Słubice: 11 grudnia 2018   |   Imieniny: Waldemar, Damazy
reklama
reklama
Oferta pracy na stanowisku „pedagog – organizator pracy poradni”

Treść ogłoszenia

W związku z realizacją projektu pn. „Otwórz się na pomoc” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze poszukuje osoby na stanowisko „pedagog – organizator pracy poradni” do prowadzenia w Słubicach poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warunek podstawowy: tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie.

Dodatkowym atutem będą doświadczenie w zakresie realizacji: 1) przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych (środki unijne, środki z budżetu państwa) oraz 2) wsparcia na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Okres działalności poradni: 2 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Termin składania dokumentów: 10.12.2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społecznego
Dodane przez: ROPS Lubuskie (1)

Zdjęcia

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej BIP ROPS Zielona Góra: http://bip.rops.lubuskie.pl w zakładce „ogłoszenia o pracy” lub pod numerem telefonu 68 323 1887.

Email kontaktowy: [email protected]
Reklama
Reklama