Słubice: 18 lutego 2019   |   Imieniny: Konstancja, Maksym, Bernadeta
reklama
reklama

Organizacje, szykujcie oferty! Do podziału jest 600 tys. zł

Gmina Słubice ogłosiła konkursy dla organizacji pozarządowych. Fundacje i stowarzyszenia mogą starać się o środki na organizację np. różnych zajęć, zawodów sportowych, wyjazdów dla dzieci i młodzieży czy poradnictwa psychologicznego. Do podziału na rok 2018 jest prawie 600 tys. zł.

po PROstu Słubice
Co roku z pomocy gminy korzysta m.in. Stowarzyszenie po PROstu

Uwaga organizacje pozarządowe, do końca lutego jest czas na złożenie ofert w konkursie na realizację zadań publicznych. Gmina Słubice kilka dni temu ogłosiła konkursy. W tym roku jest nieco inaczej – część z nich została ogłoszona na dwa lata, 2018 i 2019 rok.

W jakich obszarach gmina liczy na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań? Jest ich sześć.

Sport, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc społeczna

Pierwszym jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, do podziału na ten cel jest 180 tys. zł w tym roku i 180 tys. w przyszłym. Zadania, jakie można zrealizować to np. treningi i obozy szkoleniowe dla młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, czy zajęcia dla mieszkańców, które wpłyną na przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego.

Obszar drugi to przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Gmina wyda na te zadania 340 tys. zł w 2018 roku. A mogą to być np. programy pomocy psychologicznej i terapii dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, profilaktyka i poradnictwo związane z uzależnieniami, wspieranie środowisk abstynenckich, organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.

Kolejnym obszarem jest pomoc społeczna. Konkurs obejmuje przeznaczenie 30 tys. zł w podziale na 2 lata. A zadanie jest jedno: realizacja programu przeciwdziałania przemocy, w tym poradnictwo psychologiczne, prawnicze, zajęcia dla dzieci.

EWE rozdanie strojów
Stałym beneficjentem konkursów jest także UKS Polonia Słubice

Ochrona zdrowia, kultura, wolontariat

Podobne środki gmina zamierza przeznaczyć na realizację zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych. W 2018 roku na te cele do organizacji trafi 14 900 zł.

Organizacje pozarządowe mogą również aktywnie włączyć się w obchody 100 lat niepodległości Polski. Na zadania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego gmina przeznaczyła 15 tys. zł na rok 2018. I jednym z zadań jest właśnie wspieranie organizacji uroczystych świąt narodowych czy rocznic znaczących wydarzeń historycznych.

Ostatnim obszarem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu. Cele są dwa: prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wspieranie działalności szkolnych kół wolontariatu. Konkurs ten został ogłoszony na 2 lata, w każdym z nich do podziału jest 15 tys. zł.

Termin… i czekanie na wyniki

Organizacje pozarządowe mają czas na złożenie swoich ofert do 18 lutego, na formularzu określonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dokładne wskazówki, gdzie i do kiedy należy złożyć oferty są opisane w ogłoszeniach o konkursie – zobacz poniżej).

Jednak, co wiedzą wszystkie organizacje, złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Rozpatrzy je komisja konkursowa. Wrócimy do tematu, kiedy będą znane wyniki konkursu.

Pliki do pobrania
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach powinien powstać komercyjny cmentarz dla zwierząt?
 
Jaka kwota za pochówek byłaby dla Ciebie akceptowalna?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama