 340 tys. zł. W ramach tego konkursu możliwe będzie sfinansowanie m.in. zajęć pozalekcyjnych, obozów szkoleniowych czy innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, wspieranie środowisk abstynenckich, wsparcie realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Kolejnym obszarem jest ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. Z tego tytułu do organizacji trafi 20 tys. zł. Na zadania związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidziano 15 tys. zł, a na porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochronę ludności 10 tys. zł.

Dotacje NGO

Terminy i dokumenty

Termin na złożenie wniosków do urzędu upływa 19 lutego. Poniżej do pobrania ogłoszenia o konkursie w każdym z czterech wymienionych obszarów.
O rozstrzygnięciu konkursu będziemy informować.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy to dobry pomysł, aby Słubice i Frankfurt ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama