Słubice: 23 maja 2019   |   Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
reklama
reklama

Znamy podział dotacji dla klubów i stowarzyszeń

Gmina Słubice rozstrzygnęła konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Rozdysponowanych zostało 729 tys. zł. Organizacje za te środki wyręczą gminę w pewnych, ściśle określonych zadaniach. A jest ich wiele, bardzo różnych, od sportu po poradnictwo prawne czy organizację kolonii dla dzieci.
 
EWE rozdanie strojów
Dotację na działalność dostał m.in. UKS Polonia Słubice

Dobra współpraca to taka, która wszystkim się opłaca. Ta zasada sprawdza się również przy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Mówiąc w wielkim skrócie, polega ona na tym, że samorząd zleca organizacjom zadania, wraz ze środkami na ten cel, a one je realizują – mając na uwadze przede wszystkim potrzeby mieszkańców. I to mieszkańcy są beneficjentami tej współpracy.

Komisja podzieliła środki

Gmina Słubice rozstrzygnęła właśnie konkurs na realizację zadań. Pomiędzy lokalne organizacje zostało podzielonych 729 tys. zł, które zostaną przeznaczone na różne działania. Niektóre z projektów dotyczą nie tylko roku 2018, ale, co jest nowością, również i roku następnego.

O podziale środków zadecydowała komisja konkursowe w składzie: Roman Siemiński (zastępca burmistrza), Sabina Matkowska (kierowniczka Biura Spraw Społecznych), Natalia Duer (szefowa Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych) i Ryszard Płaczkowski (prezesa Koła nr 2 PZW w Słubicach). Obradom przewodniczyła Katarzyna Mintus-Trojan, sekretarz gminy.

Kto i ile dostanie?

Środki przyznano w sześciu kluczowych obszarach. Jak co roku ze wsparcia gminy skorzystają kluby sportowe. Najwięcej otrzymają: MKS Polonia Słubice – 78 tys. zł, LKS Lubusz -70 tys. zł, UKS Jedynka – 67 tys. zł, SKP Słubice – 45 tys. zł. Ale uwaga - są to kwoty obejmujące 2 lata.

Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – lista liczy aż 33 pozycje. Są w tym też dotacje dla klubów sportowych. Na przykład Lubuski Klubu Sportowy Lubusz. Otrzyma 15 tys. zł na szkolenia i obóz treningowy, a 20 tys. zł na udział w zawodach sportowych i systematyczne treningi. 25 tys. zł dostanie Słubicka Akademia Piłkarska.

Stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu 6 tys. zł przeznaczy na zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz turnieje na terenie województwa lubuskiego. A UKS Golice dzięki wsparciu gminy i dotacji w wys. 5 tys. zł zorganizuje jak co roku „Golicką Milę”.

Gmina dofinansuje w ten sposób również letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Parafia pw. NMP Królowej Polski otrzymała 15 tys. zł dotacji na zorganizowanie letniego obozu dla 40-osobowej grupy dzieci, które należą do wspólnoty Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej oraz 8 tys. zł na wyjazd 22 dzieci z terenów wiejskich do Zakopanego. A także 4 tys., za które na kolonie wyjedzie 12 dzieci. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej planuje wysłać latem na kolonie aż 45 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacja z gminy na ten cel to 10 tys. zł.

Z tej puli finansowana będzie również pomoc psychologiczna dla rodzin i dzieci. Stowarzyszenie po Prostu na działania w tym obszarze otrzymało łącznie aż 52 tys. zł. Z tego 32 tys. zł zostanie przeznaczone na prowadzenie kolejnej edycji Gminnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, a 10 tys. zł na Akademię Psychoedukacji.

Stowarzyszenie po PROstu otrzymało również 30 tys. zł (na 2 lata) na realizowanie zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. poradnictwa psychologicznego, warsztatów dla dzieci itp.

Jeśli chodzi o ochronę zdrowia, komisja wybrała do dofinansowania 6 projektów, środki trafią m.in. do Miejsko-Powiatowego Oddziału Diabetyków, Koła Polskiego Związku Niewidomych w Słubicach, Stowarzyszenia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością „TWK Słubice”.

Natomiast w obszarze kultury i sztuki wsparcie otrzyma Stowarzyszenie Odra dla Turystów, które za 4 tys. zł zorganizuje trzy bezpłatne rejsy Zefirem pod Odrze połączone z koncertem piosenki patriotycznej.

Wsparcie techniczne dla organizacji

Tak jak w latach poprzednich, organizacje pozarządowe, realizując swoje zadania, mogą liczyć na „wsparcie techniczne”, czyli doradztwo i pomoc specjalistów z Sektora 3 Słubice.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum otrzymała 30 tys. zł (na 2 lata) na jego prowadzenie oraz działania wspierające wolontariat. W ramach tych środków przeprowadzi również diagnozę kondycji i potrzeb słubickiego III sektora oraz zorganizuje konkurs dla dzieci i młodzieży tematyce związanej z wolontariatem.

Szczegółowe zestawienie podziału środków
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Jak oceniasz poziom czystości w Słubicach (licząc wg szkolnej skali)?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama