Słubice: 17 lutego 2018   |   Imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
reklama
reklama

Rusza nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy

Słubickie stowarzyszenie po PROstu rozpoczyna rekrutację uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy. To specjalny ośrodek dziennego wsparcia, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

samopomoc
Na niepełnosprawnych czeka wiele form pomocy i aktywizacji

Słubicki ŚDS istnieje od 1997 roku. Przez ten czas dziesiątki jego podopiecznych korzystało z wielu form terapii, warsztatów, a także wycieczek. Placówka podlegała pod Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach. Jednak przepisy się zmieniły i od 1 września 2017 roku dom będzie prowadzony przez Stowarzyszenie po PROstu, które wygrało ogłoszony konkurs. Organizacja już od kilku lat zajmuje się działaniami na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami.

- Głównym zadaniem ośrodka jest podnoszenie jakości codziennego życia - wyjaśnia Joanna Sierżant-Rekret, prezes stowarzyszania. - Dlatego będziemy rozwijać u uczestników umiejętności niezbędne do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Chcemy im przywrócić wiarę we własne możliwości i umożliwić integrację społeczną - dodaje.

Dla kogo pomoc?

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach czeka 19 miejsc. Kto może z nich skorzystać? Przede wszystkim osoby przewlekle chore psychicznie, a także z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Mogą zgłosić się także niepełnosprawni wykazujący inne przewlekłe zaburzenia psychiczne, ale z wyłączeniem osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wszyscy mogą liczyć na dobrą opiekę. Zajmą się nimi specjaliści z uprawnieniami i dużym doświadczeniem. Kadrę domu będą stanowić: kierownik, terapeuta zajęciowy, pedagog, pracownik socjalny, psycholog, logopeda, terapeuta ręki i rehabilitant.

Co na zajęciach?

Dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowano szereg rozmaitych zajęć, w tym specjalistyczne treningi w rozwiązywaniu problemów życia codziennego czy kształtowaniu umiejętności spędzania wolnego czasu. Będzie też terapia ruchowa oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, w tym pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Na uczestników czekają dobrze wyposażone pracownie: kulinarna i gospodarstwa domowego, komputerowo-multimedialna, dobrego stylu i zaradności życiowej, rękodzieła i plastyki oraz rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej. Jest też tzw. pokój wyciszeń, w którym można się spotkać z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie zapewniał dwa posiłki dziennie. Co ciekawe, przygotowywane przez samych uczestników w ramach treningu w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego. Ważnym elementem będzie integracja ze środowiskiem - będą organizowane różne imprezy integracyjne (pikniki, spotkania itp.) oraz wyjścia i wyjazdy (kino, teatr, hipoterapia itp.).

Jak się zgłosić?

Aby uczestniczyć w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa oraz złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej i decyzja o przyjęciu wystawiana właśnie przez OPS (czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni). Wzory dokumentów do pobrania w siedzibie ośrodka.

- Po co siedzieć w domu skoro można uczestniczyć w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy? Osoby zainteresowane zapraszamy do nas. Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości, pomożemy w załatwieniu formalności - zachęca J. Sierżant-Rekret.

Dane kontaktowe
  • tel. 884 180 989
  • siedziba biura: ul. Sienkiewicza 1, Słubice
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy popierasz wprowadzony przez rząd zakaz handlu w niedziele?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama