Słubice: 21 kwietnia 2018   |   Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
reklama
reklama

Kto poprowadzi dom samopomocy? Ruszył konkurs ofert

Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina poszukuje instytucji, która, zgodnie z wymogami konkursu, poprowadzi placówkę w terminie od 1 września do 31 grudnia 2017.

urzad miejski_slubice


Opieką mają być objęte osoby przewlekle psychicznie chore, osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina przeznaczyła 93 tys. złotych z zastrzeżeniem, że wysokość kwoty może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych pomocą. Środki finansowe będą wypłacane w miesięcznych transzach.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego, mające w statucie zapisy o realizacji zadań zgodnych z tematem konkursu. Więcej informacji na temat samego konkursu można znaleźć w załączonym poniżej pliku. Termin składania ofert upływa 7 czerwca.

POBIERZ OFERTĘ
 

Chcesz dodać komentarz do artykułu? Zaloguj się lub zarejestruj swoje konto na portalu.

Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Sonda internetowa

Czy popierasz wprowadzony przez rząd zakaz handlu w niedziele?
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama