Słubice: 14 grudnia 2018   |   Imieniny: Alfred, Izydor
reklama
reklama

Powiat ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych

Uwaga organizacje pozarządowe - do 5 lutego macie czas na złożenie ofert na realizację zadań publicznych w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. W tym roku do podziału między organizacje powiat przeznaczył 50 tys. zł.

dotacja firma

Dotacje na najciekawsze pomysły

Powiat, jak każda jednostka samorządu terytorialnego, może zlecić część swoich zadań organizacjom pozarządowym. Fundacje i stowarzyszenia, także te słubickie, specjalizują się w konkretnych obszarach, dlatego w tych dziedzinach są w stanie „wyręczyć” urzędników.

Jednak pieniądze dla nich nie są przyznawane „z automatu”, ale w drodze konkursu. Ten, kto ma najciekawsze, najlepiej uzasadnione pomysły na realizację zadań publicznych, dostanie na to środki (i potem oczywiście musi się z nich rozliczyć).

Taki konkurs samorządy ogłaszają co roku, najczęściej na początku roku kalendarzowego, choć niektóre robią to już pod koniec, aby zadania ciągłe mogły być realizowane bez przerw.

Zdrowie, sport i kultura

A jakie są zasady konkursu w słubickim starostwie? Do podziału w 2018 roku na zadania realizowane przez NGO’sy powiat przeznaczył 50 tys. zł, w podziale na 3 obszary. Pierwszym z nich jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, czyli „Organizacja i prowadzenie na terenie Powiatu Słubickiego działań sportowych o charakterze turniejów, rozgrywek i zawodów sportowych o puchar Starosty Słubickiego". Tu do podziału między organizacje jest 25 tys. zł.

Drugi obszar to wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego czyli ,,Organizacja i prowadzenie działań w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, obchodów świąt patriotycznych, pielęgnowania tradycji dziedzictwa narodowego na terenie powiatu słubickiego". Tu organizacje mają do dyspozycji w sumie 12,5 tys. zł.

Trzecim obszarem jest wspieranie ochrony i promocji zdrowia czyli „Organizacja i prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie powiatu słubickiego". Tu również organizacje podzielą się kwotą 12,5 tys. zł.

Jak składać wnioski?

Termin składania ofert upływa 5 lutego. Należy je złożyć na formularzu określonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20 lub drogą pocztową (uwaga, decyduje data wpływu do starostwa).

Więcej informacji, w tym kryteria oceny i sposób wyboru ofert do dofinansowania można przeczytać w uchwale Zarządu Powiatu Słubickiego - ZOBACZ.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy artystyczne graffiti to dobry sposób na upiększenie miasta?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama