Słubice: 22 października 2018   |   Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
reklama
reklama

Rok 2010 rokiem lokalnych jubileuszy

Rok 2010 zapowiada się niezwykle bogaty w mniej lub bardziej ważne okrągłe rocznice związane z historią miasta Słubice i jego okolic. Zapewne nie wszystkie z nich będą świętowane oficjalnie, jednak bez wątpienia większa świadomość mieszkańców co do historii swojego regionu wzmacnia ich więź ze swoją „małą Ojczyzną”.

Styczeń

 • 15/17.01.: 85. rocznica otwarcia „Film-Palast Friedrichstraße” (1925); późniejsze Kino Piast.
 • 31.01.: 10. rocznica oddania do użytku nowej siedziby Urzędu Miejskiego przy ul. Akademickiej w Słubicach (2000).
Luty
 • 02-03.02.: 65. rocznica zaciętych walk radzieckiego 11 Korpusu Pancernego o Kunowice (1945).
 • 02.02.: 65. rocznica ewakuacji niemieckich mieszkańców Świecka w kierunku północnym (1945); 65. rocznica zaciętych walk o Drzecin (1945); Armia Czerwona wkroczyła chwilowo do wioski z kierunku Starych Biskupic, tego samego dnia została wyparta przez Niemców wycofujących się z Pamięcina.
 • 03.02.: 65. rocznica zajęcia Świecka przez Rosjan z 77 Dywizji Strzelców Gwardii (1945); 65. rocznica tymczasowego ulokowania się Brigade Kurmark w koszarach im. Kleista - ob. ul. Piłsudskiego w Słubicach (1945); w nocy na 4 lutego brygada przeniosła się do lewobrzeżnej cz. miasta; 65. rocznica wkroczenia Rosjan do części Dammvorstadt (ob. Słubice) z kierunku Pławidła i Nowego Lubusza (1945).
 • 04.02.: 65. rocznica ewakuacji mieszkańców dzielnicy Dammvorstadt przed nadchodzącą Armią Czerwoną (1945); 8 dni wcześniej Frankfurt ogłoszono twierdzą; 65. rocznica sforsowania Odry przez Armię Czerwoną w okolicach Uradu (1945).
 • 05.02.: 65. rocznica opuszczenia przez Niemców lotniska w Dammvorstadt – późniejszy poligon Słubice-Kunowice (1945); 45. rocznica oddania do użytku, po gruntownym remoncie, stacji kolejowej w Kunowicach (1965).
 • 06.02.: 65. rocznica zajęcia Kunowic przez radziecką 69 Armię (1945).
 • 19.02.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców mostu kolejowego we Frankfurcie (1945).
 • 20.02.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców wieży Kleista (ob. Park Odra w Słubicach), która dostawszy się w ręce radzieckiej artylerii mogła być nieocenionym punktem orientacyjnym (1945).
Kwiecień
 • 05.04.: 65. rocznica objęcia parafii rzym.-kat. w Rzepinie przez ks. Mieczysława Brzezińskiego (1945).
 • 18.04.: 65. rocznica opuszczenia Dammvorstadt przez ostatnie wojska niemieckie (1945).
 • 19.04.: 65. rocznica wysadzenia przez Niemców mostu na Odrze z 1895 r. (1945).
 • 27.04.: 225. rocznica śmierci księcia Leopolda von Braunschweig na wschodnim brzegu Odry we Frankfurcie (1785); jego ciało odnaleziono 5 dni później przy Holzhofstraaße 1 (ob. ul. Kopernika w Słubicach); w latach 1787-1945 przy Prinzufer (ob. ul. Nadodrzańska) znajdował się pomnik ku czci księcia Leopolda.
 • 28.04.: 225. rocznica zatopienia Dammvorstadt (1785); jedyną ofiarą śmiertelną powodzi był książę Leopold von Braunschweig.
Maj
 • 02.05.: 65. rocznica przybycia do Dammvorstadt przedstawicieli wojewody poznańskiego Michała Gwiazdowicza (SL) w celu utworzenia tu polskiej administracji (1945).
 • 09.05.: 115. rocznica erygowania parafii misyjnej w Ośnie Lub. – ob. parafia św. Jakuba Apostoła (1895); 105. rocznica podjęcia decyzji przez radę miejską we Frankfurcie w sprawie sfinansowania budowy kościoła w dzielnicy Dammvorstadt (1905) – do budowy ostatecznie nie doszło.
 • 20.05.: 65. rocznica spalenia się zajazdu „Goldener Löwe” (Złoty Lew), wznoszącego się od 1601 na miejscu dzisiejszego Collegium Polonicum (1945).
 • 22.05.: 65. rocznica zarządzenia o połączeniu ziem b. powiatu Weststernberg w powiat rypiński (później rzepiński) w składzie Okręgu III Ziem Odzyskanych (1945); stolicą powiatu początkowo był Rypin (Rzepin), następnie - Słubice.
 • 24.05.: 65. rocznica objęcia urzędu przez pierwszego w historii starostę rypińskiego Henryka Jastrzębskiego (1945); 65. rocznica pierwszej po zakończeniu wojny Mszy w dawnym zborze protestanckim przy ul. Mickiewicza 10, odprawionej przez ks. Manfreda Łobodę z kościoła Św. Krzyża we Frankfurcie (1945).
 • 25.05.: 65. rocznica objęcia Dammvorstadt (Słubic) przez administrację polską (1945).
Czerwiec
 • 01.06.: 35. rocznica wejścia Słubic w skład nowo powstałego woj. gorzowskiego (1975).
 • 10.06.: 5. rocznica nadania Gimnazjum Nr 2 w Słubicach imienia Marka Kotańskiego (2005).
 • 24.06.: 30. rocznica erygowania parafii św. Andrzeja Boboli w Białkowie (1980).
 • 26.06.: 140. rocznica uruchomienia linii kolejowej Frankfurt nad Odrą-Poznań i oddania do użytku dworca kolejowego w Rzepinie (1870); 30. rocznica rozpoczęcia działalności przez Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” w Słubicach (1980).
Lipiec
 • 01.07.: 15. rocznica powstania biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach (1995).
 • 06.07.: 60. rocznica wejścia powiatu rzepińskiego w skład nowo powstałego woj. zielonogórskiego (1950).
Sierpień
 • 02.08.: 65. rocznica potwierdzenia na konferencji w Poczdamie rozdziału Frankfurtu i Słubic (1945).
 • 26.08.: 65. rocznica poświęcenia kościoła Św. Trójcy (ob. kościół św. Jakuba) w Ośnie Lub. (1945); 25. rocznica erygowania parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Smogórach z siedzibą w Lubieniu (1985).
Wrzesień
 • 18.09.: 65. rocznica ustanowienia ks. Adama Mioduszewskiego pierwszym administratorem polskiej parafii w Ośnie Lub. (1945).
 • 22.09.: 15. rocznica rozpoczęcia budowy Collegium Polonicum (1995).
 • 28.09.: 65. rocznica zamknięcia linii tramwajowej w Słubicach (1945); od 1898 kursowała od mostu na Odrze do strzelnicy miejskiej (ob. kościół NMP); w 1927 linię przedłużono do Ostmarkstadion (ob. ul. Sportowa).
Październik
 • 01.10.: 65. rocznica oficjalnego nadania polskich nazw słubickim ulicom (1945).
 • 06.10.: 25. rocznica konsekracji kościoła św. Wincentego á Paulo w Kunowicach (1985).
 • 15.10.: 75. rocznica ulokowania się Panzerabwehr-Abteilung 3 w koszarach im. Kleista - ob. ul. Piłsudskiego w Słubicach (1935).
 • 16.10.: 15. rocznica otwarcia dla studentów biblioteki Collegium Polonicum – ob. gmach BZ WBK przy ul. Kościuszki (1995).
 • 29.10.: 65. rocznica pożaru ul. Armii Czerwonej w Słubicach (ob. ul. Jedności Robotniczej), ugaszonego przez straż pożarną z Frankfurtu (1945); 65. rocznica przekazania przekazania przez Państw. Zarząd Tymczasowy kościoła św. Katarzyna - parafii rzymsko-katolickiej w Rzepinie (1945).
 • 30.10.: 30. rocznica wypowiedzenia umowy rządowej PRL i NRD z 1971 o ruchu paszportowym i bezwizowym (1980); ruch graniczny między Słubicami a Frankfurtem uległ znaczącemu ograniczeniu (w czasie obowiązywania układu granicę przekraczało ok. 8000 osób dziennie).
Listopad
 • 09.11.: 20. rocznica poświęcenia kaplicy w Łazach Lubuskich (1990).
 • 10.11.: 20. rocznica poświęcenia kaplicy w Drzecinie (1990).
 • 13.11.: 65. rocznica przybycia do Słubic ks. Edmunda Łowińskiego, pierwszego proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Słubicach (1945); 15. rocznica zakończenia budowy Terminalu Odpraw Celnych w Świecku (1995).
 • 14.11.: 40. rocznica nadania SP Nr 2 w Słubicach imienia Tad. Kościuszki (1970).
Grudzień
 • 10.12.: 115. rocznica otwarcia kamiennego mostu na Odrze, łączącego lewo- i prawobrzeżną cz. Frankfurtu (1895).
 • 15.12.: 40. rocznica nadania SP Nr 3 w Słubicach imienia Stefana Czarnieckiego (1970).

[info: Roland Semik]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach potrzebna jest chirurgia dziecięca?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama