Słubice: 21 stycznia 2019   |   Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
reklama
reklama

Rok 2010 rokiem lokalnych jubileuszy

Rok 2010 zapowiada się niezwykle bogaty w mniej lub bardziej ważne okrągłe rocznice związane z historią miasta Słubice i jego okolic. Zapewne nie wszystkie z nich będą świętowane oficjalnie, jednak bez wątpienia większa świadomość mieszkańców co do historii swojego regionu wzmacnia ich więź ze swoją „małą Ojczyzną”.

Styczeń

 • 15/17.01.: 85. rocznica otwarcia „Film-Palast Friedrichstraße” (1925); późniejsze Kino Piast.
 • 31.01.: 10. rocznica oddania do użytku nowej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej w Słubicach (2000).
Luty
 • 02-03.02.: 65. rocznica zaciętych walk radzieckiego 11 Korpusu Pancernego o Kunowice (1945).
 • 02.02.: 65. rocznica ewakuacji niemieckich mieszkańców Świecka w kierunku północnym (1945); 65. rocznica zaciętych walk o Drzecin (1945); Armia Czerwona wkroczyła chwilowo do wioski z kierunku Starych Biskupic, tego samego dnia została wyparta przez Niemców wycofujących się z Pamięcina.
 • 03.02.: 65. rocznica zajęcia Świecka przez Rosjan z 77 Dywizji Strzelców Gwardii (1945); 65. rocznica tymczasowego ulokowania się Brigade Kurmark w koszarach im. Kleista - ob. ul. Piłsudskiego w Słubicach (1945); w nocy na 4 lutego brygada przeniosła się do lewobrzeżnej cz. miasta; 65. rocznica wkroczenia Rosjan do części Dammvorstadt (ob. Słubice) z kierunku Pławidła i Nowego Lubusza (1945).
 • 04.02.: 65. rocznica ewakuacji mieszkańców dzielnicy Dammvorstadt przed nadchodzącą Armią Czerwoną (1945); 8 dni wcześniej Frankfurt ogłoszono twierdzą; 65. rocznica sforsowania Odry przez Armię Czerwoną w okolicach Uradu (1945).
 • 05.02.: 65. rocznica opuszczenia przez Niemców lotniska w Dammvorstadt – późniejszy poligon Słubice-Kunowice (1945); 45. rocznica oddania do użytku, po gruntownym remoncie, stacji kolejowej w Kunowicach (1965).
 • 06.02.: 65. rocznica zajęcia Kunowic przez radziecką 69 Armię (1945).
 • 19.02.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców mostu kolejowego we Frankfurcie (1945).
 • 20.02.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców wieży Kleista (ob. Park Odra w Słubicach), która dostawszy się w ręce radzieckiej artylerii mogła być nieocenionym punktem orientacyjnym (1945).
Kwiecień
 • 05.04.: 65. rocznica objęcia parafii rzym.-kat. w Rzepinie przez ks. Mieczysława Brzezińskiego (1945).
 • 18.04.: 65. rocznica opuszczenia Dammvorstadt przez ostatnie wojska niemieckie (1945).
 • 19.04.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców mostu na Odrze z 1895 r. (1945).
 • 27.04.: 225. rocznica śmierci księcia Leopolda von Braunschweig na wschodnim brzegu Odry we Frankfurcie (1785); jego ciało odnaleziono 5 dni później przy Holzhofstraaße 1 (ob. ul. Kopernika w Słubicach); w latach 1787-1945 przy Prinzufer (ob. ul. Nadodrzańska) znajdował się pomnik ku czci księcia Leopolda.
 • 28.04.: 225. rocznica zatopienia Dammvorstadt (1785); jedyną ofiarą śmiertelną powodzi był książę Leopold von Braunschweig.
Maj
 • 02.05.: 65. rocznica przybycia do Dammvorstadt przedstawicieli wojewody poznańskiego Michała Gwiazdowicza (SL) w celu utworzenia tu polskiej administracji (1945).
 • 09.05.: 115. rocznica erygowania parafii misyjnej w Ośnie Lub. – ob. parafia św. Jakuba Apostoła (1895); 105. rocznica podjęcia decyzji przez radę miejską we Frankfurcie w sprawie sfinansowania budowy kościoła w dzielnicy Dammvorstadt (1905) – do budowy ostatecznie nie doszło.
 • 20.05.: 65. rocznica spalenia się zajazdu „Goldener Löwe” (Złoty Lew), wznoszącego się od 1601 na miejscu dzisiejszego Collegium Polonicum (1945).
 • 22.05.: 65. rocznica zarządzenia o połączeniu ziem b. powiatu Weststernberg w powiat rypiński (później rzepiński) w składzie Okręgu III Ziem Odzyskanych (1945); stolicą powiatu początkowo był Rypin (Rzepin), następnie - Słubice.
 • 24.05.: 65. rocznica objęcia urzędu przez pierwszego w historii starostę rypińskiego Henryka Jastrzębskiego (1945); 65. rocznica pierwszej po zakończeniu wojny Mszy w dawnym zborze protestanckim przy ul. Mickiewicza 10, odprawionej przez ks. Manfreda Łobodę z kościoła Św. Krzyża we Frankfurcie (1945).
 • 25.05.: 65. rocznica objęcia Dammvorstadt (Słubic) przez administrację polską (1945).
Czerwiec
 • 01.06.: 35. rocznica wejścia Słubic w skład nowo powstałego woj. gorzowskiego (1975).
 • 10.06.: 5. rocznica nadania Gimnazjum Nr 2 w Słubicach imienia Marka Kotańskiego (2005).
 • 24.06.: 30. rocznica erygowania parafii św. Andrzeja Boboli w Białkowie (1980).
 • 26.06.: 140. rocznica uruchomienia linii kolejowej Frankfurt nad Odrą-Poznań i oddania do użytku dworca kolejowego w Rzepinie (1870); 30. rocznica rozpoczęcia działalności przez Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” w Słubicach (1980).
Lipiec
 • 01.07.: 15. rocznica powstania biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach (1995).
 • 06.07.: 60. rocznica wejścia powiatu rzepińskiego w skład nowo powstałego woj. zielonogórskiego (1950).
Sierpień
 • 02.08.: 65. rocznica potwierdzenia na konferencji w Poczdamie rozdziału Frankfurtu i Słubic (1945).
 • 26.08.: 65. rocznica poświęcenia kościoła Św. Trójcy (ob. kościół św. Jakuba) w Ośnie Lub. (1945); 25. rocznica erygowania parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Smogórach z siedzibą w Lubieniu (1985).
Wrzesień
 • 18.09.: 65. rocznica ustanowienia ks. Adama Mioduszewskiego pierwszym administratorem polskiej parafii w Ośnie Lub. (1945).
 • 22.09.: 15. rocznica rozpoczęcia budowy Collegium Polonicum (1995).
 • 28.09.: 65. rocznica zamknięcia linii tramwajowej w Słubicach (1945); od 1898 kursowała od mostu na Odrze do strzelnicy miejskiej (ob. kościół NMP); w 1927 linię przedłużono do Ostmarkstadion (ob. ul. Sportowa).
Październik
 • 01.10.: 65. rocznica oficjalnego nadania polskich nazw słubickim ulicom (1945).
 • 06.10.: 25. rocznica konsekracji kościoła św. Wincentego á Paulo w Kunowicach (1985).
 • 15.10.: 75. rocznica ulokowania się Panzerabwehr-Abteilung 3 w koszarach im. Kleista - ob. ul. Piłsudskiego w Słubicach (1935).
 • 16.10.: 15. rocznica otwarcia dla studentów biblioteki Collegium Polonicum – ob. gmach BZ WBK przy ul. Kościuszki (1995).
 • 29.10.: 65. rocznica pożaru ul. Armii Czerwonej w Słubicach (ob. ul. Jedności Robotniczej), ugaszonego przez straż pożarną z Frankfurtu (1945); 65. rocznica przekazania przekazania przez Państw. Zarząd Tymczasowy kościoła św. Katarzyna - parafii rzymsko-katolickiej w Rzepinie (1945).
 • 30.10.: 30. rocznica wypowiedzenia umowy rządowej PRL i NRD z 1971 o ruchu paszportowym i bezwizowym (1980); ruch graniczny między Słubicami a Frankfurtem uległ znaczącemu ograniczeniu (w czasie obowiązywania układu granicę przekraczało ok. 8000 osób dziennie).
Listopad
 • 09.11.: 20. rocznica poświęcenia kaplicy w Łazach Lubuskich (1990).
 • 10.11.: 20. rocznica poświęcenia kaplicy w Drzecinie (1990).
 • 13.11.: 65. rocznica przybycia do Słubic ks. Edmunda Łowińskiego, pierwszego proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Słubicach (1945); 15. rocznica zakończenia budowy Terminalu Odpraw Celnych w Świecku (1995).
 • 14.11.: 40. rocznica nadania SP Nr 2 w Słubicach imienia Tad. Kościuszki (1970).
Grudzień
 • 10.12.: 115. rocznica otwarcia kamiennego mostu na Odrze, łączącego lewo- i prawobrzeżną cz. Frankfurtu (1895).
 • 15.12.: 40. rocznica nadania SP Nr 3 w Słubicach imienia Stefana Czarnieckiego (1970).

[info: Roland Semik]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jaki był dla Słubic 2018 rok?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama