Słubice: 19 czerwca 2018   |   Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
reklama
reklama

Kto poprowadzi dom samopomocy? Ruszył konkurs ofert

Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina poszukuje instytucji, która, zgodnie z wymogami konkursu, poprowadzi placówkę w terminie od 1 września do 31 grudnia 2017.

urzad miejski_slubice


Opieką mają być objęte osoby przewlekle psychicznie chore, osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina przeznaczyła 93 tys. złotych z zastrzeżeniem, że wysokość kwoty może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych pomocą. Środki finansowe będą wypłacane w miesięcznych transzach.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, mające w statucie zapisy o realizacji zadań zgodnych z tematem konkursu. Więcej informacji na temat samego konkursu można znaleźć w załączonym poniżej pliku. Termin składania ofert upływa 7 czerwca.

POBIERZ OFERTĘ
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy podoba Ci się projekt przebudowy Placu Bohaterów?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama