Słubice: 21 stycznia 2019   |   Imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
reklama
reklama

300 plus – kiedy i gdzie składać wnioski?

Nowy rządowy program wsparcia dla rodzin „Dobry start” zakłada, że co roku, w sierpniu rodzice otrzymają po 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. Jak będą mogli z niego korzystać mieszkańcy naszej gminy?

dziecko szkola

Program „Dobry start” zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Przez kilka tygodni trwały międzyresortowe konsultacje, a 1 czerwca szef rządu podpisał stosowne rozporządzenie.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z programu „Dobry start” skorzysta ok. 3,4 mln rodzin, w których są dzieci uczące się. Ile w tej liczbie będzie mieszkańców Słubic? Tego dowiemy się po wakacjach, ale z przygotowanych przez rząd dokumentów wiemy już, jak ma wyglądać realizacja programu, czyli gdzie i kiedy będzie trzeba złożyć wniosek.

Kto otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną?

Rozporządzenie wskazuje, że świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia 20 roku życia (w roku, w którym kończy się dany rok szkolny) oraz do 24 roku życia dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pieniądze na „dobry start” będą wypłacane na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka, a także rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka lub osoby uczącej się pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców.

Wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej lub elektronicznie

Mieszkańcy gminy Słubice, chcący skorzystać z pomocy, będą musieli udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej i tam złożyć wniosek. Rodziny zastępcze będą składać wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przy wyprawce nie będą brane pod uwagę dochody rodziców. Ale to nie jedyna możliwość.

Wnioski będzie można składać na dwa sposoby: od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [email protected] oraz od 1 sierpnia tradycyjnie, podczas osobistej wizyty w OPS lub tradycyjną pocztą (w Słubicach OPS mieści się przy pl. Wolności 17 F).

Formularz oparty na oświadczeniach

Formularz oprócz danych wnioskodawcy, będzie zawierał dane dzieci takie jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL oraz oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, a także w przypadku dzieci niepełnosprawnych, oświadczenie o legitymowaniu się przez nie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice będą podpisywali również klauzulę, że są świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ważne daty

Termin składania wniosków będzie upływał 30 listopada. Świadczenia mają być wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do 30 września danego roku.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jaki był dla Słubic 2018 rok?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama