Słubice: 18 października 2018   |   Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
reklama
reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs na prezesa

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółdzielni.

budynek

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe bądź podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie koncepcji działalności Spółdzielni,
 • pełna dyspozycyjność ii odporność na stres,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa w tym przestępstwa skarbowe,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakietu Microsoft Office).
Oferta winna zawierać:
 • list motywacyjny,
 • CV (pełne),
 • oświadczenie o niepozostawianiu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami konkursu i ich akceptacja.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach przy ul. Kopernika 20A w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku, do godz. 14:00. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach ul. Kopernika 20A”.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje faktyczna data wpływu do SM – telefon kontaktowy: 95 758 3107.

Tryb i zasady dokonania wyboru kandydatów na stanowisko prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach określa statut SM w Słubicach i regulamin Rady Nadzorczej SM.

[ogłoszenie]
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach potrzebna jest chirurgia dziecięca?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama