Słubice: 17 listopada 2018   |   Imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
Słubice24.pl Ogłoszenia Usługi Usługi - Oferuję Kurs Księgowość Komputerowa stopień I, stopień II, stopień III - Nova Kursy
reklama
reklama
Kurs Księgowość Komputerowa stopień I, stopień II, stopień III - Nova Kursy

Treść ogłoszenia

Profil uczestnika kursu

Na kurs z Księgowości Komputerowej zapraszamy wszystkie osoby, które pracują w działach księgowości oraz te, które chcą w przyszłości wykonywać zawód księgowego, a także podnieść woje kwalifikacji w danym zakresie.

Indywidualne podejście

Zajęcia na naszych kursach odbywają się w kameralnych grupach tj. 6 – 12 osób co pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przynosi zamierzone efekty. Wykładowca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym z kursantów, analizę jego potrzeb oraz odpowiedź na wszystkie istotne pytania co daje nam najbardziej wymierne wyniki nauczania oraz pełne zadowolenie naszych Klientów.

Jakie umiejętności zyska uczestnik kursu ?

Absolwent kursu nabędzie praktyczne i teoretyczne wiadomości wykorzystywane w księgowości. Duża liczba godzin praktycznych pozwoli na swobodne poruszanie się i wykonywanie czynności księgowych.

Forma kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, które wykorzystywane są podczas kursu i po jego odbyciu.

Certyfikat


Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.

Program kursu stopień I

1.Podstawy i organizacja rachunkowości

podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości
zakładowy plan kont
2. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych

konto księgowe
ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach bilansowych i wynikowych
ewidencja syntetyczna i analityczna
3. Rozrachunki i roszczenia

rozrachunki z dostawcami
rozrachunki z tytułu VAT
ćwiczenia w ewidencji rozrachunków – SYMFONIA Fik
4. Aktywa trwałe

klasyfikacja aktywów trwałych
środki trwałe i ich ewidencja
amortyzacja środków trwałych
ewidencja wartości niematerialnych prawnych
ćwiczenia w ewidencji aktywów trwałych – SYMFONIA Fik
5. Wynagrodzenia

dokumentacja dotycząca wynagrodzeń
ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracowników
sporządzanie listy płac
ewidencja rozrachunków pracownikami z tytułu wynagrodzeń
rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
rozrachunki z US z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
ćwiczenia w ewidencji wynagrodzeń narzutów na wynagrodzenia – SYMFONIA FiK
6. Środki pieniężne i rachunki bankowe

ewidencja operacji gotówkowych
ewidencja operacji bezgotówkowych
ćwiczenia w ewidencji środków pieniężnych – SYMFONIA FiK
7. Obrót towarowy i materiałowy

ewidencja zakupu towarów
rozliczenie zakupu towarów
ewidencja sprzedaży towarów
ćwiczenia w ewidencji obrotu towarowego
8. Podatek od towarów usług


rozrachunki z tytułu podatku VAT
ewidencja księgowa podatku VAT
ćwiczenia w ewidencji VAT

Zapisz się novakursy.pl

Zdjęcia

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
883070678
Reklama
Reklama