Słubice: 19 czerwca 2018   |   Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
Słubice24.pl Wiadomości Aktualności Słubicka policja zaprasza do wstępowania w swoje szeregi
reklama
reklama

Słubicka policja zaprasza do wstępowania w swoje szeregi

Nie tak dawno pisaliśmy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. Okazuje się, że wakaty są także w słubickiej policji. Nasi mundurowi cały czas prowadzą rekrutację i zachęcają do wstępowania w swoje szeregi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć pracę w policji?

POlicja Słubice

Wg podręcznikowej definicji policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej zadań należą m.in. zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, ściganie ich sprawców, ochrona mienia i ludzi.

I z takimi właśnie wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć chętnym do pracy w policji. Służba nie jest łatwa, ale jak podkreślają sami funkcjonariusze, daje dużo satysfakcji. Czy tylko same chęci wystarczą, aby włożyć policyjny mundur? Wymagań jest całkiem sporo. Należy:
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Pierwszy krok to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Co należy przygotować?
 • Podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkieg policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chcesz pełnić służbę.
 • Kwestionariusz osobowy wypełniony zgodnie z instrukcją. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).
Będąc tak przygotowanym można zgłosić się do komendy. Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 95 759 28 70.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy podoba Ci się projekt przebudowy Placu Bohaterów?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama