Słubice: 26 września 2018   |   Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian
reklama
reklama

Słubicka policja zaprasza do wstępowania w swoje szeregi

Nie tak dawno pisaliśmy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. Okazuje się, że wakaty są także w słubickiej policji. Nasi mundurowi cały czas prowadzą rekrutację i zachęcają do wstępowania w swoje szeregi. Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć pracę w policji?

POlicja Słubice

Wg podręcznikowej definicji policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej zadań należą m.in. zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, ściganie ich sprawców, ochrona mienia i ludzi.

I z takimi właśnie wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć chętnym do pracy w policji. Służba nie jest łatwa, ale jak podkreślają sami funkcjonariusze, daje dużo satysfakcji. Czy tylko same chęci wystarczą, aby włożyć policyjny mundur? Wymagań jest całkiem sporo. Należy:
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Pierwszy krok to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Co należy przygotować?
 • Podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkieg policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chcesz pełnić służbę.
 • Kwestionariusz osobowy wypełniony zgodnie z instrukcją. Druk kwestionariusza znajdziesz w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
 • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr).
Będąc tak przygotowanym można zgłosić się do komendy. Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Zespołem Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 95 759 28 70.
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy w Słubicach potrzebna jest chirurgia dziecięca?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama