Słubice: 21 maja 2019   |   Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
reklama
reklama
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Gdy firma, w której pracujemy, zmienia właściciela ...
(1 przeglądających) (1) Gość
  • Strona:
  • 1

TEMAT: Gdy firma, w której pracujemy, zmienia właściciela ...

Gdy firma, w której pracujemy, zmienia właściciela ... 02/25/2019 14:10 #34332

W moim dzisiejszym artykule chciałabym poruszyć zagadnienie dotyczące prawa pracy. Mianowicie odpowiem na pytanie co dzieje się z pracownikami zatrudnionymi w placówce, jeżeli pracodawca zbywa zakład lub jego część na rzecz innego podmiotu. Opiszę również prawa przysługujące pracownikom, którzy znajdą się w takiej sytuacji.

Zakładem pracy jest każda organizacja, która funkcjonuje w oparciu o przepisy określające cel jej powstania oraz zakres jej działania. Pracodawca prowadzi placówkę, w której pracownicy świadczą pracę, wynikającą z łączącego ich stosunku. Zgodnie z kodeksem pracy sytuacja przejścia zakładu na innego pracodawcę skutkuje zmianą strony stosunku pracy. W miejsce dotychczasowego pracodawcy wstępuje podmiot przejmujący placówkę. Staje się on nowym pracodawcą.

Jeżeli nie istnieją zakładowe organizacje związkowe, to dotychczasowy oraz nowy pracodawca mają obowiązek poinformowania na piśmie swoich pracowników o przewidzianym terminie, w którym przejście zakładu ma nastąpić. Muszą również w oficjalnym piśmie zawrzeć przyczyny prawne, ekonomiczne oraz socjalne uzasadniające przejście . Pracownicy w wyżej wymienionym piśmie muszą zostać poinformowani o zamierzonych działaniach dotyczących ich warunków zatrudnienia, w szczególności pracy, płacy oraz ewentualnego przekwalifikowania. Wszystkie wyżej wymienione informację powinny zostać przesłane pisemnie w terminie co najmniej 30-stu dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu lub tylko jego części na innego pracodawcę.

Jakie uprawnienia posiada pracownik:
Przede wszystkim pracownik musi pamiętać, iż mimo przejścia on pozostaje stroną dotychczasowego stosunku pracy i zachowuje pełnię praw z tym związanych.
Po pierwsze, pracownik może w terminie 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, rozwiązać stosunek pracy. Musi to nastąpić za siedmiodniowym uprzedzeniem. Dla pracownika generuje to takie same skutki jak rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Nowy pracodawca najpóźniej z dniem przejęcia zakładu musi zaproponować pracownikom, którzy świadczą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, nowe warunki pracy i płacy i wyznaczyć termin, nie krótszy niż 7 dni, do oświadczenia o odmowie przyjęcia lub przyjęciu warunków. Gdyby takie warunki nie zostały uzgodnione to dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu, który jest równy okresowi wypowiedzenia. Termin w takim przypadku czas ten jest liczony od dnia, kiedy pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków.

Należy pamiętać, iż samo przejście zakładu pracy lub jego części nie może stanowić przyczyny zwolnienia pracownika przez pracodawcę. Sytuacja taka nie jest żadnym uzasadnieniem do zwolnień dotychczasowo zatrudnionych pracowników.

Pracownicy mają prawo do kierowania wszelkich roszczeń wynikających z dotychczasowego stosunku pracy, do nowego pracodawcy.

Mam nadzieję, iż mój artykuł przybliży Państwu tak ważne zagadnienie z zakresu prawa pracy i choć trochę pomoże w zapoznaniu się z prawami, które przysługują w takiej sytuacji.


Wiktoria Piechowiak
Kancelaria Adwokacka Celej, Adamski, Skalniak Spółka Partnerska

ul. Kupiecka 93/5, 65-058 Zielona Góra

tel. +48 500 044 472
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.infoadwokat.pl

-------
Darmowe porady mailowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • Strona:
  • 1
Wygenerowano w 0.13 sekundy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama